Hvad er jordstråler?

Begrebet jordstråler anerkendes ikke blandt etablerede forskere inden for den naturvidenskabelige verden. Den gængse opfattelse blandt forskerne er, at eksistensen af jordstråler er et spørgsmål om tro - på linje med eksempelvis troen på, at der findes marsmænd, som jævnligt besøger jorden.

Ifølge en række websites er "jordstråling et modstykke til den kosmiske stråling, idet denne er positivt ladet, mens jordstråling er negativt ladet".

Med til den historie hører dog den afgørende pointe, at mens den kosmiske stråling kan måles (og dermed bevises) med et ganske simpelt instrument, kan jordstråler ikke måles på nogen videnskabeligt anerkendt måde.

Tilhængere af begrebet betegner ofte jordstråler som en energiform, som vi i dag endnu ikke har lært at udnytte.

Har jordstråler skadelige virkninger?

I og med at de naturvidenskabelige forskere ikke anerkender eksistensen af jordstråler, afviser de i sagens natur også enhver form for skadelige effekter af jordstråler.

Blandt dem, der mener, at jordstråler eksisterer, argumenteres der bl.a. for, at "jordstrålerne beviseligt nedbryder vort immunforsvar over for sygdomme". Ifølge fortalerne kommer jordstrålernes skadelige effekter til udtryk som træthed, hovedpine, svære sygdomme og mindre kreativitet.

Hertil vil naturvidenskabelige forskere anføre, at immunforsvaret beviseligt lader sig påvirke af vores generelle humør og sindstilstand. Lider du eksempelvis af angst for de farlige jordstråler, kan alene angsten i princippet få indflydelse på og svække dit immunforsvar.

Hvad kan hjælpe mod jordstråler?

Fortalerne for jordstråler anviser en række midler til at afbøde den formodede skade fra jordstrålerne.

Et meget anvendt middel er en kobberledning støbt ind i et aflangt plasticetui med en stikprop i den ene ende. Stikproppen sættes i en stikkontakt, hvorefter beboerne ifølge sælgeren af apparatet vil være ganske godt hjulpet. Apparatet er set til priser omkring 600 kr.

En anden og mere vidtrækkende metode består i at grave et antal jernstænger ned i 50-60 cm's dybde. Jernstængerne placeres i en bestemt retning, afhængigt af hvor på kloden man bor.

Ifølge sælgerne af løsningen bliver jordstrålingen neutraliseret omgående, når stængerne er dækket med jord. Princippet i metoden er, at jernstængerne fastholder jordstrålerne på en sådan måde, at arealet mellem jernstængerne bliver strålefrit.

Desuden kan man købe madrasser med indbygget kobbertråd, der skulle holde strålingen væk om natten.

Alle løsningerne er ren og skær pølsesnak, lyder det fra den etablerede forskerverden.

Findes der dokumentation for effekten af værn mod jordstråler?

Ifølge naturvidenskabeligt uddannede forskere findes der ingen dokumentation for effekten af kobberledninger i stikkontakten eller jernstænger gravet ned i haven.

En række fortalere for disse produkter henviser til tilfredse kunder, der oplever, at de har fået det væsentligt bedre fysisk og psykisk, efter at boligen har fået monteret et eller flere værn mod jordstråler.

Hertil vil der fra videnskabelig side bliver peget på, at der typisk vil være tale om en placeboeffekt, dvs. at beboerne oplever, at de har fået det bedre, fordi de tror på, at værnet virker.

Ganske på samme vis, som når patienter i et kontrolleret klinisk forsøg kan føle sig mere raske efter at have spist farvede kalkpiller, fordi de tror, det er medicin.

Endnu er der ikke udført kontrollerede undersøgelser, der har påvist nytteværdien af nedgravede jernstænger eller kobberledninger i stikkontakten.

Hvem er fortalere for jordstråler?

Internettet rummer en lang række portaler, der beskæftiger sig med jordstråler. Fælles for dem er, at fortalerne for jordstråler ofte findes inden for det alternative behandlermiljø.

Typisk har fortalerne et produkt, de ønsker at sælge. Det være sig lige fra en kobberledning rundt om boligen til konsulentbesøg og personundersøgelser. Mange konsulenter tilbyder også deres tjenester i form af foredrag og seminarer.

Hvad koster hjælp mod jordstråler?

Prisen svinger en del, men en undersøgelse af boligen samt rådgivning er set til 800 kr. Undersøgelsen tager 1-2 timer. Derudover tager konsulenterne sig betalt for materialer i form af jernrør og kobberledninger samt montering af disse.

Et sengesæt bestående af magnetisk underlag, tæppe og hovedpude, alt sammen i uld, er set til 3.700 kr. Ifølge annoncen har sengesættet bl.a. en gavnlig virkning mod de skadelige effekter af jordstråler.