Frisk luft, naturens beroligende lyde og fælles (u)hygge kan alle være rigeligt gode grunde til at sove i et udendørs shelter. Suppler med aftensmad over bålfadet og snobrød til dessert for den fuldendte hygge. Og er du ikke til den store oppakning, transporttid eller ’toilet’ i det fri, så kan du jo bygge et shelter i din egen have. Det kræver dog, at du har styr på reglerne – dem får du overblik over her.

Hvad er et shelter?

Ordet ’shelter’ betyder ”primitivt ly i form af et halvtag eller en simpel hytte, typisk benyttet til overnatning” (Den danske ordbog). Et shelter, som man bygger det i haven, er typisk en lille hytte, som er hævet over jorden. Det er gerne opført i træ, har tre lukkede sider og én, stor åben udgang. I et lille shelter er der plads til 2-3 sovende personer og i et større shelter, er der plads til 6-8 sovende personer.

Kilder: Den danske ordbog, Friluftsland.dk, shelterture.dk 

Byggetilladelse

Skal jeg have byggetilladelse til shelter i haven?

Det kræver en byggetilladelse fra kommunen at opføre et shelter i din have. Byggetilladelsen er nødvendig, da shelteret betragtes som en bygning til personophold. 

Du kan søge om byggetilladelse til dit shelter direkte på bygogmiljø.dk.  

Hvis du bor i en landzone, kan det være nødvendigt at søge en såkaldt landzonetilladelse, som er en særlig tilladelse til at bygge i en landzone.  

Du kan tjekke, om din bolig ligger i byzone eller landzone på plandata.dk.  

Hvis du køber et færdigbygget shelter, kan du i nogle tilfælde få tegninger med af snit og facade, som kan bruges til ansøgningen.

BBR

Skal jeg registrere mit shelter i BBR?

Når du får byggetilladelse til dit shelter, så registrerer din kommune shelteret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Tjek selv efter, om det er registreret korrekt på bbr.dk. 

Størrelse 

Hvor stort må et shelter i haven være?

Et shelter i din have må maks. være 20 m2 og med plads til højst 10 overnattende personer i forhold til brandregulativer. 

Derudover betragtes et shelter som et rum til ophold på linje med resten af din bolig. Det betragtes altså IKKE som en sekundær bygning som en carport, garage eller et skur. 

Det betyder, at den samlede bebyggelsesprocent på din grund, inklusive shelter, max må være 30 % for fritliggende ejendomme, 40 % for sammenbyggede familiehuse og 15 % for sommerhuse. Dit samlede boligareal, inklusive dit shelter, må altså ikke overstige dette procenttal.  

Har du småbygninger på din grund, som fx udestue, overdækket terrasse eller carport, så tæller areal af disse med i bebyggelsesprocenten, men du kan fratrække de første 50 m2.

Beregn din bebyggelsesprocent her:

Udseende

Hvordan skal et shelter se ud?

Højden på et shelter må ifølge Bygningsreglementet ikke må overstige 1,4 x afstand til skel, og ingen del må overstige 8,5 meter. 

Der må ikke være vinduer og døre, som vender mod dine naboer eller mod en sti eller vej. Det betyder altså, at din shelteråbning ikke må vende mod naboskel, sti eller vej. 

Derudover skal du sørge for, at regnvand, som lander på shelterets tag, dirigeres ind på din egen grund, og ikke ender på naboens.  

Et shelter er ofte bygget i træ og med tagpap på taget. Hvis du bruger disse materialer, så overholder shelteret brandregulativerne. Ønsker du at bygge i andre materialer, så skal du overholde Bygningsreglementet kap. 5, bilag 16.  

Placering

Hvor må et shelter stå i haven?

Et shelter skal normalt placeres mindst 2,5 meter fra skel og med samme afstand til offentlig eller privat vej. Det er af hensyn til dine naboer og til brandsikkerheden.

Bygger du shelteret på en sommerhusgrund, er afstandskravet fra skel og til offentlig eller privat vej 5 meter. 

Larm

Hvor meget må jeg larme i mit shelter?

Der findes ingen generelle regler for, hvor meget du må støje i dine have, men der kan være kommunale regler, ligesom det er en god idé at tænke på din nabo, når du og familie eller venner opholder jer i dit shelter i haven.   

Du kan dog risikere at skulle stå til regnskab for ordensbekendtgørelsen, hvis du larmer så meget, at din nabo bliver generet af det.

Andre regler

Hvilke andre regler skal jeg være opmærksom på, når jeg bygger shelter i haven?

Der kan være lokalplaner og servitutter, du skal overholde, som er særlige for din grund. På tinglysning.dk kan du tjekke, om der er specielle servitutter på din grund, og hos din kommune, kan du spørge efter lokalplaner.