Spørg Bolius

Kræver en havepavillon byggetilladelse?

Hej Bolius.

Jeg har bestilt en havepavillon, som bliver leveret engang i foråret. Var egentlig sikker på, at den var omfattet af reglerne for bygninger under 10 kvadratmeter og derfor ikke krævede nogen særlig tilladelse.

Dog var jeg omkring kommunen, fordi jeg ville høre, om det var ok at komme tættere på skel end 2,5 meter, når højden i skellet ikke oversteg 2,5 meter.

Til min overraskelse mente man, at min pavillion på 8,7 kvadratmeter krævede byggetilladelse, fordi den var beregnet til at opholde sig i, og derfor gik ind under samme regler som beboelse.

I flere artikler på nettet har jeg set, at man har omtalt de nye lempelige regler for småhuse som om de omfatter alle typer små huse, også overdækkede terasser og pavillioner. Hvad er jeres erfaring og viden om dette?

Venlig hilsen Lars Petter N.

Kære Lars Petter N.

Hvis det drejer sig om en lukket pavillonbygning, der skal benyttes til ophold, er der mulighed for, at kommunen kan betragte bygningen som en udvidelse af etagearealet, og det kan så medføre, at der skal søges byggetilladelse.

Beregningsreglerne siger: "Udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes til personophold, skal således regnes med til etagearealet."

Læs mere: Hytter og annekser

Men fx carporte, garager, udhuse og lignende småbygninger, der ikke regnes som boligareal, kan under visse betingelser opføres uden byggetilladelse.

I vejledningen står blandt andet følgende: "Bestemmelsen omfatter alene garager, carporte og lignende mindre bygninger, der opføres i tilknytning til en primær bebyggelse. Bestemmelsen omfatter ikke bygninger, der anvendes til beboelse, køkken, WC eller bad."

Læs mere: Det skal du tjekke, før du bygger carport

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden