Om vinteren er det betydeligt dyrere at lave aftensmad end om sommeren de fleste steder i landet. Fra oktober til marts koster transporten af strøm nemlig omkring dobbelt så meget i tidsrummet kl. 17-21. 

Vintertarifferne for transport af strøm træder i kraft 1. oktober. Hos netselskabet Radius stiger transporttariffen fra 74 til 137 øre pr. kWh for elforbrug i tidsrummet 17 til 21, mens netselskabet Cerius har en lignende prisforskel.

De to net-selskaber dækker – med mindre undtagelser – hele Sjælland og Lolland-Falster.

Transporttariffen – eller nettariffen – er net-selskabets betaling for at levere strøm til forbrugerne. Afgiften varierer hen over døgnets timer, uanset om du har en elaftale med variabel timeafregning eller en fast pris. 

Tariffen dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af el-nettet og det såkaldte nettab. Nettab forekommer, når der transporteres elektricitet i elnettet, og en del af energien omdannes til varme i blandt andet kabler og transformerstationer.

Døgnet inddeles i tre perioder

Der har længe været forskel på, hvad vi betaler for at få transporteret vores strøm. Tidligere var døgnet inddelt i to perioder, og det var dyrest at få transporteret strøm fra kl. 17-20. Men siden 1. januar 2023 har der været brugt en ny tarifmodel 3.0, som inddeler døgnet i tre perioder. Den nye model udvidede den dyreste periode med en time, så den nu går fra 17-21. 

Perioderne i tarifmode 3.0 er: 

  • Lavlast: Kl. 00.00-06.00
  • Højlast: Kl. 06.00-17.00 og 21.00-00.00
  • Spidslast: Kl. 17.00-21.00.

Derudover er året delt, så der både er en sommertarif og en vintertarif. 

Så meget udgør betaling for transport af strømmen

Transportpriser med moms pr. 1. oktober 2023

Kilde: Radius

 

Lastperiode (klokkeslæt)

Transporttarif i øre pr. kWh

Vintertarif (oktober-marts)

Lavlast (00-06)

15,19

 

Højlast (6-17 + 21-00)

45,56

 

Spidslast (17-21)

136,68

Sommertarif (april-september)

Lavlast (00-06)

15,19

 

Højlast (6-17 + 21-00)

22,77

 

Spidslast (17-21)

59,23

Begræns ekstraregningen 

Prisstigningen kan koste en gennemsnitsfamilie med et forbrug på 4.000 kWh årligt ca. 100 kr. ekstra om måneden.

Det kan måske være svært at undgå ekstraregningen, da tidsrummet 17-21 er der, hvor de fleste bruger mest strøm, især til madlavning.

Men ved en ændring af vaner er det muligt at begrænse ekstraregningen. Vent med at starte vaskemaskine og opvaskemaskine til efter klokken 21 – sæt eventuelt en timer på – så de kører, når den rå elpris også er lavest.

Hvis det er muligt, kan du også lave mad til flere dage, så du kan bruge kogeplader og ovn mindre. 

Så meget kan strømmen koste

Den samlede elpris er sat sammen af spotprisen på el, afgifter til net-selskabet og Energinet, elafgift samt moms af hele beløbet.

Eksempel på sammensætning af elprisen i højlastperioden

Kilde: Energinet.dk, Nordpool, Radius

 

September 2023 (17-21)

Oktober 2023 (17-21)

Eksempel på rå elpris (kr. pr. kWh)

1,5000

1,5000

Radius: Nettarif (spidslast)

0,5887

1,0934

Energinet: Transmissionstarif

0,0760

0,0760

Energinet: Systemtarif

0,0670

0,0670

Elafgift

0,6970

0,6970

Elpris ekskl. moms

2,9287

3,4334

Moms

0,7322

0,8584

Elpris inkl. moms

3,6609

4,2918

Ved en samlet elpris på ca. 4 kr. udgør prisen på den rå el den mindste post på 1,50 kr. Dernæst kommer afgifter til net-selskabet og til Energinet samt elafgift.

Slutteligt skal der beregnes moms af hele beløbet, hvorefter vi havner med en forbrugerpris på 4,29 kr. i oktober 2023.

Har du godt gang i både ovn og kogeplader under tilberedning af aftensmaden samt bruger opvaskemaskinen, ryger elforbruget hurtigt op på mellem 2 og 4 kWh i tidsrummet 17 til 21. Omregnet svarer det til mellem 8-16 kr.

Netselskab og elselskab – hvem tager sig af hvad?

Elselskabet leverer strømmen og udskriver regninger. Elselskaber er også kendt under navne som elhandelsselskaber og elleverandører

Netselskabet sørger for transport af strømmen og driver ledningsnettet. Der findes 39 netselskaber i Danmark. Selskaberne (fx Radius, Cerius og N1) er under offentligt tilsyn, da de har monopol på drift af ledningsnettet. Alle takster og gebyrer skal derfor godkendes af Forsyningstilsynet. Du finder en liste over samtlige netselskaber her.