Hvad er en bænkebider?

En bænkebider er et lille krebsdyr og har gæller.

Der findes 29 forskellige arter af bænkebidere i Danmark, og de fleste er grå. Bænkebidere har et fladt, ovalt skjold, to 'antenner' og syv par ben (14 i alt).

En bænkebider kan blive 3-4 år gammel.

Hvor lever bænkebidere?

Bænkebidere gemmer sig om dagen, hvor der er mørkt og fugtigt. Det kan fx være under træ, sten, fliser og i bunker med haveaffald og rådne, visne blade. Om natten kommer de frem for at finde føde.

Er bænkebideren et skadedyr?

Nej, en bænkebider er ikke et skadedyr, men et nyttedyr. De er harmløse for mennesker og gør ingen skade på bygninger.

Bænkebidere lever især af henfaldende plantedele. Eksempelvis halvt nedbrudte blade, grene, træer, alger og svampe. Når de spiser gamle blade, bliver bladene delt op i små stykker med store overflader. Derefter vokser der svampe og bakterier på bladene, som nedbrydes til næringsstoffer, CO2 og vand. Træer og planter bruger næringsstofferne til at vokse.

Bænkebidere spiser dog også frugter, grøntsager og nye småplanter, der lige er spiret frem - specielt i mistbænke og drivhuse. På espaliertræer kan de gnave sig ind i frugterne, især hvis espaliertræer rører muren.

Hvad kan du gøre ved bænkebidere i huset?

Hvis du har bænkebidere indendørs i din bolig, betyder det med stor sandsynlighed, at der er for fugtigt. Et fugtigt indeklima kan også betyde, at der kan vokse skimmelsvamp, hvilket er langt mere alvorligt.

Hvis dit hus er meget fugtigt, er det en god idé at få det tjekket af en bygningskyndig rådgiver.

Bænkebidere ånder gennem gæller og er nødt til at opholde sig fugtige steder for ikke at tørre ud. Ved at sænke luftfugtigheden, fx med forbedret ventilation, kan du fjerne bænkebidernes levevilkår. Hvis dine rum ellers er tørre, vil bænkebiderne udtørre og dø af sig selv og kan fjernes med en støvsuger.

Brug insektpudder mod bænkebidere

Fortsætter bænkebiderne med at være et stort problem, efter huset er tørret, kan du bruge godkendte insektmidler, der virker på krybende og kravlende insekter, og insektpudder, som bl.a. fås i havecentre. Sprøjt eller pudr med insektpudder mod bænkebidere i de sprækker og kroge, hvor de gemmer sig. Pudr udvendigt langs med husets sokkel, hvis bænkebiderne kommer ind udefra.

Fjern bunker af haveaffald, rådne, visne blade og gammel halm, der ligger tæt på huset. Bunkerne er gode levesteder for bænkebidere.

Hvordan undgår du, at bænkebidere skader dine planter?

  • Dæk dine små planter med et fintmasket net.
  • Placér planter og plantekasser på et bord eller lignende, hvor bænkebiderne ikke så nemt kan søge op.

Hvordan slipper du af med bænkebidere i haven og i drivhuset?

Fjern fugtige steder i haven, hvor de gemmer sig, fx haveaffald og gamle kasser, og tjek jævnligt under havekrukkerne.

Du kan også udnytte bænkebidernes hang til fugt:

  1. Gennemvæd en god tyk stofsæk, fx en gammeldags jutesæk, og læg den på gulv eller fliser.
  2. Fej bænkebiderne op og fjern dem, når de er søgt ind i, på eller under sækken.