Spørg Bolius

Kan min mor benytte sommerhuset til helårsbeboelse hvis hun overdrager det til mig - eller hvis jeg køber en del af det?

Hej,

Hvis min mor ønsker at overdrage deres sommerhus til mig (som de har ejet i mange år), hvor vi opretter et gældsbrev og nedbringer det med det årlige gavebeløb, kan de så benytte det som helårsbolig?

Hvis ikke, hvad så hvis hun forbliver ejer med en mindre procentdel?

Mvh

Kim B

Kære Kim B

Hvis man som pensionist skal benytte sommerhuset som helårsbolig, er en af betingelserne, at man ejer huset, og har ejet ejendommen i mindst 8 år (Planloven er under revision, og der er enighed om, at pensionistreglen for helårsbeboelse i sommerhus bliver nedsat fra 8 til 1 år, det forventes vedtaget sommer 2017).

Så hvis du overtager hele sommerhuset, er der ikke mulighed for, at din mor kan benytte huset som helårsbolig, heller ikke selvom der er oprettet et gældsbrev.

Men hvis du kun overtager en andel af sommerhuset, så din mor stadig er ejer af en del af ejendomme,n og hun har været ejer i  mindst 8 år (forventes sommer 2017 nedsat til 1 år), har hun mulighed for at benytte huset som helårsbeboelse.

I Vejledning om pensionisters ret til helårsbeboelse i sommerhusområder (Planlovens § 41 og forholdet til sommerhusloven) står blandt andet følgende om, hvilke personer der har ret til helårsbeboelse:

"Er huset i sameje mellem flere personer, har de enkelte medejere hver for sig ret til helårsbeboelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. Sædvanligt formuefællesskab i et ægteskab betragtes i denne relation som sameje. Tilhører huset den ene af ægtefællerne som særeje, skal den pågældende opfylde betingelserne".

Så du skal sikre, at din mor stadig står som ejer af en del af huset, og at du på intet tidspunkt har overtaget hele huset – det vil så fremgå af tingbogen, at hun er ejer. Det er nok hensigtsmæssigt at få en boligadvokat til at rådgive i forbindelse med overdragelse, så I sikrer jer, at der ikke opstår uforudsete forhold.

Læs mere her: Helårsbeboelse i sommerhuse

 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden