Padderokken sætter grå hår i hovedet på mange haveejere. Den er ikke giftig for mennesker, men kan være det for fx heste. Alligevel er den ikke kærkommen hos de fleste haveejere, fordi den breder sig med lynets hast.  

Den lille urtidsplante, der for 400 millioner år siden udviklede sig fra havplante til landplante, har meget lange rødder, faktisk kan de gå 50 cm eller dybere ned i jorden. Padderokkernes rødder knækker nemt ligesom toppen, og er næsten umulige at hive op.  

Der findes kun ét effektivt middel i bekæmpelse af padderokker. Og det er at stresse dem.

Padderokker i bedene

I bedene skal du stresse padderokkerne ved at grave dem op hele tiden. Det kan dog vare længe, inden de giver op.  

Du skal ikke bruge en spade, den skærer bare rødderne i små stykker. Padderokkens rødder er lange, stikker dybt og knækker let. Brug en greb, grav mange gange og grav dybt for at få så mange rødder med som muligt.  

Små rødder glemt i jorden breder sig hurtigt til nye store planter. Vil padderokkerne ikke give op i et bed, kan du løse det ved at lave et højbed. Husk at lægge ukrudtsdug i bunden af højbedet.

Du kan også prøve dække jorden, hvor padderokkerne er, med sort plastik. Det er bedst at lægge den sorte plastik over allerede, inden padderokkerne vokser op i foråret, og den skal blive liggende til sent i efteråret.

Padderokker mellem fliserne

Du kan forhindre padderokker mellem fliserne ved at fylde fugerne med fugesand. 

Har du en gasbrænder, kan du også stresse planterne ved at svitse dem. Vær dog forsigtig i tørre perioder, så du ikke starter en ildebrand.

Padderokker mellem granitskærver og perlesten

Har du områder med granitskærver, perlesten eller lignende, kan du stoppe padderokkerne ved at lægge en ukrudtsdug eller fiberdug under belægningen. Det dræner dem for energi, men det kan godt tage mange måneder, før de er udryddet.

Der vil normalt komme nogle få op på trods - løft op i plastikken og fjern dem. 

Padderokker i græsset

I græsset stresser du padderokkerne ved jævnligt at slå dem ned med græsslåmaskinen.

Kan kalk bruges til bekæmpelse af padderokker?

Padderokker vokser typisk i jord med en lav pH-værdi. Derfor kan det måske hjælpe at øge pH-væriden i din jord, så den bliver neutral (7).

  1. Test først din jords pH-værdi med fx lakmuspapir.
  2. Spred kalk ud på jorden.

Leret jord: Brug ca 5-6 kilo kalk til 10 m2

Sandet jord: Brug 3-4 kilo til 10 m2.

Pas dog på ikke gøre jorden for kalkholdig, for det er sværere at sænke pH-værdien end at hæve den. Hæv pH-værdien lidt ad gangen over et par sæsoner, så du ikke kommer til at overkalke.

Hold naboens padderokker væk

Hvis padderokkerne spreder sig ind til din grund fra naboen, kan du lave en bræmme af græs langs med skellet med en bredde på ca. 75-100 cm. Slå græsset løbende med din plæneklipper.

Kan du bruge ukrudtsmidler mod padderokker?

Nej, ukrudtsmidler, sprøjtegifte og pesticider virker ikke optimalt mod ukrudtsplanten, fordi padderokker kan spire igen fra rødderne, selv om du har sprøjtet 'bladene', og fordi ukrudtsmidlet har svært ved at trænge helt ind i padderokken, da den har en vokslignende overflade.