Rotter kræver 2 ting for at slå sig ned: Føde og skjulesteder. Et hønsehold i haven kan potentielt give dem begge ting, og derfor kan du godt risikere, at en hønsergård tiltrækker rotter. Men du kan tage forholdsregler for at undgå det.

LÆS OGSÅ:Rotter i boligen

Ifølge Skadedyrsbekæmper Keld Petersen fra Kiltin A/S er hønsehold - sammen med kaninhold og fodring af vilde fugle - en af de største syndere, når det drejer sig om at tiltrække rotter i parcelhushaver. Tilstedeværelsen af andre dyr virker i sig selv tiltrækkende på rotter, muligvis fordi det ofte er lig med mad og gode skjulesteder.

Risikoen for rotter som følge af hønsehold er dog minimal, hvis du følger 3 råd:

 • Undgå at lade foder stå fremme om natten.
 • Hæv hønsehuset over jorden
 • Undgå rod i nærheden af hønseområdet.

Det er erfaringen hos mange brugere af forummet Dansk Fjerkræ Forum.

Disse ting tiltrækker rotter

 • Skjulesteder. Rotter vil gerne bo under hønsehuset, i brændestabler eller i rodebunker omkring hønsehuset.
 • Føde. Hønsenes foder kan tiltrække rotter.
 • Store mængder hønselort kan muligvis også virke tiltrækkende på rotter. I hårde vintre er det set at rotter spiser hundenes efterladenskaber, og det samme gælder muligvis hønselort.

Lad ikke hønsefodder flyde til rotterne

Har du høns i haven, skal du sørge for, at der ikke ligger hønsefoder fremme hele tiden. Strør du foderet over hele hønsegården, er der også stor risiko for, at rotterne vil komme forbi.

 • Begræns foderområdet til hønsene. Vælg fx et hjørne i hønsehuset, hvor du fodrer.
 • Undgå at overfodre hønsene, så der ligger overskydende foder tilbage.
 • Hæng foderbeholderen op i en snor fra loftet. Det gør det sværere for rotter at komme til maden. Om aftenen kan du hæve den lidt ydereligere, da hønsene ikke spiser om natten.
 • Læg foderet på en bakke, så det er nemt at rydde op efter hønsene. Brug fx en skobakke.
 • Fej rester op. Fej jævnligt rester af korn og andet foder op fra gulv og bakke.
 • Opbevar hønsefoder i en lukket beholder, som rotterne ikke kan tygge igennem.

Er der problemer med rotter, hvor du bor, må du fodre 1 eller 2 gange dagligt og derudover undgå at have mad stående i foderskålen eller andre madrester liggende fremme. Du kan godt lade grønt ligge fremme.

Sådan sikrer du hønsehus- og gård mod rotter

Udover at fjerne foderrester fra hønsene, er det også en god idé at gøre det ekstra svært for rotterne at få adgang til hønsefoder og høns. På den måde gør du det også sværere for mus, mår, mink og ræve at komme ind i hønsegården.

 • Spær adgangen under hønsehuset. Bruger du et eksisterende legehus eller skur som hønsehus, så grav et volierenet mindst 60 cm ned omkring hønsehuset. Det vil forhindre rotterne i at flytte ind under hønsehuset, hvorfra de gnaver sig op gennem gulvet, så de kan hente mad i hønsenes fodertrug. Volierenettet fæstnes med hæfteklammer på hønsehuset.
 • Hæv hønsenes hus. Bygger du et nyt hønsehus, så byg det på pæle mindst 40 cm over jorden. Når der er luft under huset, bryder rotterne sig ikke om at være der, da de så er eksponeret for deres naturlige fjender, ræve, hunde og katte. Og så giver det en dejligoverdækket støvbadeplads for hønsene, hvis du ikke har en overdækket hønsegård.
 • Gør vægge og mure i hønsehuset tætte. Rotteunge kan klemme sig igennem et hul med en diameter på 2 cm.
 • Undgå rod og opstabling af ting ved hønsehuset – det er gode skjulesteder for rotterne. Fx er en brændestabel i nærheden af hønsehuset en dårlig idé.
 • Hegn hønsegården ind med fintmasket volieretråd med højst 12-14 mm maskestørrelse.
 • Grav volieretråden ned i 60 cm dybde rundt om hønsegården. Så kan hverken rotter, mus, ræve, mår eller mink komme ind.
 • Læg fliser rundt om hønsegården som en ekstra hindring for dyr, der forsøger at grave sig ind.