Danmark har i alt for lang tid haft en trist topplacering i EU. Danske boligejere er nemlig blandt dem i Europa, som oplever flest indbrud. I forhold til indbyggertal er der ca. tre gange flere indbrud i Danmark end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland). 

Indbrud er en af de største kriminalitetstyper i Danmark, og i modsætning til næsten alle andre former for kriminalitet er antallet af indbrud ikke faldet igennem de seneste årtier. Tværtimod var der fra fra 2007 til 2009 en kraftig stigning. Antallet af indbrud steg fra ca. 36.000 årlige indbrud til 49.000.

Siden da er tallet dalet til omkring 29.000 årlige indbrud, men vi ligger stadig meget højt i indbrudsstatistikkerne, og undersøgelser viser, at bekymringen for indbrud fylder meget i hverdagen for mange danskere.

Men nu skal en ny indsats sætte en stopper for den triste tendens. Kampagnen har fået navnet Bo trygt! og udarbejdes af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Kort om Bo trygt!

TrygFonden og Realdania deler en vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i deres eget hjem.

Kampagnens formål er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra 29.000 til 10.000 årligt. På sigt skal danskere, der bekymrer sig om indbrud, ned fra hver fjerde til hver tiende.

Læs mere på botrygt.dk

Bo trygt! vil sænke antallet af indbrud

- Vi er gået sammen for at sænke antallet af indbrud og øge danskernes tryghed og livskvalitet, siger Gustav Z. Brade, projektchef i Realdania.

- Indbrud er et komplekst problem, der kræver mange løsninger og indsatser. Derfor vil vi både arbejde med kommunikation, partnerskaber og helt nye tiltag. Målet er at skabe en ny norm, hvor alle i hus sikrer deres bolig og hjælper deres naboer, siger han.

Indsatsen strækker sig over fem år og har som mål at skære to tredjedele af antallet af private hjem, som udsættes for indbrud. Fra 29.000 årlige indbrud til 10.000.

Samtidig er det også på sigt et mål, at andelen af danskere, der bekymrer sig om indbrud, skal ned fra hver fjerde til hver tiende.

Hvad kan du på botrygt.dk?

botrygt.dk kan du bl.a.:

 • Bestille et indbrudstjek, hvor en låsesmed gennemgår, hvor godt din bolig er sikret.
 • Bestille en værktøjskasse mod indbrud med gode råd om, hvordan du forebygger indbrud.
 • Læse masser af gode råd om, hvordan du kan undgå indbrud.
 • Se 11 videoer, der viser, hvordan du selv kan sikre vinduer, døre og låse.
 • Teste, om dit hus er sikret godt nok mod indbrud.
 • Få styr på, hvem tyvene er, og hvordan og hvornår de bryder ind.

Kun få danskere sikrer deres bolig mod indbrud

Hvis målet skal nås, er det nødvendigt, at flere danskere forbedrer deres boligers såkaldte skalsikring.

Skalsikring er en sikring af husets 'skal' og går ud på at forstærke døre, vinduer, låse og mure.

Forskning viser, at skalsikring er en effektiv metode til at beskytte sin bolig.

Jo flere ting du gør for at sikre din bolig, jo større chance for at undgå indbrud. Men en undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at omkring to ud af tre danske villaer har foretaget 0-1 sikringstiltag. Kun knap 3 procent har foretaget fire sikringstiltag, og kun omkring hver tiende bolig bliver vurderet til at være sikker.

- Vi vil øge opmærksomheden på, at det nytter noget at forebygge indbrud - og vise, at det hverken er så svært eller dyrt at skalsikre sin bolig, som mange tror. Grundlæggende handler det om sund fornuft, og man kan komme langt ved at gå sammen med sine naboer og lave simple tiltag på døre og vinduer derhjemme, siger Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden.

Hun henviser til, at man på kampagnens hjemmeside botrygt.dk kan finde tips og tricks og bestille et gratis indbrudstjek og en værktøjskasse mod indbrud til at komme hurtigt i gang.

Nabohjælp forhindrer hvert femte indbrud

I dit valg af døre, låse og vinduer kan du gøre meget for at sikre din bolig mod indbrud. Men kampagnen Bo trygt! vil også gerne slå et slag for, at du ikke behøver stå alene. En af de mest effektive måder at forebygge indbrud er nemlig ved at arbejde sammen med sine naboer.

Der er mange former for nabohjælp, og graden af personlig relation mellem naboer kan variere. Nogle naboer kommer sammen privat, mens andre sjældent sætter benene i hinandens hjem.

Selvom I ikke ses privat, kan I sagtens have velfungerende uformelle aftaler om at se efter hinandens bolig, når I er bortrejst.

På den måde kan nabohjælp blot være aftaler, som vi indgår med en eller flere naboer om at holde øje med hinandens boliger. Men det kan også suppleres af nabohjælp, som er sat mere i system igennem eksempelvis nabohjælp.dk, der drives i fællesskab af Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Når du har tilmeldt dig, får du et velkomstbrev med klistermærker til postkasse og hoveddøren. Det viser uvedkommende gæster, at I hjælper hinanden i kvarteret.

I dag er over 250.000 husstande i Danmark tilmeldt nabohjælp.dk.

Der er lavet undersøgelser om denne form for systematiseret nabohjælp, som viser, at det forhindrer 20 procent af alle indbrud i det pågældende nabolag.

Sådan ser et program for et borgermøde typisk ud

 • Velkomst
 • Din borgmester: Hvad gør kommunen?
 • Politiet: Hvordan arbejder politiet – og hvad har de brug for fra os for at opklare flere indbrud?
 • Tidligere indbrudstyv: Mit liv som tyv – og hvad der skal til, for at jeg fravælger din bolig
 • Sikringsekspert: Sådan sikrer du dit hjem bedst og mest enkelt
 • Det Kriminalpræventive Råd: Nabohjælp – vejen til en nem, sikker og gratis løsning
 • Spørgetid og afrunding

Tilmeld dig borgermøder om indbrud

Som led i kampagnen afholdes også en række borgermøder om indbrud rundt om i landet, hvor alle kan deltage og få gode råd om, hvordan man undgår indbrud. På botrygt.dk kan du se, hvor og hvornår borgermøderne afholdes og få tilsendt en e-mail, når et møde skal holdes nær dig.

På borgermøderne kan du også møde en indbrudstyv, som med hundredvis af indbrud på CV’et let kan forklare, hvor de danske boligejere skal gribe ind for at holde tyven på porten og bo trygt.