Kan du frit vælge, hos hvilket selskab du vil købe naturgas?

Ja. Den 1. januar 2004 blev det danske naturgasmarked frit. Det betyder, at du frit kan vælge, hvem der skal levere naturgas til din bolig.

Der vil dog altid være et bestemt selskab, der har forsyningspligt i lige netop dit område, dvs. skal levere gas til dig, hvis du ønsker det, og vil gøre det automatisk, hvis du ikke vælger et andet selskab. Tjek priserne, og få et overblik over hvilke selskaber, du kan vælge mellem, på Gasprisguiden.dk.

Af listen fremgår leverandør, produkt, bindingsperiode, abonnement, gaspris inkl. moms uden abonnement, samt gaspris med distribution, afgifter og moms. Gasprisen, bindingsperioden og abonnementet kan variere.

Hvad bør du overveje, når du køber naturgas til din bolig?

Priserne på naturgas er normalt ret ens, og naturgassen bliver leveret i de samme rør under jorden, uanset hvilket selskab du bruger.

De fleste selskaber tilbyder flere muligheder: En fast pris og en variabel pris. Typisk er den faste pris en smule højere end den variable pris, for at sikre at leverandøren ikke taber penge. Den variable pris kan variere med forskellige tidsrum. Typisk enten dagligt eller månedligt.

Hvordan finder du det billigste naturgasselskab?

Energitilsynet har pålagt naturgasselskaberne at offentliggøre standardpriser og betingelser på deres hjemmesider. Desuden skal naturgasselskaberne løbende melde standardpriser ind til forbrugerportalen Gasprisguiden.dk, hvor du kan sammenligne naturgaspriser og beregne prisen på dit gasforbrug hos de forskellige leverandører.

Prisen på naturgas er sammensat af flere elementer, og selve naturgassen udgør et sted mellem 20-35 procent af den samlede pris. Dertil kommer afgifter, distribution og moms.

Hos nogle selskaber er det muligt at få prisen låst fast, så du på den måde kender udgiften til naturgas et år eller to ud i fremtiden. Gør du det på det rigtige tidspunkt, hvor prisen på gas er lav, kan der være penge at spare.

Hvordan køber du CO2-neutral naturgas?

Det er muligt at købe biogas i stedet for naturgas mod at betale en merpris. I 2019 blev ca. 10 % af forbruget dækket af biogas, og den procentdel bliver kun større i fremtiden i takt med, at produktionen fra Nordsøen falder, og der produceres mere og mere biogas. I 2023 er målet 30 %.

Det er ikke alle leverandører, der tilbyder biogas, så du må spørge dig frem. Du kan læse mere om biogas her.

Hvad afgør prisen på naturgas?

Den sammensatte pris på naturgas afhænger af forbruget af gas, distributionen af gassen, energisparebidrag, afgifter og endelig moms. Afgifter er naturgasafgift, CO2-afgift, NOx-afgift samt en nødforsyningstarif. Afgifterne ligger fast uanset leverandør.

Prisen på naturgas indeholder både prisen for selve naturgassen og omkostninger til lager og rørføring, der er nødvendige for at få naturgassen frem til kunden. Prisen på selve gassen stiger og falder afhængigt af mange ting.

Da afgifter, distribution, energisparebidrag og moms følger prisen, varierer procenterne. Det er kun abonnementerne hos leverandørselskaberne, der er faste.

Prisen for at få naturgassen helt frem til din bolig inkluderer også omkostninger til bl.a. naturgasnettet, måler og sikkerhed. Denne pris er fast, uanset hvem du vælger som gasleverandør. Prisen for distribution reguleres hvert år pr. 1. januar.

En vejledning i, hvordan prisen på naturgas er sammensat, kan du finde her.

Hvordan skifter du naturgasselskab?

Det er enkelt at skifte gasselskab. Du skal blot ringe til det naturgasselskab, du ønsker, og derefter ordner selskabet resten. Du skal oplyse dit aftagernummer, som står på din regning. Skift af naturgasleverandør kan foretages med en måneds varsel til den første i måneden, med mindre du har bundet dig til en fast pris i en længere periode.