Spørg Bolius

Hækken står 2 meter inde på min grund - hvem skal betale for ny hæk i skel?

Kære Bolius

Køber et hus sommerhus på en helårsgrund i 2011. Det frastykket en villa, som også ligger på grunden, men nu er vi 2 selvstændige matrikler.

En ca. 20 meter lang og 2,5 meter høj tujahæk udgør en afgrænsning imellem vore grunde. Men nu (fordi vi skal bygge) har vi fundet ud af, at hækken, som stod der, da vi overtog huset, står ca. 2 meter inde på vores grund.

Naboen kan godt se problemet (vi skal bygge), men hvem skal betale for at fjerne hækken og plante en ny på det rette sted? Vi har haft landmåler på, som bekræfter, at hækken står inde på vores grund.

mvh

Eva B

Kære Eva B

Først og fremmest er din situation jo et skoleeksempel på, hvorfor man som huskøber i forbindelse med handlen altid skal betinge sig en afsætning om markering af skellet. Det er desværre meget sjældent det sker - til gengæld kan man være ret sikker på, at der vil opstå en konflikt, såfremt skellet ikke placeret i overensstemmelse med de synlige hække og hegn. I dit eksempel har du været ”heldig” i den forstand, at skellet ikke er beliggende i hækken, men i stedet længere væk fra dit byggefelt end forventet.

Udgangspunktet må være, at der i forbindelse med udstykning har været taget stilling til forholdet mellem det nye skel og den eksisterende beplantning, og at den oprindelige ejer har godkendt placeringen af de nye skel. Eftersom udstykningen er gennemført i 2011 udelukker det mulighed for gennemført hævdserhvervelse, og det registrerede skel er derfor den gældende ejendomsgrænse.

For mig at se er der ingen tvivl om, at I har overtaget grunden som beset, og at tujahækken med en afstand på 2 meter fra skel alene kan betegnes som et internt hegn, som ikke er omfattet af hegnslovens bestemmelser. Det er derfor min vurdering, at I selv må afholde omkostningerne til fjernelse.

I relation til etablering af ny hæk/hegn i skel følger de helt almindelige bestemmelser i hegnsloven, hvor hegn kan etableres som fælles hegn (begge ejendomme afgiver areal til hegnet, og ejerne er fælles om etableringsomkostninger/vedligeholdelse) og egne hegn (hegnet rejses på egen grund, og man afholder selv omkostninger til etablering/vedligeholdelse).

Læs mere her: Hegnsloven og hegnsyn

Se videoen: Sådan finder du skellet på din grund

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden