Når du har en have, kan du risikere, at en hel række forskellige dyr graver sig op gennem græsset. Der kan være tale om alt fra muldvarpe og rotter til mus og mosegrise. Du kan afgøre, hvilket dyr, der er tale om, ved at se på størrelsen af hullerne ­- eller hvis du ser dyret over jorden.

Også fugle kan lave huller i græsplænen, når de er på jagt efter larver, biller og orme. Disse huller er typisk kun et par centimeter dybe. Større fugle som krager, skader og råger kan nærmest rasere dele af en græsplæne, når de jager føde.

Når rotter graver huller i plænen

Hvis du ser større huller i jorden, som ikke har opskrabet jord som ved muldvarpeskud, kan det skyldes rotter. Hvis du har mistanke om, at der er rotter i din have, har du pligt til at kontakte din kommune.

Mens du venter på kommunen, er der en række ting, du kan gøre. Læs mere i linket herunder.

Hvorfor kommer rotterne?

Rotter dukker særligt op i huse og etageejendomme efter skybrud og oversvømmelser, hvor rotterne simpelthen skylles ud af kloakkerne og derfor er desperate efter nye steder at bo. Men også efter de første frostnætter i oktober søger rotterne ind omkring boliger.  

Mosegris eller muldvarp?

Mosegrise og muldvarpe kan let forveksles med hinanden. Begge dyr lever en stor del af deres liv under jorden i deres netværk af snørklede gange og tunneller, og når de bevæger sig op til overfladen, efterlader de jordskud i græsplænen. Det kan derfor være svært at finde ud af, om du har fået besøg af en mosegris eller en muldvarp. Og det bliver ikke nemmere af, at de kan finde på at bruge hinandens forladte gangsystemer.

Men faktisk er der stor forskel på de to dyr.

Mosegrisens skud kan kendes på, at de normalt er mindre end muldvarpens og ligger mere uregelmæssigt fordelt på overfladen. Om sommeren er der tydelig forskel på de to typer skud, da mosegrisen sjældent graver lige så dybt som muldvarpen. Mosegrise kan dog grave gangsystemer helt ned til tre meter, hvilket er væsentligt dybere end muldvarpe.

Mosegrisen graver adskillige åbne huller med en mindre diameter på 6-7 cm, mens muldvarpen som regel kun kommer op til jordoverfladen om natten og altid igennem et muldvarpeskud, som den normalt lukker efter sig, når den er nede igen. Hvis der i sommerhalvåret er åbne huller i jorden imellem skuddene, er det derfor formentlig en mosegris, der er på spil, da den på denne årstid lever af grønne plantedele over jorden.

Muldvarpen er ikke planteæder, og derfor er gnav på planter tæt på jorden eller rødder i haven kombineret med gangsystemer og jordskud et sikkert tegn på, at det er mosegrise, du har besøg af.

Har jeg mus i haven?

Den lyse husmus opholder sig udendørs i perioden fra april til september, mens den mørke husmus foretrækker at opholde sig indendørs året rundt. Det vil typisk være husmusen, du kan finde i haven, fordi den normalt lever i haver og parker. Men får musen først lov til at komme indenfor, kan den leve og formere sig i boligen året rundt.

Det er især fra midten af august til begyndelsen af september, du skal være opmærksom. Den begyndende nattekulde får mus til at søge varme inden døre.