Hvad er en luftsolfanger, og hvor kan den bruges?

En luftsolfanger hjælper med at holde huset tørt og frostfrit ved at blæse frisk luft udefra ind i huset. Luften bliver opvarmet ved hjælp af solenergi, så den er lun og tør.

En luftsolfanger er især velegnet til kolde rum, der let bliver fugtige, når de står uopvarmede i længere tid. Det kan fx være sommerhuse, kældre, udestuer eller gæsteværelser og andre rum i boligen, som du ikke benytter så meget, og hvor du gerne vil kunne skrue ned for varmen for at spare på energien.

En luftsolfanger kan i nogle tilfælde bruges i stedet for en affugter, og derved kan du spare på elforbruget. Der findes også modeller, hvor der er tilkoblet en mekanisk ventilator, så den også kører selvom solen ikke skinner. På den måde kan man benytte dem i fx kælderrum, som er brugbare som soverum.

Hvor effektiv er en luftsolfanger?

Når du først har investeret i luftsolfangeren, koster den ikke noget i drift, da den udnytter energien i solens stråler. Er den dimensioneret korrekt og placeret optimalt, er den så effektiv, at den kan holde et almindeligt sommerhus tørt og frostfrit uden anden form for varmetilskud.

Nogle luftsolfangere kan udbygges med et køleanlæg, hvor du kan afkøle udeluften med ca. 4-5 grader og dermed spare den dyre aircondition.

Hvor meget koster en luftsolfanger?

En luftsolfanger koster typisk et sted mellem 3.000 og 20.000 kr., inkl. montering (2024-priser inkl. moms). Prisen afhænger bl.a. af størrelsen, og om solfangeren skal sidde på ydervæggen eller oppe på taget. Desuden afhænger prisen af hvor stort et areal, anlægget skal opvarme og affugte. Skal man benytte anlæg til kældre, vil prisen være 5.-8.000 kr. dyrere end samme størrelse anlæg til almindelig ventilation. 

Størrelsen på en luftsolfanger er typisk fra 0,5 til 3 kvadratmeter og vejer mellem 6 og 25 kg. De kan dække boliger op til 150 m2. Den starter af sig selv, når solen skinner og kører automatisk ved hjælp af de indbyggede solceller. Den bruger altså kun solenergi og har dermed ingen løbende udgifter til drift.

Hvordan virker luftsolfangere?

Solfangeren virker ved at trække tør luft udefra ind i solfangeren gennem ventiler eller små huller. Når solen skinner på solfangeren, bliver luften varmet op, og indbyggede solceller sørger for strøm til at drive en lille ventilator, der blæser den tørre og lune luft ind i huset.

Luftsolfangeren er ofte udført som en kasse af aluminium, hvor der er en glasplade eller plexiglasplade foran. 

Hvis luftsolfangeren skal installeres i kælderen, vil den bedste effekt opnås, hvis der er et mekanisk udsug, der er koblet sammen med luftsolfangeren. Det er nemlig vigtigt, at der suges samme mængde luft ud, som der blæses ind - både for at skabe den bedste ventilation og for at undgå over- eller undertryk. 

Skabes der undertryk i en kælder, vil der være risiko for, at der 'suges' radon op fra under gulvet. For at få trækket fra luftsolfangeren til udsuget, er det naturligvis afgørende, at luften kan bevæge sig uhindret. Det er bedst, hvis der ikke er nogen lukkede døre, men ventiler i indervægge vil også kunne være et alternativ. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved en luftsolfanger?

Fordele

  • Der er ingen driftsomkostninger, da luftsolfangeren kører på ren solenergi.
  • Huset bliver tørt, så du nedsætter risikoen for problemer med råd og svamp.
  • Du kan holde frosten ude af sommerhuset eller udestuen om vinteren.
  • Huset får et bedre indeklima. Du slipper fx for, at sommerhuset er klamt og lugter indelukket, når du tager det i brug efter en vinter, hvor det har stået uopvarmet.
  • Du sparer el til opvarmning og/eller affugtning.
  • Luftsolfangeren er en slags ventilationsløsning, og ventilation er et godt redskab til at sænke radonniveauet. 

Ulemper

  • En luftsolfanger kan være svær selv at montere. Det kræver nemlig, at du laver hul i husets ydervæg eller tag. Det er vigtigt, at arbejdet bliver udført korrekt, da der ellers kan opstå utætheder og problemer med fugt.
  • Nogle vil måske mene, at en luftsolfanger ikke er så pæn at have hængende på facaden.
  • Der produceres mest varme om sommeren, hvor der ikke er behov for den.
  • Er der en meget lang periode uden sol, vil der ikke komme ventilation til fx sommerhuset.

Kan du selv montere en luftsolfanger?

Du kan i princippet godt selv montere en luftsolfanger efter den vejledning, som følger med. Men da montagen kræver, at du laver hul i husets ydervæg eller tag, kan det ikke anbefales, at du udfører hele arbejdet selv.

Det er især vigtigt, at inddækningerne ved og omkring luftsolfangeren bliver udført fuldstændig korrekt. Fejl og mangler kan nemlig forårsage store skader på huset, fx kan vand ved kraftige regnskyl trænge ind i ydervæg eller tag, og det kan give alvorlige råd- og svampeskader.

Solfangeren skal placeres sydvendt for at være effektiv. Tidsintervallet, hvor den kører, vil naturligvis afhænge af dagens længde og dermed det mulige antal timer, der er sol på den. Vær opmærksom på, om der er træer, nabohuse eller andet, som kaster skygge på solfangeren.