Hvilken betydning har udendørsbelysning?

Når det gælder udendørs belysning, har vi en tendens til at vælge meget traditionelt. Ofte vælger vi lamper efter, hvad man plejer at sætte op i stedet for at se på de muligheder, belysningen giver som effekt til at skabe rum. Når vi overtager en bolig, lader vi i de fleste tilfælde også ukritisk en eksisterende lampe over hoveddøren blive hængende i stedet for at tage den udendørs belysning op til overvejelse.

Ud over, at udendørs belysningen kan være en måde at skabe stemning omkring boligen i de mørke timer af døgnet, skal det også opfylde nogle helt konkrete funktioner: Du skal kunne orientere dig, og belysningen skal give sikkerhed. Det er funktioner, som kræver, at typen af lamper, og ikke mindst, hvordan du anvender dem, er værd at gennemtænke.

Brug tid på at undersøge, hvilken type lys du har brug for. Med andre ord: Vælg din lampe efter, hvordan lyset passer til den funktion, lampen skal udfylde, og ikke kun efter udseende.

Betragt haven, indgangspartiet osv. omkring huset som rum, og gør dig nogenlunde de samme overvejelser i forhold til placeringen af lamper, som hvis der var tale om et rum indenfor.

Tænk også over kvaliteten på de pærer, du vælger. Oftest behøver du ikke at have udendørs belysning, hvor farvegengivelsen ligger på højde med dagslys (en Ra-værdi tæt på 100), eller hvor temperaturen på farven har en bestemt tone. Men skal du skabe hygge på terrassen i de mørke timer, vil det fx være oplagt at vælge en pære, som afgiver et varmt lys frem for et koldt. 

Se billedserien 'Udendørs belysning'

Hvilke udendørs lampetyper findes der?

Udendørs belysning har den primære funktion at lyse op, så man kan orientere sig i mørket.

Men derudover er udendørs belysning også med til at skabe effekter. Begge dele er værd at tage med i sine overvejelser, når der skal vælges udendørs belysning. Her er et par tommelfingerregler til, hvad du skal gå efter af lampetyper.

Diffust, spredt lys

 • Funktion: Bredt lys til generel belysning i gårdrum, haverum eller ved indgangspartier.
 • Lampetyper: Lampe til mur, lamper med klar eller mat skærm.

Rettet, koncentreret lys.

 • Funktioner: Ved skur, garage eller hoveddør - lys på husnummer, postkasse eller navneskilt.
 • Lampetyper: Spots, lampe til mur med eksempelvis "massiv" skærm.

Opadrettet lys

 • Funktioner: Supplerende belysning eller effektbelysning.
 • Lampetyper: Lamper til mur, up-lights, spots.

Nedadrettet lys

 • Funktioner: Markeringslys ved havegang eller orientering ved trappe og stier.
 • Lampetyper: Lampe til mur eller lavt placerede 'pullert' lamper.

Belysning ved hoveddøren

Ved hoveddøren er det vigtigt, at man føler sig tryg og velkommen. Det gælder både dine gæster og dig selv. Derfor er det en god idé, at du placerer en lampe her, som kan give et godt generelt lys, der lyser området op ved hoveddøren. Hvis der fx er trin eller trapper, skal der være ekstra god belysning, samtidig med at det er nemt at se lås, ringeklokke, navneskilt osv. Derudover er det også en god idé at vurdere, om lyset er godt indefra, så du kan se, hvem der ringer på og kan tage ordentligt imod gæster osv.

Hvis du har god belysning ved hoveddøren, er der meget, der taler for, at det virker præventivt mod indbrud. Indbrudstyve foretrækker at kunne stå og lirke en dør op i mørke.

Belysning ved havegangen

Belysningen ved havelåge og havegange er til gavn for både dig selv og dine gæster. Det er naturligvis vigtigt, at man kan se, hvor man går, og orientere sig i forhold til trin, stigninger eller fald. Det er en rigtig god idé at montere lyset lavt, så man kan se trin, eller om der er glat på grund af blade, is, sne eller frost.

Jo mere toppet, ujævn og fyldt med trin din havebelægning er, jo mere lys er der i princippet brug for.

Sørg for, at lyset ikke blænder. Anvend hellere flere lyssvage lamper, frem for én lampe med høj lysstyrke. På den måde kan belysningen af havegangen kan også anvendes til at underbygge en bestemt stemning.

For gæster eller besøgende, der måske ikke har været i huset før, er det vigtigt at de kan orientere sig. Hvis der er flere indgange til huset, er lys en rigtig god "vejviser".

Derudover er det en god idé, at man kan se navneskilt, postkasse og husnummer fra havegangen, så avisbude, postbude m.v. kan orientere sig.

Belysning ved garage og skur

Ved garage, skur og carport er det rigtig vigtigt at kunne orientere sig og have arbejdslys, når ting skal ud og ind ad bilen eller når cyklen skal sættes i skuret.

Lyset skal derfor både give mulighed for, at du kan orientere dig, finde lås og håndtag samt finde ting inde i skuret eller under halvtaget.

Belysning i haven og på terrassen

I takt med, at der er opstået et større fokus på haven eller altanen som opholdsrum, møblerer vi haven, terrassen og altanen med mere ”udventar" end tidligere. I den forbindelse er lamper, der er placeret i haven og på terrassen, vundet mere og mere frem.

Belysningen kan både vælges ud fra, hvor man ønsker at have belysning henne, når man sidder ude, men også efter hvordan man vil kunne fornemme haven inde fra boligen.

Hvis du ønsker at lyse haven eller terrassen eller altanen op i et generelt lys, kan du vælge et bredt diffust lys, fra eksempelvis en høj væglampe. Du kan supplere med lavere placerede ’pullert-lamper’ for at få lys i flere niveauer. En lavere placeret lampe ved terassen kan give et hyggeligt og ’intimt’ rum lige omkring lampen. Spots eller up-lights giver i modsætning hertil effektfulde oplevelser, hvis du eksempelvis belyser et træ eller en del af facaden. Den ene løsning udelukker ikke den anden – du kan således vælge at have flere kredse af belysning, så du kan tænde og slukke for de forskellige lamper uafhængigt af hinanden og på den måde tilpasse lyset, om du sidder udendørs eller indendørs.

Havelamper, der monteres i græsset, terrassen eller grus/sten, kan være et flot markeringslys for opdelingen af haven eller markering af afslutningen på terrassen.

Lamper med lyssensor

Det kan være en rigtig god idé at montere lyssensorer/ lysfølere på nogle af sine udendørs lamper. Der findes flere former for lysfølere. De mest anvendte er følgende 3 typer:

 • Bevægelsesfølere
 • Lysfølere
 • Tidsindstillede følere

Bevægelsesfølere

Følere, der reagerer på bevægelse eller varme, tænder, når nogen går op ad havegangen.
Fordelen er, at det kan spare strøm, fordi lyset ikke er tændt konstant (under forudsætning af, at føleren bruger mindre strøm end lyskilden, den styrer).

Desuden virker følere præventivt i forhold til indbrudstyve. Du skal dog sørge for, at lyset ikke slukker for hurtigt, men er tændt et stykke tid efter, at nogen er gået forbi.

På flere bevægelsesfølere kan du indstille, fra hvilken vinkel eller afstand følerne skal reagere.

Ulempen ved for følsom en indstilling kan være, at følerne reagerer på alt for meget, fx buske, der bevæger sig i vinden eller katten, der lister rundt. Sørg for, at føleren er indstillet og placeret sådan, at lamperne ikke tændes, hver gang nogen går forbi på fortovet.

Lysfølere

Lysfølere reagerer, når det begynder at blive mørkt. Lyset tændes altså automatisk, når det bliver mørkt.
Også her er fordelen, at du sparer strøm, fordi lyset kun er tændt, når der er så mørkt, at der er brug for det.

Tidsindstillede følere

Følere, der kan sættes til at tænde lyset på et bestemt tidspunkt, kan være en fordel, hvis du ønsker, at lyset tænder, netop som du selv eller dine børn kommer hjem.

Hvilke udendørs lamper må du selv installere?

Udendørs elarbejde er af sikkerhedsmæssige grunde omfattet af strenge regler. Du må derfor hverken installere eller udskifte udendørs afbrydere og stikkontakter - og som udgangspunktet heller ikke lamper.

Hvis der er tale om en lampe og en transformator, som er købt hver for sig, skal du have en autoriseret elektriker til at installere lampen. Det gælder også, selvom der er tale om en lavvoltlampe på fx 12 eller 24 volt.

For at du må installere en udendørs lampe selv, skal lampen indgå i et færdigt sæt med ledninger, transformer og brugervejledning, så det eneste, du skal gøre, er at sætte et stik i en kontakt.