Står du overfor valget mellem at flytte i ejer-, andels- eller lejebolig, kan du bruge nedenstående beregner.

Beregneren giver dig et bud på den samlede månedlige boligudgift over en given periode. Ved indtastningen vælger du mellem ejerbolig i form af lejlighed eller hus, andelsbolig eller en almindelig lejelejlighed.

Hvis du ønsker at sammenligne de forskellige boligtyper, markerer du blot, hvilke boligtyper du ønsker at sammenligne.

Inden du går i gang med at udfylde skemaet, er det en god idé at have salgsopstillingen liggende, så du hurtigt kan finde ejerbudgiften på den valgte ejerlejlighed. Ved andelslejligheder bør salgsopstillingen suppleres med den seneste regnskab for at finde andelsforeningens årlige afdrag pr. kvadratmeter.

Savner du information om, hvad de enkelte felter dækker over, klikker du på spørgsmålstegnet ud for de enkelte felter.

Ejerbolig

Hvis du ønsker at sammenligne en ejerbolig skal du udylde nedenstående felter. Udfyld gerne alle felterne!

Andelsbolig

Hvis du ønsker at sammenligne en andelsbolig skal du udylde nedenstående felter. Udfyld gerne alle felterne!

Lejebolig

Se beregnerens forudsætninger og metode

Ejerbolig:

Rente på banklån: 6,60 %
Løbetid på bank- og realkreditlån: 30 år
Kuponrente på realkreditlån: 5,0 %
Kurs på realkreditlån: 98,5
Realkreditlån: 75 pct. genbrug af tinglysningsafgift
Udbetaling: 5 %

Andelsbolig:

Rente på banklån: 4,5 %
Udbetaling: 7,5 %

Leje:

Der er forudsat betaling af tre måneders depositum, som benyttes til istandsættelse af lejligheden ved fraflytning.

Generelt

Huslejen i en lejebolig stiger typisk med nettoprisindekset hvert år. På samme måde stiger udgifterne i en ejerbolig en smule hvert år i kraft af generelle prisstigninger. I begge tilfælde er de årlige stigninger små, og er derfor ikke medtaget i beregningerne

Ved salg af ejerboligen er der forudsat to måneders tom bolig.

Da køkken og bad bliver slidt, er der indregnet en udgift til løbende genopretning på 7.500 kr. årligt.

Der er afsat 125 kr. årligt pr. m2 til udvendig vedligeholdelse.Beløbet dækker et normalt vedligeholdt enfamiliehus. Samme beløb er hensat på en ejerlejlighed, da fælles-udgifter erfaringsmæssigt ikke dækker store vedligeholdelsesprojekter som nyt tag, udskiftning af faldstammer eller udskiftning af vinduer. Til indvendig vedligeholdelse er der afsat 59,25 kr. pr. m2 gældende for både hus og lejlighed.

Usikkerhedsmargin

For at forenkle beregneren, er der truffet nogle valg, som påvirker resultatet til den ene eller anden side. I nogle tilfælde betaler du fx for vand ved siden af boligafgiften. I andre tilfælde kan behovet for vedligeholdelse være større eller mindre end antaget. Men typisk er der tale om en usikkerhedsmargin på nogle få hundrede kroner månedligt.

Usikkerhedsmarginen betyder, at udsving i den samlede månedlige boligudgift på måske 300 til 500 kr. ikke nødvendigvis bør tages for pålydende.

På den anden side vil forskelle i den samlede månedlige boligudgift på måske flere tusinde kroner give en solid indikation af, hvilken boligform der er den billigste set over hele boligperioden.