Du kan spare masser af penge ved at reparere utætte vandrør. Bare en lille utæthed på størrelse med et nålestik kan lække op til 70 liter om dagen - det bliver til over 25.000 liter vand om året, og det koster omkring 1.500 kr.

Er hullet i vandrøret større, kan vandregningen blive kæmpestor. Og samtidig kan vandet give store følgeskader, hvis det fx siver ned til husets bærende konstruktioner. Et utæt vandrør kan fx også give skimmelsvamp.

Sådan finder du ud af, om vandrørene er utætte

  • Vandrør i huset: Fugtpletter, afskallet maling og tapet eller synligt vand kan være tegn på et utæt vandrør.
  • Vandrør udenfor: Det kan være svært at opdage med mindre, der er så meget vand, at det trænger igennem kældervægge eller kan ses som fugtpletter eller vandpytter på en ellers tør græsplæne.
  • Tjek vandforbruget på vandmåleren løbende. Hvis vandforbruget bliver markant større, kan det være tegn på læk. Eller tjek vandmåleren, når I ikke bruger vand. Hvis vandmåleren kører, er det tegn på et utæt vandrør.

Hvad gør du, hvis vandrørene er utætte?

Hvis du har mistanke om, at vandrørene er utætte, så kontakt en VVS'er, der kan gennemgå installationerne.

Sørg også for at melde det til forsikringen, inden skaden udbedres, da den i visse tilfælde dækker skaden.