Mange campister har campingvognen parkeret i haven, i indkørslen eller på vejen i løbet af vinterhalvåret. Det er dog ikke alle steder, at det er tilladt at parkere en campingvogn på grunden.

Herunder kan du læse de overordnede regler. Tjek dog altid din kommunes regler. Og husk, at selvom din nabo eller andre ikke overholder reglerne, er dialog altid den bedste løsning.

Forbudt at parkere campingvogne i villakvarterer

Flere kommuner forbyder boligejere at stille campingvognen på egen matrikel.

Typisk er reglen indført ud fra et æstetisk hensyn. Man frygter, at kvarterets udtryk skæmmes, eller at det fører til nabostridigheder, hvis campingvogne pludselig skyder op i forhaverne. Men det kan også være af hensyn til brandsikkerhed og indbliksgener, fx i tætbebyggede områder.

Der er også områder, hvor campingvogne er tilladt, hvis særlige betingelser er opfyldt. Et krav kan fx være, at vognen skal placeres bag en afskærmning opført i bestemte materialer og med en vis højde.

(Teoretisk) mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Kommunen godkender dog typisk kun mindre betydende fravigelser, som ikke er i strid med principperne i planen.

Vælger kommunen at dispensere fra lokalplanen, skal naboerne orienteres.

Tjek regler for parkering af campingvogne i lokalplan eller tingbog

Er der forbud mod campingvogne, hvor du bor, vil det sandsynligvis være skrevet ind i lokalplanen for området. Der kan også være tinglyst en servitut på din matrikel, ligesom grundejerforeninger kan have indført særlige retningslinjer for parkering af campingvogne.

Du kan søge lokalplaner frem på den fælles offentlige planportal, PlansystemDK, eller på din kommunes hjemmeside. Tinglysninger finder du på tinglysning.dk. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.

Er der ikke forbud mod at have campingvogn stående på din grund, eller særlige retningslinjer, som skal være opfyldt, kan du stille den, hvor du vil på grunden. Kun, hvis du vil bruge vognen til beboelse, fx i forbindelse med en ombygning af huset, skal den placeres mindst 2,5 meter fra skel af hensyn til brandsikkerheden.

Må jeg bo i en campingvogn på egen grund?

Vil du bo i campingvognen i længere tid, skal du desuden søge kommunen om tilladelse forinden. I byggelovens § 2 stk. 3 står der således, at ”loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art.”

Hvornår der er tale om en udnyttelse, der ikke er ”af rent forbigående art”, kommer an på den enkelte kommunes definition. En vejledning om reglerne for midlertidige konstruktioner har som eksempel sat grænsen til 6 uger.

Overtrædelse af regler straffes med bøde

Vælger du at have campingvognen stående på din grund, selvom det ikke er tilladt i lokalplanen, kan kommunen på baggrund af en klage fra fx dine naboer vælge at give dig et påbud om at fjerne den.

Følger du ikke dette påbud, risikerer du i henhold til § 64 i planloven en politianmeldelse, som i sidste ende kan resultere i både bøde og sagsanlæg.

Regler for parkering af campingvogn på veje og offentlig parkeringsplads

Om du må parkere campingvognen langs vejen foran dit hus, afhænger af, hvilke parkeringsbetingelser der gælder i din kommune.

Nogle steder er det helt forbudt at parkere campingvogn på vej og offentlig parkeringsplads, andre steder kræver det en særlig tilladelse. Men der er også eksempler på områder, hvor campingvogne kun må parkeres om sommeren eller i et begrænset tidsrum i forbindelse med rengøring eller pakning.

Tjek parkeringsbetingelserne på din kommunes hjemmeside eller i lokalplanen for dit område.