Når du har en have, kan du risikere, at en hel række forskellige dyr graver sig op gennem græsset. Der kan være tale om alt fra rotter til mus og mosegrise til fugle eller pindsvin. Du kan afgøre, hvilket dyr, der er tale om, ved at se på størrelsen og udformningen af hullerne ­– eller hvis du ser dyret over jorden.

Hvis der er tale om et mere 'almindeligt' hul, som det på billedet, er det typisk rotter, mosegrise eller mus, der står på spil. Rotter graver de største huller, dernæst følger mosegrise, mens mus graver meget små huller.

Er det derimod et mere overfladisk/skrabet hul, kan det være fugle eller pindsvin, der står bag.

Når rotter graver huller i plænen

Hvis du ser større huller i jorden, som ikke har opskrabet jord som ved muldvarpeskud, kan det skyldes rotter. Huller, som rotter graver, har typisk samme størrelse som en tennisbold.

Hvis der er sådan et hul tæt på en tagbrønd, et kloakdæksel eller en kloakledning, er der stor risiko for, at det er en rotte, der har gravet det.

Hvis du har mistanke om, at der er rotter i din have, har du pligt til at kontakte din kommune. Mens du venter på kommunen, er der en række ting, du kan gøre. Læs mere i linket herunder.

Huller i græsplænen efter mosegrise

Mosegrise kan også stå bag huller i fx græsplænen. De kan kendes på, at de er:

  • ca. 5-7 cm store (på størrelse med en bordtennisbold).
  • åbne lige som de huller, rotter graver.

Mosegrise laver også skud lige som muldvarpe, og derfor kan både huller som ovenstående samt skud i plænen være et tydeligt tegn på, at det er mosegrise, der graver hullerne.

Andre tegn på mosegrise er bl.a. gnav på planter tæt på jorden eller rødder i haven.

Mosat mosegrise laver muldvarpe ikke deciderede huller, men kun muldvarpeskud, hvor overskydende jord fra muldvarpens gravearbejde under jorden presses op på jordoverfladen.

Graver mus huller i haven?

Ja, mus kan også grave huller. De ligner de huller, rotter og mosegrise graver, men er bare mindre – typisk er de højst et par centimeter i diameter.

Fugle og pindsvin kan lave 'skrabede' huller i græsplænen

Også fugle kan lave huller i græsplænen, når de er på jagt efter larver, biller og orme. Disse huller er typisk kun et par centimeter dybe, og ofte er de mere overfladiske og 'skrabede'. Disse 'huller' kan typisk være over et større område – større fugle som krager, skader og råger kan nærmest rasere dele af en græsplæne, når de jager føde.

Også pindsvin laver sådanne overfladiske huller i græsplænen, når de graver efter føde.