Hvad er glasbyggesten?

Glasbyggesten er typisk 2 skaller af glas, der er sammenholdt, så de udgør en klods. Glasstenene kan stables oven på hinanden eller mures op som mursten. De kan enten mures op med mørtel eller limes sammen.

I Danmark bruges glasbyggesten mest i badeværelser til bruseafskærmning, men de kan også bruges til at bygge både indendørs og udendørs vægge. Du kan købe dem i et byggemarked.

Glasbyggesten var moderne i 70'erne og har siden fået et comeback i starten af 00’erne.

Hvor kan glasbyggesten anvendes?

Der er uendeligt mange muligheder med glasbyggesten, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Glasbyggesten kan typisk anvendes steder, hvor du ønsker et diffust lys og en delvis gennemsigtig effekt. Det kan være:

 • Indendørs vægge
 • Udendørs vægge
 • Buede vægge
 • Rumdelere/skillevægge
 • Brusenicher
 • Interiør i boligen, fx opbygning af en bar i køkkenet
 • Gulve og lofter (ses ikke så ofte)

Glasbyggestenene kan stables oven på hinanden enten som rene kvadrater, som både kvadratiske og rektangulære blandet med hinanden (de rektangulære er omtrent halvt så høje, men lige så brede som de kvadratiske) eller diagonalt ved hjælp af trekantede glasbyggesten til afslutninger.

Du kan vælge at sætte enkelte glasbyggesten ind i en almindelig væg for at opnå en effekt med lys, fx i en flisevæg omkring brusekabinen i dit badeværelse for på den måde at trække lys ind i badet.

Der er forskel på, hvor meget lys der trænger igennem de forskellige glasbyggesten. De klare glasbyggesten har en lystransmission på over 80 procent, dvs. at over 80 procent af lyset kommer igennem stenene, mens de farvede og matte har en lystransmission på omkring 60 procent.

Hvilke forskellige former og typer glasbyggesten findes der?

Glasbyggesten er normalt kvadratiske eller rektangulære. Standardstørrelsen er 19 x 19 cm, men de kan fås i mange andre størrelser og former til specialopgaver. Standardtykkelsen er 8 cm.

Glasbyggesten kan være klare, matte eller farvede og kan have forskellige mønstre i overfladen. Du kan få sten, der har afrundede kanter, som bruges til afslutning af vægge, trekantede sten og hjørnesten med fx 90 graders vinkler.

Lydisolerende egenskaber

Glasbyggesten har rigtig gode lydisoleringsegenskaber - omkring 40 dB. Til sammenligning kan nævnes, at en væg af mursten med puds (halvstensvæg), som rent lydisoleringsmæssigt er en af de bedste skillevægge i et hus, har en lydisolation på ca. 45 dB. En gipsvæg med en tykkelse på 10 cm har en lydisolation på ca. 40 dB, hvis den har to lag gips på begge sider og 45 mm isolering i midten.

Brandsikkerhed

En glasbyggestensvæg har nogenlunde brandmæssige egenskaber, da glas ikke kan brænde. Men glasset vil sprænge ved påvirkning af ild. Hvis du ønsker at bruge en glasbyggestensvæg et sted, hvor der er brandkrav til en væg, skal den - såfremt der ikke allerede foreligger en test af væggen - brandtestes af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i henhold til fælles europæiske regler.

Brudsikkerhed

En væg af glasbyggesten er ret solid. Hvis den er opmuret efter montagevejledningen med armeringsjern både lodret og vandret, vil den ikke gå i stykker, hvis den udsættes for fx skub eller tryk. 

Kan glasbyggesten bruges i en bærende væg?

Nej. Glasbyggesten bruges normalt kun som dekoration i en væg og kan ikke bruges til at bygge en bærende væg med, dvs. en væg, der bærer vægten af tagkonstruktionen eller etagen ovenover. Men du kan godt bruge glasbyggesten til at lave en skillevæg (rumdeler) med. Når du bygger en væg op af glasbyggesten, skal du huske at armere den med rustfrit armeringsstål både lodret og vandret i henhold til montagevejledningen.

Du bør ikke bygge større vægge end 15 kvadratmeter, uden at dele væggen op i mindre vægdele og placere en elastisk fuge mellem disse dele (dilatationsfuge), som kan give sig, og derved giver glasset mulighed for at kunne udvide sig eller trække sig sammen ved temperaturskift. Der skal også altid lægges dilatationsfuger mod de eksisterende vægge, loft og gulv.

Hvor godt isolerer glasbyggesten?

Glasbyggesten isolerer lige så dårligt som en gammeldags termorude. Glasbyggestens U-værdi er omkring 3, hvor energitermoruder i to lag kan fås med en U-værdi helt ned på omkring 1. U-værdien er et tal der angiver, hvor meget varme der strømmer gennem en bestemt bygningsdel. Jo lavere U-værdien er, jo mindre er varmetabet fra vinduet, dvs. at de isolerer bedre.

Glasbyggesten har dog en god evne til at forhindre solen i at overophede et rum om sommeren og kan udnytte solindfaldet til varme om vinteren.

Det er muligt at købe glasbyggesten med gas i mellemrummet i selve klodserne. Dette gør at stenene isolerer væsentligt bedre. Produktet er dog ikke så udbredt, da glasbyggestenene sjældent anvendes i ydervæggen, hvor behovet for isolering er størst. 

Hvad koster glasbyggesten?

Prisen på glasbyggesten varierer efter form og farve. Priser pr. glassten inkl. moms (2022):

 • Gennemsigtige standardsten - ca. 40 kr.
 • Farvede gennemsigtige - ca. 60-90 kr.
 • Sandblæste (matte) sten - ca. 80 kr.
 • Specialsten som hjørner m.m. - over 100 kr.

Du skal regne med at bruge ca. 25 sten pr. kvadratmeter. Oven i stenenes pris kommer desuden udgiften til materialer til opsætningen. De skal enten limes sammen med et specielt system af lim og mellemlister, eller de skal mures op med en specialmørtel og armering i fugerne. Hvis væggen ikke støder op til en anden væg på en eller flere sider, bør disse sider afsluttes med en stålskinne.

Væggen skal også fuges med en elastisk fugemasse (dilatationsfuge) mod de eksisterende faste vægge. Dertil kommer arbejdsløn, hvis du ikke kan gøre det selv.

Har man ikke erfaring med murerarbejde, anbefales det at bruge en håndværker til arbejdet, for at sikre et flot resultat. I så fald skal disse udgifter medindregnes i projektet.