Spørg Bolius

Naboen har bygget skur på hævet terræn - hvorfra skal højden måles?

Hej Bolius

Opførsel af skur hos min nabo

min nabo har opført skur på 2,77x2,18 i grundplan og max højde af tag er 2,26 m.

Skuret står ca 30 cm fra mit skel.

Skuret er opført på en terrasse hvor de har hævet niveauet 55 cm fra oprindeligt terræn ( niveau 1) ude ved skel. Grunden er skrånende, således at terrænet ( terrænniveau 2) ved den side af skuret, som vender væk fra skel ( ind mod huset) er ca 25 cm over oprindeligt terræn.

Jeg vil gerne vide hvilket terrænniveau der må være grundlaget for at bygge et sådant skur.

Er det terrænniveau 1 eller 2 eller et andet terrænniveau?

Jeg medsender et billede, som viser hvor meget de har fyldt op og at min hæk mod fællesarealerne er plantet i oprindeligt niveau. Deres terrasse ligger i niveau med overside af støttemuren, som er 55 cm høj.

Jeg håber at svaret vil være at de må bygge skuret med gulv i terrænniveau, dvs 55 cm. lavere end det nuværende guldniveau.

Skuret tager min udsigt og min aften sol i min lille have. Bredden af min have kan ses på vedlagte foto.

Med venlig hilsen Dorthe J

 

Kære Dorthe

Det er generelt sådan at man under visse betingelser må bygge skur nærmere end 2,5 m fra skel - blandt andet er det en betingelse at ingen del af bygningen må være højere end 2,5 m målt fra terræn i skel -

Hvis grunden er skrånende skal der fastlægges et niveauplan der skal måles fra, et skal godkendes i kommunen. - du kan læse alle reglerne her: Love og regler for udhuse og skure

Ud fra foto ser det ud til at det er en rækkehusbebyggelse, og så vil der i mange tilfælde gælde yderligere regler i fx Lokalplan eller grundejerforeningsbestemmelser.

Vi har desværre ikke mulighed for at vurdere den konkrete bygning, men hvis naboen først har hævet terrænet 55 cm og derpå bygget et 226 cm højt skur - så vil højden på skuret som jeg læser din beskrivelse ikke overholde reglerne.

Så hvis du har mistanke om at reglerne måske ikke er overholdt, så kan du henvende dig til kommunen, der så vil undersøge sagen.

Håber du finder en løsning

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden