Udviklingen i udendørs belysning

I løbet af de seneste år er anvendelsen af udendørs belysning blevet mere dristig og farverig. Og med de mange nye tekniske muligheder som fx farvede lysstofrør og lysdioder vil brugen af udendørs belysning formentlig blive endnu mere broget.

I Danmark har vi haft en nordisk tradition for at være forholdsvis afdæmpede i forhold til at belyse bygninger. Vores egen tradition bliver mere synlig, når man tager til storbyer som Paris, hvor alle større kulturelle bygninger er lige så oplyste om natten som om dagen.

Længere væk i New York eller Singapore er der i nogle områder lige så meget lys om natten som om dagen.

På vores breddegrader er vi mere vant til mørket, og at mørket også kan være til stede i bybilledet. Der er dog en tendens til, at seværdigheder og kirker i stigende grad bliver oplyst. En tendens, der også kan ses brede sig til oplysning i større omfang af vores byer og selv vores private boliger. Det betyder, at udendørs belysning ikke blot er et spørgsmål om sikkerhed og praktiske løsninger.

Belysning bruges som signalværdi, oplevelse og for at give byen liv og identitet. Men jo flere muligheder der byder sig, jo mere kræver det, at den udendørs belysning anvendes med omtanke.

Hvornår forurener lys?

Udendørs belysning er kontrasten til mørket, og derfor skal lysmængden vælges med omhu for at skabe god orientering og tryghed. Det er de vigtigste funktioner i forhold til den rette belysning - hverken mere eller mindre.

Når belysningen er forkert, taler man direkte om lysforurening. Ordet er egentlig rammende nok, idet forkert belysning er både generende og spild af energi. Lysforurening opstår, når valget af lys ikke er gennemtænkt.

Lys kan her gå fra at være et livsbekræftende og stemningsfuldt element til bare at være irriterende. Vi kan opleve lysforurening, både når vi færdes på gader, pladser, veje og i vores eget hjem, hvor en gadelampe måske lyser for meget op i haven og direkte ind i stuen – eller ind til naboen.

Hvis lampen har en klar eller en mat skærm, vil lyset blive sendt i alle retninger og lampen kan i værste fald blænde. Det er en fordel, at lyspæren er afskærmet og lyset rettes hen mod den funktion, hvor det skal bruges - fx hoveddøren eller gangstien i haven.

Det er naturligvis en stor ulempe i det daglige, at lyset ikke er afskærmet korrekt. Til gengæld kan en stor mængde af lys virke præventiv i forhold til indbrud og hærværk. Lys skal dog bruges i det omfang, der er brug for. Hvis ikke lyset er nødvendigt, kan mørket eller nattehimlen ligefrem være at foretrække.

Hvordan anvendes udendørs belysning med omtanke?

Det er ikke alle steder, der er de samme behov for lys. Lyset skal vælges efter funktion. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvor der er brug for hvilken slags lys. Det kan hjælpe at se de udendørs omgivelser som rum. Så kan man dele det op i zoner og vælge lamper og pærer ud fra, hvilket behov der er for lys i en given zone.

Du skal også se på boligens arkitektur, når du vælger belysning med lys kan du understrege detaljer som er specielle for din bolig. Detaljer som er synlige om dagen kan du også gøre synlige efter mørkets frembrud.

Valg af lampe og pære skal desuden passe til bolig, grund, have og område og bør vælges ud fra følgende:

  • Lampearmatur bør vælges i forhold til æstetik, så det klæder boligen/bygningen. Det skal enten stemme overens eller være en vellykket kontrast.
  • Lampe og pære bør vælges efter den type lys, der er brug for, og hvor lampen kaster lyset hen. Lyset skal hjælpe os, så vi kan se optimalt og orientere os.
  • Pæren bør vælges med den rette styrke og farvetype - diffust eller koncentreret lys.
  • Lampetype bør vælges, så der går mindst muligt lys til spilde. Vurdér fx, om lampen kaster lys i en uhensigtsmæssig retning, fx op i luften.

I praksis er øvelsen at vælge den mængde og type lys, der er behov for – hverken mere eller mindre. I den forbindelse er det væsentligt at se på, om der er spildlys.

Lys kan dog også være lejlighedsbestemt, som fx ved juletid, hvor mange ynder at pynte op med lys udendørs.

Uheldige eksempler på udendørs belysning

Hvis du ikke vælger den rette udendørs belysning, kan formålene som stemning, orientering eller sikkerhed ikke opfyldes. Desuden opfatter vi ofte forkert belysning som generende eller distraherende. Fx kan lyset blænde os, hvis der er for meget af det. Hvis der til gengæld ikke er lys nok, så vi ikke kan se, hvor vi går, og det kan give en følelse af utryghed.

Stop tyven – tænd lyset

Tyven bryder sig ikke om at blive set – brug udendørsbelysning omkring din bolig. Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Der kan også være overgange eller kontraster, der er så bratte, at vi oplever, at vi skal anstrenge os for at kunne se noget. Når øjnene skal bruge tid til at omstille sig fra meget lys til mørke (eller omvendt), nedsætter det både sikkerheden og orienteringsevnen. Lamperne og lyskilden skal være god og skal lyse, hvor der er brug for det.

Det lyder banalt, men det er ofte noget, der overses. Hvis du er i tvivl om, hvordan din udendørs belysning skal tage sig ud, kan det være en god idé at prøve sig lidt frem og eksempelvis montere belysningen midlertidigt. Det kan være svært at vurdere virkningen og effekten på en eftermiddag, når det ikke er helt mørkt.