Må din nabo stille en trampolin i skel?

Har din nabo en trampolin lige op og ned af din grund, kan det både give støj og give dem frit indsyn til din have, men hvordan er reglerne? Læs her, hvor tæt på skellet havetrampolinen må stå.

Trampolin i haven

Der er faktisk ingen regler, der siger du ikke må stille den så tæt på skellet, at du kan kigge ind hos naboen. Tegning: Lars Andersen

Din nabo må ikke placere en havetrampolin lige i skellinjen mellem din og naboens grund. Til gengæld er der ingen regler, der forbyder naboen at stille den så tæt på skellet som muligt, selvom det kan medføre både støj- og indbliksgener for dig.

Havetrampoliner er ikke omfattet af byggeloven

Ifølge bygningsreglementet skal opholdsarealer, der er hævet mere end 30 cm over terræn, ellers placeres mindst 2,5 meter fra skel i parcelhuskvarterer og 5 meter i sommerhusområder. Men de regler gælder ikke havetrampoliner, der kategoriseres som et løst legeredskab og ikke en permanent installation på grunden.

De samme regler gælder, hvis du graver trampolinen ned, så madrassen er i terrænhøjde.

Da trampoliner ikke er omfattet af byggeloven, og hverken kræver tilladelse eller anmeldelse at stille op, kan du derfor placere den, hvor du vil, så længe den står på din egen grund.

Skellinjen er beskyttet af flere regelsæt

Skellet er hverken din eller naboens ejendom. Derfor er der også klare retningslinjer for, hvad der må placeres i skellinjen. Reglerne er beskrevet i hegnsloven og bygningsreglementet. Derudover kan der være yderligere begrænsninger eller forbud i lokalplaner og tinglyste servitutter.

Se videoen 'Hvor tæt på skel må du bygge?'

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab