Hvornår skal du overveje solvarme?

Du bør overveje solvarme, hvis du:

 • Skal udskifte dit gamle olie- eller gasfyr - eller vil spare på gas eller olie.
 • Har et elopvarmet hus, hvor det varme vand kommer fra en elopvarmet varmtvandsbeholder.
 • Ønsker en billigere og mere miljøvenlig energiløsning til varmt vand og dele af boligopvarmningen. 
 • Skal renovere husets tag.
 • Ønsker at udvide vinduesarealet i dit hus.

I dag findes der elegante løsninger, som kan integreres diskret i taget, ved at solfangeren nedfældes i tagbelægningen i stedet for at blive monteret ovenpå. Du kan fx få solfangere, der ligner et tagvindue. 

Det er altid en god idé at få en byggesagkyndig til at kigge på sagen, inden du tager en beslutning. En byggesagkyndig eller en energivejleder kan bl.a. hjælpe dig med at finde ud af, hvilken solvarmer der vil passe bedst til netop dit hus. 

Solvarmeanlægget kan sagtens benyttes i kombination med et eksisterende fyr, hvad enten det er et gas-, olie- eller oillefyr og nedbringe din varmeregning med mange tusind kroner. 

På den måde er du også sikker på at have varmt vand nok i mørke og kolde vinterperioder.

Hvad skal du overveje, før du går i gang?

 • Kig på dit hustag eller din grund. Hvor kan solvarmeanlæggets solfanger placeres? Solvarme kan ikke svare sig, hvis solfangeren ikke kan vendes i sydlig retning, eller hvis træer eller bygninger spærrer for sollyset.
 • Hvad er dit tags hældning? Hvis solfangeren monteres på et tag, bør taget have en hældning på 30-60 grader. På et fladt tag stilles solfangerne med denne hældning.
 • Kan taget bære en solfanger? Det kommer an på tagkonstruktionen og bæreevnen. Få en fagmand til at kontrollere, om husets tag kan bære en solfanger.
 • Hvor stort er dit vandforbrug? Solvarmeanlægget kan ikke tjene sig hjem, hvis varmtvandsforbruget er under 100 liter dagligt, eller hvis der er tilslutningspligt til fjernvarme.
 • Har du vandbåret centralvarmeanlæg? Et solvarmeanlæg som giver tilskud til boligopvarmning kræver, at du har et vandbåret centralvarmeanlæg.
 • Hvilken løsning kan du kombinere med? Et solvarmeanlæg i et helårshus med en familie med børn og voksne skal kombineres med en anden varmeløsning for at sikre tilstrækkelig varmeenergi om vinteren. Anlægget producerer i løbet af året energi nok til at dække 60-70 procent af dit samlede behov for varmt brugsvand og 15-30 procent af energibehovet til opvarmning af dit hus. I vinterhalvåret skal der suppleres med et pillefyr, en brændeovn eller et eksisterende olie- eller gasfyr.

Sådan virker et solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg består af en solfanger, der normalt ligger på husets tag i sydvendt retning. Men solfangeren kan også monteres på et udhus eller stå på jorden, bare det er relativt tæt på huset.

Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmes en frostsikker væske i nogle rør.  At væsken er frostsikker betyder, at den hverken fordamper ved høje temperaturer eller fryser ved kolde vinteraftener. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem rørene i solfangeren og husets varmtvandsbeholder - en stor lodretstående solvarmebeholder, hvor væsken afgiver sin varme.

Rørene mellem solfangeren og varmtvandsbeholderen trækkes normalt gennem taget og etageadskillelse(r) til solvarmebeholderen, som typisk står i et fyrrum eller en kælder.

Derudover består solvarmeanlægget af en styringsenhed. Styringsenheden og cirkulationspumpen placeres som regel tæt på solvarmebeholderen.

Hvilke typer solvarmeanlæg findes der?

Der findes teknisk set 2 typer solvarmeanlæg: 

 • Plansolfangeranlæg 
 • Rørsolfangeranlæg

Plansolfanger 

Plansolfangeren er den simple, billigste og mest afprøvede løsning. Den ligner udefra en glasplade i en ramme.

Den har en absorberplade i metal, der optager solens varme og afgiver den til transmissionsvæsken, som løber i rør hen over pladen. 

Ydelsen er som regel 20-30 procent lavere end hos den nyere type, rørsolfangeren, men prisforskellen på de 2 typer er også 20-30 procent. Bemærk dog, at prisen for selve solvarmeanlægget kun er en del af den samlede pris for etablering af et solvarmeanlæg. 

Rørsolfanger 

Rørsolfangeren består af et antal adskilte absorbere, som ligger inde i lufttomme glasrør. Den har en lidt højere etableringspris, men yder til gengæld også mere. Fordelen ved rørsolfangerne er bl.a., at de er nemmere at vedligeholde, da rørene let kan udskiftes, hvis disse bliver beskadiget. Rørene kan altså skiftes separat og uafhængigt af hinanden. 

Hvor stor solfanger skal du bruge? 

Hvor stor en solfanger du har brug for, skal vurderes af en autoriseret vvs-installatør. Som tommelfingerregel kan du regne med, at 1 person kræver 1 m² solfanger. Så har du en familie på 4, bør du have omkring 4 m² 

Hvordan kommer du godt fra start?

Et solvarmeanlæg skal etableres af en autoriseret installatør. Indhent altid 3 tilbud fra forskellige installatører, der har dokumenteret erfaring med solvarmeanlæg. Du kan med fordel vælge en installatør, som er KSO-certificeret. Det er din garanti for, at installatøren har den rette uddannelse og erfaring, og at han benytter produkter med den europæiske Solar Keymark-mærkning. Bag denne mærkningsordning står den europæiske solfangerindustri, og produkter med dette mærke bliver testet efter fastlagte kriterier på udvalgte testlaboratorier rundt om i Europa.

Hvilke faldgruber er der ved solvarme?

Tjek bevoksning eller byggeplaner foran husets sydside - ikke mindst hos naboen. Et solvarmeanlægs tekniske levetid er sat til at være 30 år, men hvis der i mellemtiden vokser store træer op på den anden side af hækken, kan anlæggets ydelse år for år blive ringere. 

Vær opmærksom på garantien. Mange leverandører lover 10 års garanti. Men det betyder ikke nødvendigvis 10 års garanti mod defekter. Det er næsten altid en ydelsesgaranti. Seriøse leverandører skifter dog uden beregning defekte dele også nogle år efter den gældende minimumsgaranti på 2-5 år.

Undgå for stort eller for lille anlæg. Er solvarmeanlægget for lille eller for stort, bliver det enten dyrere end nødvendigt eller leverer ikke tilstrækkelig varme. Benyt derfor kun en fagmand med den nødvendige viden og erfaring, fx en KSO-certificeret vvs-installatør.

Kontrollér lokalplanen for dit område. Måske er der planer om at bygge en skyggegivende ejendom syd for dit hus.

Tjek, om der er særlige servitutter på din ejendom, som forhindrer eller vanskeliggør opsætningen af en solfanger.

Hvad koster et solvarmeanlæg?

Afhængigt af anlæggets størrelse og ydeevne, kan prisen variere en del. Som udgangspunkt koster et solvarmeanlæg et sted mellem 25.000 til over 65.000 kr., afhængigt af størrelse og type, samt hvorvidt anlægget kun skal levere varme til vand eller både til vand og boligopvarmning (2015). Priseksemplerne herunder inkluderer ny varmtvandsbeholder. 

Der findes også de såkaldte luftsolfangere, som er et soldrevet ventilationsanlæg, der blæser varm luft ind i boligen. De anvendes oftest i kældre eller sommerhuse, hvor der ikke er tilstrækkelig naturlig eller mekanisk ventilation til at holde rummene tørre. Nogle typer kan også varme brugsvand op.

Luftsolfangere er det billige alternativ, hvis du blot skal supplere andre varmekilder på et begrænset areal i boligen. De fås for få tusind kroner og opefter, afhængig af, hvor stort et rum, du skal have varmet op (2015).

Hvordan er økonomien med et solvarmeanlæg?

Her er 2 eksempler på, hvad et solvarmeanlæg kan koste. Det ene anlæg skal kun opvarme brugsvand. Det andet anlæg giver varme til både brugsvand og radiatorer.

Eksempel 1: Solvarmeanlæg udelukkende til opvarmning af brugsvand

Hus og behov: Varmt vand til parcelhus med 3-4 personer. Solvarmeanlægget supplerer ældre oliefyr

Installation: 4,4 m2 solfanger

Pris ca.: 55.000 kr. inkl. ny varmtvandsbeholder på 200 liter

Forventet årlig besparelse: 3.400 kr.

Eksempel 2: Solvarmeanlæg til både opvarmning af brugsvand og radiatorer

Hus og behov: Varmt vand og tilskud til boligopvarmning til parcelhus med 3-4 personer. Solvarmeanlægget supplerer et ældre oliefyr

Installation: 7 m2 solfanger

Pris: 65.000 kr. inkl. ny varmtvandsbeholder på 300 liter

Forventet årlig besparelse: 5.500 kr.

Hvordan installeres et solvarmeanlæg?

Installation af et solvarmeanlæg tager typisk 1-3 arbejdsdage.

 • Solfangeren monteres normalt med bøjler og beslag på husets tag.
 • Der laves en rørføring fra solfangeren til solvarmebeholderen. 
 • Der skal sandsynligvis installeres en ny varmtvandsbeholder, der er stor nok til solvarme.

Du behøver ikke undvære varme under etableringen, for at det eksisterende fyr kan fortsætte med at køre. Hvis dit tag alligevel skal skiftes, kan du etablere et solvarmeanlæg, der nedfældes i taget.

Det er meget vigtigt, at montagen bliver udført korrekt, hvis du etablerer solvarme på et eksisterende tag. Ved gennembrydninger kan du risikere, at taget bliver utæt som følge af ødelagt tagbelægning eller undertag. Alliér dig derfor med en byggesagkyndig, som kan besigtige arbejdet og sikre, at alt er udført korrekt.

Det samme gør sig gældende, hvis du er ved at få lagt nyt tag. Du skal sikre dig at tætningen omkring bøjlerne eller beslagene, er 100 procent udført efter producentens anvisninger. 

Kan du selv opsætte et solvarmeanlæg?

Hvis du er fiks på fingrene, kan du i princippet selv montere et solfangerpanel på taget. Men er du i tvivl om, hvordan du helt præcis skal gøre, så få en fagmand til at udføre arbejdet. Det vil være ærgerligt at ødelægge tagkonstruktionen og underliggende bygningsdele.

Skaderne kan være ret omfattende, hvis der opstår en utæthed - derfor bør du være varsom med at kaste dig ud i sådan en opgave.

Hvilke myndigheder og forsyningsselskaber skal underrettes?

Du skal:

 • Ansøge om tilladelse hos teknisk forvaltning i din kommune, når du skal sætte solvarmeanlægget op. 
 • Orientere dit forsikringsselskab. 
 • Anmelde anlægget til BBR-registret.

Hvad skal du holde øje med, når solvarmeanlægget er installeret? 

Undersøg med det samme, om der er opstået skader på ejendommen i forbindelse med etableringen af solvarmeanlægget.

Tjek også med det samme, om anlægget rent faktisk kører. Bed om en skitse over anlæg og rørføring. Så har du beviser, hvis der senere opstår tvist. Derudover gør skitser og montagevejledningerne det nemmere for en anden installatør at reparere anlægget.

Hvad gør du, hvis solvarmeanlægget ikke virker?

Mange leverandører har minimum 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl. Hvis anlægget ikke leverer den forventede varme, skal du straks henvende dig til installatøren.

Det er sjældent, der opstår fejl på selve solfangeren. Men efter mange år kan der blive behov for at udskifte cirkulationspumpen. Du bør vælge et anerkendt fabrikat, som har eksisteret i mange år. Så er der størst chance for, at anlægget også eksisterer om 10-20 år.