De fleste danskere skal gerne lufte ud tre gange om dagen og sikre et godt indeklima, hvor den relative luftfugtighed ikke bliver for høj, særligt i sommermånederne. Men der er også nogle, som kæmper med det modsatte – nemlig et for tørt indeklima, når det bliver koldt om vinteren. 

Det gælder særligt boliger med genvindingsanlæg, hvor ventilationen fjerner den fugt, der er i luften indenfor, og erstatter den med tør luft. Mens nogle ikke vil være generet af den tørre luft, kan andre få tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder. Oplevelsen af et tørt indeklima kan også skyldes andre faktorer, som fx støv eller kemi i luften.

Hvornår er der tale om et tørt indeklima?

30%

Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau eller under, stiger risikoen for, at nogle vil opleve gener som følge af et tørt indeklima. 

30-60%

Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau, er det normalt. Om sommeren er den typisk i den høje ende, om vinteren i den lave. 

60-70%

Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau eller over, er det for fugtigt og kan give problemer med fx skimmelsvamp.

Skal du lufte ud, hvis du har et ventilationssystem?

Hvis du har et ventilationssystem med varmegenvinding, er det ikke nødvendigt at lufte ud. 

Udluftning kan dog hjælpe mod et for tørt indeklima – men kun hvis vinteren er mild. 

Er temperaturen i nærheden af frysepunktet eller derunder, vil luften alligevel blive tør, når den bliver varmet op. 

Kilde: Tue Patursson, fagekspert, Videncentret Bolius. 

Hvordan påvirker et tørt indeklima boligen?

Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer, og viser det sig, at du har et meget tørt indeklima, kan det også påvirke træmøbler og materialer i boligen. 

Træ er et organisk materiale, og fx de gulvbrædder, der ligger tæt op ad hinanden om sommeren, trækker sig sammen, og ligger med større afstand, når det er tørt og koldt. Du kan også opleve gulve med sprækker, døre der gaber, og vinduer som går op og i for nemt. 

Træ kan klare meget, men på sigt er det ikke godt, at det skal udvide sig og trække sig for meget sammen. 

Hvad kan du gøre ved et tørt indeklima?

Nogle danskere forsøger sig med indendørs tøjtørring, da det våde tøj afgiver fugt til rummet og får den relative luftfugtighed til at stige. Generelt set er det ikke en god idé at tørre tøj indendørs, da det kan give problemer med et fugtigt indeklima, som kan udvikle sig til problemer med skimmelsvamp. Men har du en meget lav relativ luftfugtighed, kan du tørre tøj indenfor – dog kun, hvis det er på badeværelset, da vådrummet kan klare større mængder af vand og fugt, og herfra kan fugten sprede sig til resten af boligen. 

Er indeklimaet meget tørt, kan du tænke over små vaner i din hverdag, der kan være med til at hæve den relative luftfugtighed i boligen. Bor du fx alene, kan du være opmærksom på at gå bad hjemme – og lad døren til badeværelset stå åben – i stedet for i fitnesscenteret, at vaske gulv lidt oftere eller lade emhætten forblive slukket, når du koger vand til fx æg og kartofler – men ikke når du steger.

Også planter og blomster i vand kan være med til at afgive fugt til boligen, men alt sammen dog i små mængder, og det giver kun små opsving i den relative luftfugtighed, men ikke en vedvarende løsning på problemet. 

Tre tips til ventilationssystemet: Regulér et tørt indeklima

Genvex og Nilan er to af de største leverandører af ventilationssystemer med varmegenvinding i Danmark. Her giver de tre bud på, hvad du selv kan justere på dit anlæg, hvis du oplever et tørt indeklima. 

  1. Aktivér fugtsensoren på udsugningsluften
    Hvis du aktiverer denne sensor, vil anlægget reducere eller øge luftmængden afhængig af, hvor meget fugt der er i den luft, som bliver suget ud af boligen. Du aktiverer sensoren i brugermenuen – læs mere i vejledningen til dit genvindingsanlæg. Er indeklimaet tørt, vil anlægget skrue ned for ventilatorerne og suge mindre luft ud – vær opmærksom på, om du kommer under kravet til luftskifte, der ifølge Bygningsreglementet skal være på 0,3 l/s pr. m2.
  2. Skru selv ned for luftudskiftningen
    Jo mere luft, du udskifter, desto mere risikerer du også at tørre luften indendørs ud. Og hvis du bøvler med en meget lav relativ luftfugtighed, kan du selv skrue ned for anlægget. Husk at overholde kravet til luftskifte – og hvis du i korte perioder kommer under, skal du være opmærksom på ikke at forringe indeklimaet unødigt ved fx at tænde stearinlys, male vægge e.l.
  3. Skift evt. til nye veksler
    Det kan være en mulighed at skifte vekslerne på dit anlæg. I danske enfamiliehuse er ventilationssystemerne typisk udstyret med modstrømsveksler af plast eller aluminium, men entalpivekslere kan overføre vandmolekyler fra den luft, der bliver suget ud af boligen, til den luft, der bliver blæst ind igen. Lige nu findes der entalpiveksler til ca. 50-60 procent af Genvex’ ventilationsanlæg, mens det ifølge Nilan er en løsning, der kræver mere energi. Nilan mener, at der er en risiko for, at der bliver sendt dårlige partikler fra luften tilbage ind i boligen. 

Kilder: Christen Lautrup, produktchef, Genvex og Jan Tietze Bech Poulsen, product manager, Nilan

En anden mulighed er at være opmærksom på temperaturen indendørs. Hvis man fx sænker temperaturen fra 25 grader til 21 grader, vil den relative luftfugtighed stige med 10 procent.  

Det er også muligt at købe en befugter, der – modsat en affugter – tilfører fugt til rummet og får den relative luftfugtighed til at stige. En befugter kan fås lige fra ca. 1.000 kr. til 20.000 kr., og du skal være opmærksom på at indstille den korrekt, så indeklimaet ikke bliver for fugtigt. 

Sådan måler du luftfugtigheden i din bolig