Når du har en have, kan du risikere, at en hel række forskellige dyr graver sig op af græsset. Du kan afgøre, hvilket dyr der er tale om ved at se på størrelsen af hullerne - eller hvis du ser dyret over jorden. Der kan således være tale om alt fra muldvarpe og rotter til mus eller mosegrise.

Du skal kontakte din kommune, hvis du har mistanke om, at der er rotter i din have. Hvis du ser huller i jorden, som ikke har opskrabet jord som ved muldvarpeskud, kan det nemlig skyldes rotter, som kommer fra utætheder i kloakken. 

Så kontakt kommunen. Det er din pligt, og det er kommunen, der står for rottebekæmpelsen. 

Hvordan fjerner jeg rotterne?

Mens du venter på kommunen, er der en række ting, du kan gøre. Læs mere i linket herunder.

Hvorfor kommer rotterne?

Rotter dukker særligt op i huse og etageejendomme efter skybrud og oversvømmelser, hvor rotterne simpelthen skylles ud af kloakkerne og derfor er desperate efter nye steder at bo. Men også efter de første frostnætter i oktober søger rotterne ind omkring boliger.  

Mosegris eller muldvarp?

Mosegrise og muldvarpe kan let forveksles med hinanden. Begge dyr lever en stor del af deres liv under jorden i deres netværk af snørklede gange og tunneller. Og når de bevæger sig op til overfladen, efterlader de jordskud i græsplænen. Det kan derfor være svært at finde ud af, om du har fået besøg af en mosegris eller en muldvarp. Og det bliver ikke nemmere af, at de kan finde på at bruge hinandens forladte gangsystemer.

Men faktisk er der stor forskel på de 2 dyr.

Mosegrisens skud kan kendes på, at de normalt er mindre end muldvarpens og ligger mere uregelmæssigt fordelt på overfladen. Om sommeren er der tydelig forskel på de 2 typer skud, da mosegrisen sjældent graver lige så dybt som muldvarpen. Mosegrise kan dog grave gangsystemer, der er væsentlig dybere end muldvarpe. Helt ned til 3 meter graver mosegrisen nogle gange. 

Har jeg mus i haven?

Den lyse husmus opholder sig udendørs i perioden fra april til september, mens den mørke husmus foretrækker at opholde sig indendørs året rundt. Det vil typisk være husmusen, du kan finde i haven, fordi den normalt lever i haver og parker. Men får musen først liv til at komme indenfor, kan den leve og formere sig i boligen året rundt. Det er især fra midten af august til begyndelsen af september, du skal være opmærksom. Den begyndende nattekulde får lige mus til at søge varme inden døre.