Der findes dyr, der i mere eller mindre grad er sundhedsskadelige, når de æder af dit mad. Både rottens mund, afføring og urin er så skadeligt, man kan dø af det, hvis man er uheldig. Til gengæld er melormen bare ulækker og ikke det mindste farlig. Her er en liste over kryb og skadedyr, der går i madvarer.

Rotter

Rotter spiser stort set alt. De foretrækker korn, men spiser alt mad (ja, selv isolering) de kan komme i nærheden af. Derfor er det en god idé at have al mad pakket i tætte opbevaringsbokse, krukker, køleskab og fryser. Rotter kan sagtens komme ind i lukkede skabe og skuffer.

Rotter udgør en stor sundhedsmæssig risiko, da de gennem deres afføring og urin kan smitte mennesker med både salmonella, campylobacter og Weils syge, som giver influenzalignede symptomer og kan i værste tilfælde være dødelig.

Rotter er meget opfindsomme og kan trænge ind gennem hvor som helst gennem fx ødelagte riste, udtørrede vandlåse, diverse sprækker og større revner. Men i langt de fleste tilfælde er der tale om defekte afløb og kloakker, som kan være vanskelige at opdage i tide.

Bekæmpelse af rotter

Det er dit ansvar som boligejer at holde huset rottesikret. Det gælder både hus, afløb og installationer inden for ejendomsskellet. Du kan få en rottebekæmper til at finde fejl og utætheder i afløbene ved hjælp af røgpatroner. Du kan også få en kloakmester til at se rørene efter.

Hvis du ser en rotte, har du pligt til at underrette din kommune. Kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne. Du skal derfor ikke selv betale for bekæmpelsen, medmindre rotteindtrængningen skyldes byggesjusk.

Hvis fx et kloakrør ikke er blevet behørigt lukket (afproppet), er det dit ansvar at udbedre skaderne og sikre dit hus.

I byzoner skal du selv anmelde tegn på rotter til kommunen. I landzone er reglerne anderledes.

Alle landejendomme skal undersøges for tegn på rotteproblemer, hvorefter de opdeles i en ”rød” og ”grøn” kategori afhængig af, om de er plaget af rotter eller ej. Grønne ejendomme får herefter kun rutinemæssigt besøg af rottebekæmperen hvert andet år.

Røde ejendomme vil komme under intensiv behandling og først blive erklæret ”grønne”, når der på 3 af hinanden følgende kontrolbesøg ikke er konstateret rotter på ejendommen.

Det er kun autoriserede personer, som må foretage kemisk bekæmpelse af rotter ved hjælp af gift. Det er meget vigtigt, at du ikke selv lægger gift ud til rotterne, da du risikerer at have døde ildelugtende rotter liggende. Samtidig er selve boet heller ikke blevet fjernet, og nye rotter vil derfor hurtigt kunne komme til.

Fælder må du godt selv sætte op. Det er en god idé at anvende smækfælder placeret ude langs væggen, fordi det er her, rotterne typisk løber. Men hav tålmodighed med fælderne - rotter er som regel mistroiske over for ny madding og er derfor gerne 5-6 dage om at bide på.

Mus

Mus (eller husmus) vil gerne ind i dit hjem for at æde og yngle. De kommer oftest på besøg fra midten af august, og går om bord i alt fra sæbe og sengetøj til isolering og kabler i deres jagt på føde og redemateriale. Men helst går de i fødevarer.

Hvis deres urin og ekskrementer kommer i kontakt med fødevarer, kan det indebære en vis smittefare.

Det er vigtigt at have lukkede beholdere og opbevaring til mad, som metalæsker, plastbokse og glaskrukker, da mus kan gnave sig igennem skabslåger, plast og pap.

Mus lægger deres ekskrementer overalt, modsat rotter, som ofte samler og gemmer deres. Derfor vil du kunne finde små, aflange, sorte ekskrementer i fx din sukkerpose.

Bekæmpelse af mus

Da én mus kan blive til et halvt hundrede på 1 år, gælder det om at forebygge, at musene overhovedet kommer ind i huset i første omgang. Luk derfor kældervinduer, sørg for, at ruderne er hele, og forsyn alle ventilationsåbninger med fintmasket trådvæv.

Er musen flyttet indenfor, kan du sætte klapfælder op med lækkerbiskner som spegepølse, ost eller rosiner.

Melbiller

Melbiller lægger ca. 200 æg i deres levetid på 2-4 måneder. Æggene bliver til ”melorme”, der lever i og æder af stivelsesholdige produkter såsom korn, mel, gryn og brød. Melbillen kan beskadige vasketøj, der er spildt fødevarer på. Du ved, der har været en melbille på spil, når du ser dens larver, melorme, som er gullige, fede og blanke i din mad. Melbiller og dens larver er ikke sundhedsskadelige, men bliver opfattet som ulækre. Vil du undgå både biller og larver, skal du opbevare fødevarer i lukkede beholdere eller plasticposer.

Bananfluer

Er der sværmende småfluer over din frugtskål eller ved dine tomme syltetøjsglas, har du fået besøg af bananfluer. De lægger æg i gærende frugt eller grøntsager, derfor skal du ikke have stødte frugter eller grøntsager liggende fremme, hvis du vil undgå dem. Hav heller ikke tomme vin- og ølflasker stående fremme og sørg for, at syltetøj, asier osv. opbevares i tætte beholdere. Bananfluen og dens æg er ikke sundhedsskadelige, men anses som uappetitlige.