Skal du have båden trukket på land i vinterhalvåret, er det ikke sikkert, at du må opmagasinere den på din egen grund.

Kommuner forbyder lystbåde, campingvogne og skrottede biler

Flere kommuner forbyder nemlig boligejere at stille lystbåd på matriklen.

Typisk er reglen indført ud fra et æstetisk hensyn. Man frygter, at kvarterets udtryk skæmmes, eller at det fører til nabostridigheder, hvis større ting som både, biler eller campingvogne pludselig skyder op i forhaverne.

Tjek regler for lystbåde i lokalplan eller tingbog

Er der forbud mod opbevaring af lystbåd, hvor du bor, vil det sandsynligvis være skrevet ind i lokalplanen for området. Men der kan også være tinglyst en servitut på din matrikel, ligesom grundejerforeningen kan have indført særlige retningslinjer.

Du kan søge lokalplaner frem på den fælles offentlige planportal eller på din kommunes hjemmeside. Tinglysninger finder du på tinglysning.dk.

Forskel på forbud fra område til område

Det varierer fra lokalplan til lokalplan, hvordan et forbud er formuleret. I nogle står der, at campingvogne, lystbåde og lignende ikke må opbevares eller oplagres inden for lokalplansområdet, mens det i andre ikke er tilladt på ubebyggede arealer. Ved ubebyggede arealer skal forstås de dele af grunden, som ikke er dækket af hus, garage, carport og lignende.

Der kan også være et forbehold føjet til et forbud mod både, som i lokalplanen for Nysted by i Guldborgsund Kommune, hvor det er forbudt at lystbåde og joller. Dog med undtagelse af joller med en maks. højde på 1.8 meter.

Lystbåd kan placeres tæt på skel, hvis den er tilladt

Er der ikke forbud mod at have en lystbåd stående på din grund eller særlige retningslinjer, som skal være opfyldt, kan du stille den, hvor du vil, uden at holde en bestemt afstand til skel.

Du må også gerne beskytte båden mod vind og vejr med almindelig afdækning, men opfører du en mere bygningslignende form for overdækning, betragtes det i byggelovgivningen som et udhus, og dermed gælder bygningsreglementets regler.

(Teoretisk) mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Kommunen godkender dog typisk kun mindre betydelige fravigelser, som ikke er i strid med principperne i planen.

Vælger kommunen at dispensere fra lokalplanen skal naboerne orienteres.

Overtrædelse af regler straffes med bøde

Vælger du at have en lystbåd stående på din grund, selvom det ikke er tilladt i lokalplanen, kan kommunen på baggrund af en klage fra fx dine naboer vælge at give dig et påbud om at fjerne den.

Følger du ikke dette påbud, risikerer du i henhold til § 64 i planloven en politianmeldelse, som i sidste ende kan resultere i både bøde og sagsanlæg.

Forskel på regler for parkering af bådtrailer langs vejen

Om du må opbevare båden ved at parkere den på en trailer langs vejen foran dit hus afhænger af parkeringsbetingelserne i din kommune.

I mange områder er det forbudt. Som i et parcelhusområde i Nødebo, hvor der i lokalplanen står, at campingvogne, lystbåde eller lastbiler ikke må henstilles eller parkeres på områdets parkeringsplads eller vej.

Andre steder kræver parkering en særlig tilladelse eller må kun finde sted i et bestemt tidsrum. Fx. i Københavns Kommune, hvor påhængskøretøjer (herunder campingvogne mv.) med en tilladt totalvægt over 2.000 kg ikke må parkeres i tidsrummet kl. 19-07. Er totalvægten højst 2.000 kg må påhængskøretøjet ikke stå parkeret i mere end 24 timer.

Tjek parkeringsbetingelserne på kommunens hjemmeside eller i lokalplanen for dit område.