Hvornår kan du inddrage et uudnyttet loftsrum til lejligheder?

Det er flere muligheder for at inddrage et uudnyttet loftsrum til lejligheder. Bor du på øverste etage i en ejendom, kan du søge om at få lov til at udvide din lejlighed med endnu en etage oppe under taget og dermed gøre din oprindelige lejlighed større. En anden mulighed er at lave en helt ny lejlighed - eller flere - i loftsrummet. Inddragelse af loftsrum kan både være et individuelt projekt for en enkelt ejer eller et fælles projekt for en hel ejerforening.

Hvis ejendommen skal have skiftet tag, skal der alligevel arbejdes på loftet, og det er derfor det nemmeste og mest oplagte tidspunkt, hvis man ønsker at inddrage loftsrummet til lejligheder - enten som ekstra areal til de eksisterende lejligheder under loftet eller til helt nye lejligheder på loftsetagen. Nye lejligheder kan være med til at betale den nye tagkonstruktion, da der bliver flere beboere i ejendommen til at betale de fælles udgifter, der er ved renoveringen.

Hvis taget alligevel skal udskiftes, er det også muligt at ændre tagkonstruktionen, så den bliver mere hensigtsmæssig i forhold til at bo under taget. Pladsen under taget kan f.eks. gøres større ved at skifte spærene, eller taget kan hæves lidt, hvis det får en såkaldt "trempel" - dvs. et lodret stykke væg. Der kan også laves mansardtag. I alle tilfælde bliver arealet uden skrå vægge større.

Skal taget ikke skiftes, skal loftsrummet være stort nok til, at der kan laves lejligheder. Der skal være en loftshøjde på mindst 2,5 meter på et rimeligt areal inde i lejligheden, for at det er tilladt at bruge loftet til beboelse. Derudover skal der være plads nok til, at tagkonstruktionen bliver isoleret i overensstemmelse med gældende regler.

Det er også en god idé at udnytte eksisterende kviste eller at lave nye, da kviste ud over lys giver fuld ståhøjde i en større del af lejligheden.

Kræver det dispensation at inddrage et loftsrum til lejligheder?

For at få byggetilladelse til at inddrage loftsrum til lejligheder skal der i mange tilfælde dispenseres fra bebyggelsesprocenten. De fleste ejendomme har udnyttet bebyggelsesprocenten til det yderste, dvs. at der er bygget det tilladte antal kvadratmeter.

Inden du går i gang med at få lavet et projekt for udnyttelse af loftsrummet, er det derfor en god idé, at din ejer- eller andelsforening kontakter kommunen for at høre, hvad praksis er i forhold til at overskride bebyggelsesprocenten.

I den del af lejligheden, hvor væggene er skrå, er det kun det gulvareal, hvor afstanden mellem gulvet og oversiden af tagfladen på de skrå vægge er mindst 1,5 meter, der regnes med i lejlighedens areal. Der kan også sættes to hemse på maksimalt 4,5 kvadratmeter op, uden at det regnes med i lejlighedens areal.

Loftsrum har tidligere fungeret som tørreloft, pigeværelse eller pulterrum. For at få dispensation til at inddrage loftet til beboelse skal der ifølge bygningsreglementet findes et andet sted i ejendommen til opbevaring af de ting, der hidtil er blevet opbevaret på loftet.

Derudover kan der også være krav om, at der skal findes flere parkeringsmuligheder, hvis der bliver flere beboere i ejendommen.

Hvilke krav skal opfyldes for at få byggetilladelse til at inddrage loftsrum til lejligheder?

For at få en byggetilladelse er det vigtigt, at byggeprojektet bliver udført omhyggeligt og i henhold til det gældende bygningsreglement. Det er især vigtigt, at der i projektet er beskrevet og gjort rede for, om ejendommen kan bære den øgede vægt fra de nye lejligheder på øverste etage, og hvordan tagetagen bliver stabiliseret mod vinden, hvis der laves indgreb i den eksisterende tagkonstruktion.

Et andet meget vigtigt punkt i beskrivelsen af projektet er, hvordan de nye lejligheder på den øverste etage eller de nye toetageslejligheder adskilles fra de øvrige lejligheder, så brandsikkerheden er i orden. Væggene mellem to lejligheder skal normalt kunne modstå brand i 1 time, uden at ilden trænger igennem væggen, eller væggen kollapser.

Desuden skal det være muligt for brandvæsenet at komme til de nye taglejligheder i tilfælde af ildebrand, og det skal selvfølgelig være muligt for beboerne at komme ud. Der skal være en dør ud fra hver etage i lejligheden til en bagtrappe, eller det skal være muligt for brandvæsenet at redde beboere ud gennem et vindue, fra en altan eller tagterrasse.

Der skal også være tænkt på lydisolering, så lyde fra de nye lejligheder ikke generer de andre beboere i ejendommen.

Det er bygherren, der skal søge om byggetilladelse. Er det en eksisterende lejlighed, der skal udvides med en ekstra etage på loftet, er det ejeren eller andelshaveren af lejligheden, der skal ansøge. Hvis det er ejer- eller andelsforeningen, der etablerer nye lejligheder under taget, er det den, der skal søge byggetilladelse.

Er der andre fordele ved at inddrage et loftsr,um til lejligheder?

Når der etableres lejligheder under taget, skal tagkonstruktionen isoleres efter gældende regler og moderne standard. Selvom der bliver et større areal at varme op, bliver ejendommens samlede varmeforbrug sandsynligvis ikke større. Er taget bedre isoleret, bliver indeklimaet også bedre.

Der etableres som regel større lejligheder i loftsrum, og det vil tiltrække mere stabile beboere end de mindre lejligheder. Det kan betyde et større engagement i ejendommens vedligeholdelse, og større investeringer kan blive nemmere at få gennemført, da beboerne kan se frem til at bo i ejendommen i en længere årrække.

Hvis du udvider din lejlighed op under taget eller får en helt ny og lidt større taglejlighed, kan du blive boende i ejendommen, selvom du får behov for mere plads. Desuden får du mulighed for at komme op, hvor der er mere lys og luft, og hvor der er en fin udsigt ud over byens tage.

Er der ulemper ved at inddrage et loftsrum til lejligheder?

Beboelse på tagetagen betyder, at de, der før boede øverst, nu får overboer og dermed risiko for støj fra oven. Det stiller visse krav til lydisolering mellem etagerne.

En anden ulempe kan være, at loftsrum til opbevaring forsvinder, og at der skal findes andre steder i ejendommen til det formål.

I første omgang giver det også ejendommens øvrige beboere en større udgift, hvis det er ejerforeningen, der er bygherre for en ny tagetage med lejligheder. Men når lejlighederne er etableret og solgt, er de nye beboere med til at betale ejendommens fællesudgifter.

Forbigående ulemper er en længere periode med håndværkere, at det kan støve og larme, og at der kan være stillads for vinduerne i de øvrige lejligheder.

Hvordan kommer der lys ind på loftet?

Oppe under taget er der flere muligheder for at få dagslys. Den mest almindelige løsning er at sætte tagvinduer i de skrå tagflader - de såkaldte Velux-vinduer. I nogle tilfælde kan man også lave ovenlys i taget.

En anden mulighed er at lave kviste. Der skal dog altid tages hensyn til ejendommens oprindelige arkitektur, især på den side af huset, der vender ud mod vejen. Mod gården kan der måske laves mere sprælske løsninger som f.eks. en tagterrasse eller et større stykke glasfacade/glastag, som kan fungere som udestue. De sidste løsninger vil dog ofte kræve dispensation, hvilket kan være noget af et arbejde at opnå, da sagsbehandlingen kan tage lang tid og kræve meget korrespondance frem og tilbage mellem ansøger og kommunen.