Hvad er en magnetisk kalkspalter?

En magnetisk kalkspalter kan ifølge produktbeskrivelserne forhindre og fjerne kalk- og bakteriebelægninger i vandrør og på varmelegemer i vaske- og opvaskemaskiner.

Ved montering af magneter skulle der opstå et magnetisk spændingsfelt, som gør, at kalken ikke kan aflejres i rør og på varmelegemer, men i stedet føres ud med vandet.

Hvilke typer magnetiske kalkspaltere findes der?

Der findes flere forskellige produkter på markedet, som benytter magnetisk behandling af vandet. Produkterne fungerer på forskellige måder, og priserne varierer.

De billige kan du selv montere på dit vandrør. På de lidt dyrere modeller løber vandet direkte igennem apparatet, og ved hjælp af magnetisme nedsættes vandets overfladespænding. Den type skal du have en autoriseret vvs-installatør til at montere.

Hvad er fordelen ved at fjerne kalk fra vandet?

Det vand som vandforsyningen leverer, indeholder mere eller mindre kalk, afhængigt af, hvor i landet du bor. Kalk forkorter levetiden på varmtvandsbeholdere, vaske- og opvaskemaskiner, rør og fittings.

Apparaterne virker heller ikke så godt, fordi kalken sætter sig fast på varmelegemerne, og de bruger dermed mere energi. Det koster 6 gange mere energi at pumpe 12 liter vand pr. minut gennem et rør med en diameter på 20 mm, hvis røret har en kalkbelægning på 3 mm.

Kalk sætter sig også på håndvaske, i toiletter, på fliser og på varmelegemet i elkedler og kaffemaskiner, og det kræver ekstra rengøring. Ofte med kemikalier, der ikke er særlig miljøvenlige.

Hvem har brug for at fjerne kalk fra vandet?

Kalk i vandet er kun et problem i bestemte egne af landet. I den vestlige del af Danmark er vandets hårdhedsgrad betydeligt lavere end i Østdanmark, og der er det ikke nødvendigt at behandle vandet for kalk.

Du kan kontakte dit lokale vandværk for at finde ud af, hvilken hårdhedsgrad vandet i dit område har, eller se det hos GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse).

Ifølge en bekendtgørelse fra 2001 om vandkvalitet fra de danske forsyningsanlæg bør vandets hårdhed ligge mellem 5 og 30 grader dH. Vands hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet.

Et højt indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand. Calcium indgår i kalk, og som en tommelfingerregel kan man sige, at jo hårdere vandet er, jo mere kalk er der i det.

Jo hårdere vand, jo mere sæbe skal der anvendes til vask og lignende, og jo hurtigere kalker fliser, vandkoger og varmelegemer til.

Hårdheden opgives i grader dh (tyske grader hårdhed) og kan karakteriseres efter følgende skala:

Hårdhed i grader dh Karakteristik

 

0-4 Meget blødt

 

4-8 Blødt

 

8-12 Middelhårdt

 

12-18 Temmelig hårdt

 

18-30 Hårdt

 

over 30 Meget hårdt

 

Virker en magnetisk kalkspalter?

Videnskabeligt er der generel enighed om, at et magnetfelt kan ændre væskers og opløsningers fysiske og kemiske egenskaber.

Man har med målinger kunnet konstatere, at magnetiske kalkspaltere giver et vist spændingsfelt i rørene. Men fjerner spændingsfeltet så kalken, eller rettere: ændrer spændingsfeltet kalkens egenskaber, så den ikke sætter sig uheldige steder, men blot bliver skyllet med ud i afløbet?

Inden for magnetisk vandbehandling har der været udført talrige forsøg blandt andet i England, men de giver ingen klare svar på, om magnetiske kalkspaltere kan fjerne kalk eller ej. De virker nogle gange, men andre gange under præcis samme forhold virker de ikke.

I 2 notater fra 14.11.1989 og 09.02.1990 skriver professor Asger Lindegaard-Andersen, Laboratoriet for Teknisk Fysik på Danmarks Tekniske Højskole, at det er muligt, at en magnetisk kalkspalter kan påvirke udskillelsen af kalk i hårdt vand, så kalkbelægninger kan forhindres, hvis vandet er tilpas jernholdigt.

Der synes altså ikke at være nogle klare videnskabelige beviser på, at magnetiske kalkspaltere rent faktisk virker.