Spørg Bolius

Nabo har 4 m høj garage i skel - må jeg så også bygge et skur der er højere end 2,5 m?

Hej,

Vi bor i en villa i Københavns Kommune, hvor vores have/skel grænser op til til en ældre garage, der måler ca. 5 meter i længen langs vores have direkte i skel, 5 meter i bredden og fire en halv meter i højden. Der er indkørsel til vejen, så fra vejskellet er der ca. tre meter til bygningen.

Mit spørgsmål går således på, om reglerne for bygning i skel, dvs. højde på maks 2,5 meter inden for 2,5 meter på vores side fortsat er gældende, når det grænser op til en garage, der er markant højere end de gældende regler for bygning i skel.

Som baggrundsinfo så overvejer vi nemlig at bygge et mindre udhus/skur, og kan man bygge lidt højere, når det grænser op til en høj bygning, så ville det være noget, vi ville overveje.

Tak for svar.

Bedste hilsner,

Søren

Hej Søren

Generelt gælder, at du skal overholde de regler, der gælder for byggeri, uanset hvad der er bygget eller givet tilladelse til på nabogrunden.

Du må undersøge, om der gælder særlige regler i jeres område, fx lokalplan for området der tillader, at der bygges mere eller højere udhuse, for ellers gælder reglerne i Bygningsreglementet, blandt andet, at ingen del af bygningen nærmere end 2,5 meter fra skel må være højere end 2,5 meter.

Muligvis har naboen fået dispensation, det kan du så også forsøge at søge i kommunen, men om naboens høje udhus har betydning, og om der kan gives dispensation er helt op til kommunen at vurdere. 

Så hvis der ikke gælder særlige regler i fx Lokalplan/Byplanvedtægt, skal du enten overholde reglerne i bygningsreglementet eller søge dispensation.

Her kan du læse de regler, der gælder, hvis der ikke er lokalplan for området: Love og regler for udhuse og skure

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden