Et intelligent hjem – også kaldet smart home – er et hjem, der er koblet op på et sammenhængende netværk gennem sensorer. På den måde kan faste installationer i boligen som el, vand, varme, lys og udluftning kommunikere med hinanden og skabe en mere intelligent og energirigtig styring af hjemmet. 

Smart homes er også visionen om en hel hær af internetopkoblede forbrugerprodukter som køleskabe, vaskemaskiner og kaffemaskiner, der kan automatisere hverdagens små opgaver og gøre hjemmet mere behageligt at bo i. 

Et intelligent hjem kan spare på energien

Begge visioner tegner både spændende og lovende. Der er enorme perspektiver i at gå fra et traditionelt ”dumt” hjem til et mere selvtænkende hjem, der automatisk tilpasser sig beboernes forbrugsmønstre, så der kan spares på energien. 

Tænk eksempelvis på, hvor meget spildstrøm der bliver brugt på elektroniske enheder, der står på standby, hvor meget varme der fiser ud ad vinduerne, når vi lufter ud, og hvor meget lys der står tændt i boliger, selvom der ikke er nogen mennesker til stede. 

Apple, Google og Samsung er med i smart home

Men trods det åbenlyse potentiale, og at store globale spillere som Apple, Google og Samsung har forsøgt at sætte gang i smart home-markedet, er revolutionen udeblevet. Der sker noget, men der sker ikke nok. 

Det er der flere årsager til.

Intelligente hjem med mangler

Alfred Hellers domæne er lektor på DTU BYG og forsker bl.a. i smarte byer og smarte bygninger. Han forklarer, at de fleste enfamiliehuse indeholder ingen eller meget lidt avanceret bygningsteknologi, der kan retfærdiggøre en status som smart homes. 

– Enfamiliehuse i dag forholder sig ikke til sine omgivelser og har derfor ikke nogen forståelse af sig selv som bygning. De styrer eksempelvis varmeforbruget efter nogle faste setpunkter for sommer- og vintertemperatur, og så kører de bare derudad. Der er ikke indbygget en mulighed for, at huset automatisk kan åbne et vindue, skærme for sollys eller ventilere. Det er det typiske hus, og det er ikke særligt intelligent, mener Alfred Heller.

Et smart home er for dyrt

Han begrunder den manglende intelligente styring af enfamiliehuse i økonomiske hensyn.

– Bygningsautomatisering i enfamiliehuse er for dyrt at installere. Ikke fordi de enkelte sensorer til kommunikation i sig selv er dyre, men fordi kabellægningen er dyr. Hvis man ser på, hvor mange kabler der skal installeres i nye bygninger, og hvor meget planlægning det kræver, før huset bliver intelligent, koster det for meget at etablere en lille sensor, siger Alfred Heller.

Han tror derfor mere på trådløse sensorer til styring af bygninger. Men trådløs teknologi præsenterer bygherrerne for en række andre udfordringer – eksempelvis i forhold til strømtilførsel til sensorerne – så de løsninger er endnu i sin vorden.

Smart seng registrerer, at du er vågen

Inden for it-verdenen er det et velkendt problem, at nogle producenter udvikler produkter, der kun kan tale sammen med produkter fra samme producent. På den måde skaber producenten et lukket system, der gør det nemt for kunderne at blive i deres teknologi – eller set med andre øjne svært at skifte producent.

Det præger udviklingen af produkter til både bygningsstyring og forbrugerprodukter til smart homes. Intelligent styring af eksempelvis indeklimaet bliver først rigtig intelligent, når den sensor, der registrerer CO2-koncentrationen i luften, kan tale sammen med det vindue, der skal åbnes på klem, så der kan komme frisk luft ind i boligen. Eller når den smarte seng kan registrere, at du er vågen, automatisk tænde for radioen, trække gardinerne fra og sende et signal ud til kaffemaskinen om at gå i gang med at brygge kaffe. 

Teknologi snakker ikke sammen

– Som det ser ud nu, findes der et hav af producenter på markedet, hvoraf mange benytter forskellige teknologistandarder til kommunikation. Det hæmmer udbredelsen, siger Jørgen Søndermark, der er projektleder i Realdania By & Byg og arbejder med eksperimenterende nybyggeri. 

– Man kan sammenligne ønskescenariet med, at man engang købte pladespilleren fra én producent, forstærkeren fra en anden og højttalerne fra en tredje. Det hele spillede sammen, så man kunne høre musik. Der er vi mig bekendt ikke kommet til endnu med smart homes, og i den optik er markedet stadig meget umodent, siger han.

Gadgets i stedet for smart home

Selv om vi propper 10 internetenheder ind i et almindeligt hjem og styrer dem med hver sin app, kan et hjem af den grund ikke betegnes som intelligent? Det har mere karakter af underholdning for gadget-elskere. 

Intelligensen begynder først, når der skabes en sammenhæng mellem enhederne, og når det ikke kræver en it-baggrund at få huset til at gøre det, man gerne vil.

Hvad betyder smart home og Internet of things?

Smart home

Der er mange definitioner på et smart home, og en af dem lyder, at et smart home indeholder teknologi, der gør hjemmet til et såkaldt lærende system. Boligen kan altså automatisk begynde at styre nogle af de ting, der tidligere krævede menneskelig indblanding, som temperatur og udluftning.

Internet of things

Internet of things er tanken om, at alle ting – maskiner, bygninger, køleskabe, alt! – udstyres med en sensor, der kan kobles på nettet, så den enkelte ting kan indgå i et intelligent netværk med andre ting. Smart homes baserer sig altså på principperne i internet of things.