Hvad kendetegner halogenpæren?

En halogenpære består af en glødetråd fremstillet af grundstoffet wolfram. Tråden er anbragt i en glaskolbe fyldt med et halogen, som wolframtrådens fordampede atomer går i kemisk forbindelse med, når der sendes en forholdsvis kraftig elektrisk strøm igennem glødetråden. Dermed udsendes synligt lys.

Halogenpærer blev oprindeligt udviklet til at anvendes i biler og skulle dermed kunne drives ved 12 volt jævnstrøm. Siden er der udviklet halogenpærer, der kan "køre" direkte på 230 volt vekselspænding og dermed skrues direkte i eksisterende lamper, som oftest i spotlamper.

Disse pærer bliver udfaset i 2021 med undtagelse af pærer, der har en R7-sokkel og med lumen over 700. Disse udfases først i september 2023. 

12 volt-halogenpærer kræver en transformer. Der er den traditionelle udgave, der er forholdsvis tung og bliver varm i drift. Derudover kan man få en elektronisk transformer, der vejer ganske lidt og næsten ikke bliver varm i drift. Desuden findes der komplette halogenlamper med indbygget lysdæmper. Det er disse pærer, der bliver udfaset i 2021.

Halogenpærer afgiver rigtig meget varme og skal derfor monteres med en vis sikkerhedsafstand til antændelige og brændbare materialer. At pæren afgiver meget varme indikerer også, at meget af energien, der anvendes til halogenpæren, ender som varme og ikke kun som lys. 

Lyset fra halogenpærer er klart og næsten hvidt og minder meget om dagslys med en Ra-værdi tæt på 99. Farvetemperaturen ligger typisk mellem 2.500-3.000 kelvingrader og ligger derved i den varme ende (til sammenligning har en glødepære en farvetemperatur på 2.700 kelvin). Halogenpærer giver et behageligt varmt lys med en god og præcis farvegengivelse. Halogenlys er derfor et godt valg mange steder i boligen, men med udviklingen inden for LED-pærer kan halogenpærer udskiftes til LED-pærer i stort set alle tilfælde.

Halogenlys er typisk blevet anvendt som spots ved spejlet i badeværelset, ved garderobeskabe, ved køkkenbordet og andre steder, hvor det er særlig vigtigt, at lyset gengiver farven rigtigt.

Hvor energieffektivt er halogenlys?

Halogenpærer ligger i EU's energiklasse B og C og er dermed ikke det mest energibesparende valg, du kan træffe, når du skal vælge lyskilde. Halogenpærer med traditionel sokkel ligger i energiklasse C eller D på den tidligere skala for energimærker. 

Hvor meget strøm bruger halogenpærer?

Umiddelbart synes en enkelt halogenpære eller tre ikke af meget, og ligger dit forbrug af halogenlys i dette leje, er der heller ikke den store grund til at bekymre sig om, at elmåleren skal løbe løbsk. Men da de er på vej ud af markedet, er det værd at huske, at der findes et alternativ. 

LED-lys bruger ikke nær så meget strøm og giver oveni købet mulighed for farveskift og andre kreative justeringer, end halogenlamper tilbyder.

Hvilke typer af indbygningsspots findes der?

De mest anvendte typer af indbygningsspots er 230V-spots og lavvoltspots. 230V-spots er tilsluttet boligens faste installation, hvor der i lavvoltspot indgår en transformer, der forsyner de enkelte lamper med 12V.

Hvilke problemer kan der være ved at bruge halogenpærer i indbygningsspots?

Brand

Indbygningsspots er på grund af størrelsen oplagte at bygge ind i lofter og skabe. Du skal dog være opmærksom på, at halogenpærer afgiver meget varme, når de er tændt. Derfor er det vigtigt at være meget påpasselig og følge de regler, der gælder, når du installerer indbygningsspots. Ellers kan du risikere, at der opstår brand.

Fugt

Indbygningsspots kan også give anledning til fugtskader, hvis de indbygges i et loft, som støder op til et koldt og uisoleret loftsrum.

Fugtskader opstår typisk, hvis der er utætheder i den dampspærre, der skal forhindre den varme, fugtige luft i at trænge op til det kolde loftsrum, hvor fugten vil sætte sig som kondens på de kolde overflader.

Når du opsætter indbygningsspots, bør du derfor sørge for:

 • At dampspærren slutter helt tæt omkring indbygningen.
 • At der er afstand mellem dampspærren og indbygningsspottet. Ellers kan dampspærren, der er lavet af plast, smelte på grund af varmen.

Hvis indbygningsspots monteres i et loft mellem to opvarmede etager, fx en stueetage og en 1. sal, behøver du ikke at montere en dampspærre.

Må du selv sætte indbygningsspots op?

Ja og nej.

Du må kun opsætte og installere indbygningsspots, der er CE-godkendte, og som er en del af et færdigt sæt med lamper, transformer, ledninger og en monteringsvejledning, der beskriver, hvordan lampen skal samles og installeres. Læs leverandørens vejledninger grundigt og følg anvisningerne nøje.

Du må ikke ændre på indbygningssættet, fx ved at forlænge de medfølgende ledninger eller ved at anvende andre dele end dem, der er med i sættet. Det er kun en autoriseret elinstallatør, som må montere indbygningsspots, hvor de enkelte dele er købt hver for sig.

Hvilke regler gælder for opsætning af indbygningspots?

Du risikerer både brand og fugtskader, hvis du indbygger og installerer indbygningsspots forkert. Derfor er det vigtigt altid at følge de gældende regler for montering.

Der findes regler for:

 • Placering af transformeren til indbygningsspots.
 • Indbygning af selve spotten.
 • Ledningsdimensioner og varmebestandighed.
 • Indbygningsspots til badeværelser.

Regler for placering af transformer

Når du monterer indbygningsspots i loftet, må du godt anbringe transformeren, så den er skjult under en let loftkonstruktion. Men det er et krav, at den er fastgjort og tilgængelig, fx via en inspektionslem. Det er altså i orden, hvis man skal skubbe en enkelt loftplade væk eller skrue tre-fire skruer ud for at komme ind til transformeren. Men det ikke er i orden, hvis du skal demontere en stor del af loftet eller fjerne adskillige skruer.

Ledninger, der går fra en transformer til indbygningsspots, må ikke føres gennem et loft eller en væg ind til et andet rum.

Du har pligt til at udarbejde en plantegning, som viser, hvor de skjulte transformere i din bolig er placeret, og hvilke spots de forsyner. Plantegningen skal sættes op ved eltavlen.

Regler for indbyggede spots

Det er ikke alle typer indbygningsspots, som må indbygges i lofter eller skabe. Indbygningsspots har tidligere været mærket, blandt andet med et F-symbol. I den seneste udgave af produktstandarden for belysningsarmaturer er reglen, at indbygningsspot skal mærkes, hvis de ikke kan monteres i eller mod brændbart materiale eller dækkes med isolering.

Indbygningsspots kan have følgende mærker:

 • F med trekant og hat, som betyder, at de må indbygges og anbringes i direkte kontakt med brændbart materiale. Vælg fx denne type halogenspots til køkkenskabe og andre skabe.
 • F med trekant, som betyder, at de må indbygges på steder, hvor der er brændbare materialer, men kun hvis der er monteret en afstandsdåse rundt om halogenspottet. Lampen kan også have en såkaldt afstandsdåse (også kendt som en safebox eller bagboks), som sættes oven over halogenspotten. Afstandsdåsen nedsætter brandfaren ved at holde den varme halogenspot på afstand af brændbart materiale. Vælg fx denne type halogenspots til indbygning i lofter.
 • F med trekant og kryds, som betyder, at de ikke må bruges til indbygning.

Selvom du bruger et halogenspot, der er beregnet til indbygning, er det en god idé at sørge for:

 • At der er mindst 2,5 centimeters afstand mellem loftet/skabet og lampen.
 • At der er mindst 5 centimeters afstand fra lampen til brændbare materialer som fx isolering.

Hvis det er et krav, at der bruges en afstandsdåse/safebox i loftet, skal du bruge den type, som producenten foreskriver. Pas på med at bruge afstandsdåser af metal. Er indersiden af metalboksen blank, kan den ikke lede varmen hurtigt nok væk fra halogenlampen. Sørg også for at holde en afstand på 50 cm til brændbart materiale foran lysarmaturet.

Regler for indbygningsspots til badeværelser

Indbygningsspots, der skal bruges i badeværelser, skal leve op til skrappe krav, især hvis de skal bruges i de områder af badeværelset, hvor der er fugtigt.