Spørg Bolius

Må mine tre aktive naboer bygge voliere, halvtag, udhuse, udestue, antenner og have høje hække - eller er der regler?

Hej Bolius

Jeg bor midt mellem nogle aktive naboer.

Den ene har bygget et voliere 5 cm fra skellet.

Den anden har lige bygget et halvtag, der går ind over skel.

Den tredje har bygget høj rejsning på sin carport med tagrende hængende over skellet på trods af servitutter, hvori der kun må bygges fladt tag på carport. Derudover et drivhus 50 cm fra skel, endnu et skur på 30 kvm og endelig en udestue. Øverst på carporten er placeret en antenne.

Hækken til den tredje nabo er tre meter høj, men naboen nægter at beskære den.

Hvad kan jeg gøre? Det er en meget ubehagelig situation. Jeg føler, jeg er kværulant. Men kan det være rigtigt?

VH Flemming

Hej Flemming

Ja, der er du endt mellem aktive naboer - og der er forskellige svar på dine spørgsmål:

Svaret på spørgsmålet om volieren er, at volierer under visse betingelser gerne må bygges helt til skel. Der kan dog være forskellige regler i de enkelte kommuner om, hvilke fugle/høns eller andre dyr der må være, og hvor mange der må være i haven:
Læs mere her: Love og regler om dyrehold ved enfamiliehuse

Men naboen, der har bygget halvtag, skal holde hele konstruktionen og tagvandet på egen grund, ellers er det ikke lovligt. Så ham må du tale med om det, og hvis det ikke løser problemet, har du mulighed for at kontakte kommunen.
Læs mere om det her: Hvad gør jeg hvis naboen bygger ulovligt

Og den tredje, der har bygget høj rejsning på sin carport med tagrende hængende over skellet, har heller ikke fulgt reglerne. Både når det kommer til tagform, at højden de nærmeste 2,5 meter fra skel, der generelt  skal holdes under 2,5 meter, og i forhold til tagrende og tagvand, der skal holdes på hans egen grund,
Læs mere om det her: Love og regler for skure, carporte, garager og andre små bygninger

Drivhus til planter må bygges efter de regler, der gælder for udhuse, og må så gene placeres tæt på skel. Drivhus som bruges til ophold og udestue, skal der dog gives byggetilladelse til, og der skal være mindst 2,5 meter afstand til skel - og arealet tæller med ved beregning af bebyggelsesprocent.
Læs mere her: Udestuer

Antennen må gerne placeres på carport med mindre, der gælder særlige regler for området eller grunden.

Generelt gælder, at hæk og hegn mellem naboer må have den udformning og højde, man som naboer kan blive enige om. Hvis man ikke kan blive enige, kan hækken forlanges skåret ned til 2 meter en gang om året - læs mere her:  Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

Som du kan læse af svaret, må du affinde dig med forholdene på et par af punkterne. I forhold til skure og halvtag er det bygningsreglementet, der gælder - og der må du tage fat i naboen og ellers kommunens byggesagsafdeling. Hvad angår hækkens højde, hører det under Hegnsloven, og der må du igen tage fat i naboen. Hvis ikke I kan nå til enighed, kan Hegnssynet afgøre sagen.

Håber, at du finder løsninger med naboerne, så I trods de forskellige aktivitetsniveauer kan blive enige og dermed undgår unødvendig belastning af naboskabet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden