Hvis du gerne vil have sommerfugle i din have, skal der være et duftende og farvestrålende blomsterflor sæsonen igennem. Men det er ikke ligegyldigt, hvilke blomster du planter.

De voksne sommerfugle lever af nektar, og derfor kan du tiltrække sommerfugle med nektarrige planter som sommerfuglebusk, kæmpejernurt og merian. Især planter med rosa, lilla og violette blomsterfarver fanger sommerfuglenes opmærksomhed.

Se flere bud i billedserien.

Disse planter tiltrækker sommerfugle

Nogle planter tiltrækker visse arter af sommerfugle

Sådan får du flere sommerfugle i haven

 1. Plant mange forskellige nektarrige planter, så der er blomster fra det tidlige forår, til frosten sætter ind.Sæt planterne i større grupper, så de er nemme at finde for sommerfuglene.
 2. Plant dem i sol og læ og med luft og plads omkring sig.
 3. Lad nedfaldne frugter ligge på jorden om efteråret.
 4. Lad brændenælde, løgkarse, alm. kællingetand og andre af sommerfuglelarvernes foderplanter gro i et hjørne af haven.
 5. Læg store sten på et solbeskinnet sted, hvor sommerfuglene kan sidde og få varme.
 6. Sørg for, at der er fugtige pletter i haven, hvor sommerfuglene kan suge vand med mineraler direkte fra jorden.
 7. Lad græsset vokse sig langt nogle steder i haven, så randøjer kan slå sig ned der.
 8. Undgå brug af sprøjtemidler.

Kilde:  Haveselskabet.dk

Visse planter tiltrækker visse arter. Fx er Græsrandøje særligt glad for åbne områder med meget græs, mens Tidselsommerfugl og Nældens takvinge kan lide tidsler, og Skovblåfugl især tiltrækkes af ældre, ’skovagtige’ haver med fx pil, tørst og vedbend. Stort set alle sommerfugle tiltrækkes af sommerfuglebusken.

Mange sommerfugleplanter trives også fint i krukker, som du kan have stående på terrassen.

Sommerfuglelarver lever af andre planter end sommerfugle

Hvis du gerne vil have, at sommerfuglene ikke kun kommer på besøg, men også bliver udklækket i din have, er det vigtigt, at du har de planter, som larverne lever af. Det er typisk nælder og høje græsarter.

I forhold til de voksne sommerfugle er larverne meget kræsne. Det betyder, at nogle arter kun kan leve på blade af en helt bestemt planteart. Alle larver trives på solrige pletter i haven.

Forlæng sommerfuglesæsonen med blomstrende planter

Du kan forlænge sommerfuglesæsonen med sent blomstrende planter som sankthansurt, asters, kæmpejernurt og blåskæg og lade nedfaldsfrugt, især blommer og mirabeller, blive liggende, da det også tiltrækker sommerfugle – bl.a. tidselsommerfugle og de nyklækkede admiralsommerfugle, der suger den gærende saft til sig, før de flyver til overvintringsstederne i Nordafrika og Sydeuropa.

Se haveekspert Jesper Carl Corfitzens tip til at få flere sommerfugle i haven

Gode planter for sommerfuglelarver

Larver fra forskellige sommerfuglearter lever typisk af særlige planter – bl.a.:

 • Brændenælde (stor og lille): Dagpåfugleøje, nældens takvinge, admiral, nældesommerfugl m.fl.
 • Korsblomstfamilien: Stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, aurora
 • Græsarter (langt): Græsrandøje, engrandøje, skovrandøje m.fl.
 • Tidselarter: Tidselsommerfugl
 • Tørstetræ: Citronsommerfugl
 • Vedbend: Skovblåfugl
 • Gul kællingetand: Blåfugle
 • Vilde planter som løgkarse og engkarse: Aurora

Kilder: Havenyt.dk og Haveselskabet.dk

Fakta om sommerfugle

Sommerfugle tilhører ordenen Lepidoptera med over 2.400 forskellige arter i Danmark, hvor de fleste kommer fra gruppen af småsommerfugle (ca. 1.500 arter), der også omfatter skadedyr som vikler og møl.

Mange forbinder ordet ’sommerfugl’ med de såkaldte dagsommerfugle, der flyver til blomsterne om dagen. Denne gruppe omfatter kun omkring 74 arter, som svinder mere og mere ind pga. en generel forarmelse af naturen – lav biodiversitet – med færre vilde planter, arter og småbuske, hvilket reducerer sommerfuglenes levevilkår.

Natsommerfuglene, som også bliver kaldt natsværmere, er den næststørste gruppe af sommerfugle med ca. 900 arter.

Hvor gamle bliver sommerfugle?

Levetiden for de forskellige arter af sommerfugle i Danmark er meget forskellig. Nogle arter lever kun nogle få timer, mens andre arter overvintrer og dermed kan leve i op til 7 måneder.

Hvordan forvandler en larve sig til sommerfugl?

Når sommerfuglens larve er blevet stor, forpupper den sig, hvorefter den virkelige forvandling – metamorfosen – indtræffer: Fra at være en fast substans af celler, går indholdet i puppen, der før var en larve, i opløsning og bliver til en flydende væske. Væskens celler finder sammen og danner herefter det, der bliver til den voksne sommerfugl.

Kilder: Danmarksinsekter.dk og Danskesommerfugle.dk

Podcast: Mig og min have

Episode 7: Mere natur i haven

En naturlig have fyldt med farverige blomster, nyttige dyr og masser af skønne dufte - det er drømmen for mange haveejere. Vi forsøger at bringe dig ét skridt tættere på drømmen i dette afsnit, der handler om at få mere natur i haven, på terrassen eller altanen.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit