Når man i gulvbranchen taler om mikrocement, dækker det typisk over et produkt baseret på cement, som også indeholder polymerer, hvilket tilsammen giver materialet nogle helt unikke egenskaber.

Mikrocement bliver især brugt som gulvbelægning, men kan også bruges til vægge eller fx bordplader, simpelthen fordi det kan sidde fast på langt de fleste underlag og overflader.

Masser af muligheder

Til forskel for hvordan man fx laver et beton- eller PU-gulv, findes der inden for mikrocement gør det selv-produkter, så her er altså muligheder, hvis du er handy. Mikrocement påføres med forskellige former for spartler, og det ses typisk i den grå, klassiske cementfarve. Men alt afhængig af producenten og din egen kreativitet kan du få mikrocement i mange forskellige farver.

Det er imidlertid ikke helt let at arbejde med mikrocement, for der er mange arbejdsgange, og påføringsmetoden bestemmer i høj grad resultatet på den færdige overflade.

Udlægges i tyndt lag

En del mikrocementprodukter er da også udelukkende lavet til professionelle, og dem skal man selvsagt overlade til fagfolk.
I handlen har mikrocement i øvrigt også mange forskellige betegnelser - fx silkecement, polymermodificeret cement, polymerbeton og polymer cementmørtel. Det kan godt være ret forvirrende, men fælles for alle mikrocementprodukterne er dog, at de typisk udlægges i flere ganske tynde lag på 1-3 mm. Groft sagt har det første lag her til formål at sikre den mekaniske styrke, mens det sidste lag sikrer den kemiske styrke.

Forsegles med coating

Mikrocement adskiller sig altså fra andre cementbaserede flydemørtler med sine mange opbygningslag, sin lave udlægningshøjde og sit høje indhold af polymer (flydende eller pulver).

Den færdige overflade kan være grov eller helt fin og glat. Ofte bruges de strukturerede, grove overflader i bunden, mens de fine, glatte overflader benyttes som slutlag.

Af hensyn til rengøringsvenlighed og bevarelse af udseende bør overfladen altid forsegles med en coating. Men er det gjort efter alle kunstens regler, er du også sikret et slidstærkt og solidt gulv, som også kan bruges til vådrum.