Et regnvandsanlæg i din have kan føre opsamlet regnvand ind i dit hus, hvor det kan bruges til fx toiletskyl og tøjvask. Men hvor meget det koster, afhænger meget af, hvor du bor, da kommunerne har forskellige vandafledningsafgifter.

I skemaet kan du se, hvad vandafledningsafgiften for vand fra regnvandsanlæg er i din kommune. En typisk familie på 4 bruger ca. 75 m3 vand til toiletskyl og tøjvask om året. Så hvis du ganger afgiften med 75, kan du regne ud, hvad du skal betale i afgift om året.

Om skemaet: Videncentret Bolius har indsamlet oplysningerne i skemaet via mails til alle landets vandforsyninger/spildevandsselskaber, der håndterer borgernes spildevand, i efteråret 2012. Enkelte oplysninger er indhentet pr. telefon. Det er forskelligt, om svarene har indeholdt priser inklusive eller eksklusive moms. Det er angivet i så vid udstrækning som muligt.

I rundspørgen har vi også spurgt om, om kommunen giver tilskud til regnvandsanlæg. Det gør kun Københavns Kommune.

I langt de fleste kommuner kan du få ca. 40 procent tilbage af tilslutningsbidraget til det fælles kloaksystem (det svarer de fleste steder til 22.000-24.000 kr.), hvis du vælger at håndtere alt dit tag- og overfladevand selv via faskiner og andre nedsivningssystemer. Her må du genbruge vandet i haven, men altså ikke i husholdningen – for vandet skal holdes helt ude af kloakkerne, hvis du skal kunne udtræde for regnvand.

*Det har ikke været muligt at få fat på vandforsyningen/spildevandsselskabet i denne kommune, og derfor er taksten hentet fra dens hjemmeside. Der er ikke angivet særlige priser/fritagelse for vandafledningsafgift for regnvand fra regnvandsanlæg.