Udendørs belysning kan både gøre det hyggeligt, få dine gæster til at føle sig velkomne og være med til at undgå, at du snubler over noget i mørket.

Men udendørs lamper kan også virke præventivt mod indbrud. 

Indbrudstyve bryder sig nemlig ikke om at blive set, når de lister sig hen til huset og prøver at bryde ind gennem vinduer eller døre. Og det risikerer de, hvis lyset udenfor er tændt eller pludselig tænder, når de står med kobenet fremme.

Udendørs lamper med sensor eller timer giver færre indbrud

Et engelsk studie (Tseloni et al, 2014) viser, at hvis du kun skulle gøre én ting for at gøre dit hus mere indbrudssikkert, er det mest effektive at installere udendørs lys med sensor. Studiet viser også, at huse med sensorstyret, udendørs belysning bliver udsat for indbrud tre gange færre end boliger, der ingen sikkerhedstiltag har i forhold til indbrudsforebyggelse.

Derfor er det en god idé at få en sensor eller timer til de udendørs lamper.

Det kan være:

  • Bevægelsesfølere
  • Lysfølere eller skumringsrelæ
  • Tidsindstillet tænd/sluk-ur.

Sensorlys med bevægelsesføler er bedste løsning

Sensorstyret lys med bevægelsesføler er den bedste løsning, da den tænder automatisk ved bevægelse omkring boligen, og dermed øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet.

Det er muligt at koble al udendørs belysning, eller noget af det, på den samme styring.

Brug gerne LED-pærer i de udendørs lamper – det er langt billigere i strøm.

Bevægelsesføler
Følere, der reagerer på bevægelse eller varme, tænder lampen, når den registrerer bevægelse. Dermed kan den gøre dig eller naboerne opmærksomme, hvis nogen går ind på din grund, og derfor er den bedst mod indbrud.

På flere bevægelsesfølere kan du indstille, fra hvilken vinkel eller afstand følerne skal reagere. Sørg for, at føleren er indstillet og placeret sådan, at lamperne ikke tændes, hver gang nogen går forbi på fortovet, buske, der bevæger sig i vinden, eller katten, der lister rundt. Prøv dig frem.

Indstil den også til, at lyset ikke slukker for hurtigt, men er tændt et stykke tid efter, at den har registreret bevægelse. 

Bevægelsesfølere kan spare strøm, fordi det udendørs lys ikke er tændt konstant (under forudsætning af, at føleren bruger mindre strøm end lyskilden, den styrer). 

Lysføler eller skumringsrelæ
Lysfølere reagerer, når det begynder at blive mørkt. Lyset tændes altså automatisk, når det bliver mørkt. 

Vælg lyssensorer, som har et standby forbrug, der er så lavt som muligt og højst 1 watt, så du undgår at bruge for meget strøm.

Udendørs tidsindstillet tænd/sluk-ur
En lampe med timer-indstilling kan sættes til at tænde lyset på et bestemt tidspunkt. 

Hvor skal lamperne placeres?

Der kan være mange steder, hvor det praktisk og æstetisk er godt at have udendørs belysning. Det er især vigtigt at placere lamperne:

  • Ved indgange, som døre og indkørsler, så lamperne begynder at lyse, hvis ubudne gæster trænger ind på din grund om aftenen.
  • På steder, hvor fx dine naboer kan se dem. Hvis naboerne ikke kan se, når lamperne lyser, kan du risikere, at du hjælper tyven, og gør det lettere for ham at udføre sit arbejde, fordi han ikke skal stå i mørket.
  • Tæt ved terrassedøre eller vinduer, som ligger bag huset. Det er vigtigt, at tyven ikke har mulighed for at arbejde i skjul. 

Lyset bør være kraftigt nok til, at du og dine gæster kan orientere sig, og dine naboer bliver opmærksomme. Men lyset bør være behageligt for både dig og dine naboer – tænk på, at det vil tænde og slukke mange gange i den mørke tid.

Må man selv installere sensor og udendørs lamper?

Du må gerne selv montere udendørs belysning med indbyggede bevægelsessensorer, der kører på batteri. De koster ofte ikke så meget. Vær opmærksom på, at batterierne i nogle tilfælde hurtigt løber ud, selv om lyset er LED. Det afhænger bl.a. af, hvor lysene placeres, og dermed hvor ofte de bliver aktiveret.

Udendørs el-arbejde er af sikkerhedsmæssige grunde omfattet af strenge regler. Du må derfor hverken installere eller udskifte udendørs bevægelsessensor, lysfølere eller tidsindstillede tænd/sluk-ure – og kun i få tilfælde lamper. Det skal en autoriseret elektriker i stedet gøre 

Hvis der er tale om en lampe og en transformator, som er købt hver for sig, skal du have en autoriseret elektriker til at installere lampen. Det gælder også, selvom der er tale om en lavvoltlampe på fx 12 eller 24 volt. 

For at du må installere en udendørs lampe selv, skal lampen indgå i et færdigt sæt med ledninger, transformer og brugervejledning, så det eneste, du skal gøre, er at sætte et stik i en kontakt.

Du kan også købe lamper med indbyggede sensorer – både med ledning og batteri. Her gælder de samme regler: En autoriseret elektriker skal tilslutte lampen, hvis den er tilsluttet ledningsnettet, mens du selv kan opsætte en lampe med indbygget sensor, der kører på batteri.

Hvordan monterer man en udendørs lampe med sensor?

Det er nemt selv at sætte en udendørs lampe med sensor og batteri op – det kan formentlig klares på nogle få minutter. Følg denne vejledning (andre typer kan dog sættes op på andre måder) og/eller se, hvordan du gør i videoen:

  1. Skru beslaget fast med de medfølgende skruer.
  2. Sæt lampen fast i beslaget og skru fast.