Spørg Bolius

Naboen kan se ind over hækken, vi vil gerne have den højere og tættere - hvad kan vi gøre når naboen er uenig?

Kære Bolius

Vi har en ligusterhæk i skel. Hækken er 80-100 cm høj og 5-10 cm bred.

I starten af 2018 snakkede jeg med naboen om, at vi gerne vil have hækken højere, hvilket han var imod.

Han lod den dog gro op, men han klippede siderne på hækken helt ind, så der ingen blade var at se på hans side af hækken, hvilket er dårlig vilkår for en hæk, vi gerne vil have til at gro.

Det har resulteret i, at det meste af hækken slet ikke er vokset i løbet af 2018 selv om alle vores andre hække er groet fint i 2018 (på trods af tørke periode).

Den nærmest ikke eksisterende hæk er meget generende for os, da alle, der går forbi på fortorvet, kan kigge ind til os igennem både vores egen have, men også igennem nabohaven, fordi naboen slet ikke har andre hække eller træ på sin grund. Derudover kan naboen se alt, hvad vi foretager os i vores have fra deres stuevindue.

Nu kommer spørgsmålene så.

1. Må vi sætte et plankeværk på 180 cm højde (som hegnsloven, siger at en hæk/hegn imellem naboer skal være i tilfælde af uenighed), op hele vejen på vores egen grund, altså et "egen hegn", som hegnsloven refererer til?

2. Hegnsloven siger, at man gerne må sætte et hegn på 180 cm højde op, hvis det ikke er til gene for naboen. Det vil vores nabo jo uden tvivl sige, at det er, i tilfælde af vi skal have hegnssynet ud og vurdere sagen. Men vil det blive kategoriseret som "til gene for naboen", hvis vi opsætter et sådant plankeværk? Vores argument er så, at som hækken er nu, og fordi den ikke groede i 2018, så er den til gene for os, ikke bare fra naboer, men også fra alle forbipasserende.

3. Der ligger en servitut, som siger, at der skal være levende hæk i skel. Hvis vi sætter et plankeværk op på vores grund og lader liguster hækken være, kan det så stadig kategoriseres som leverende hæk og dermed ikke overtræde servitutten? Det skal så siges, at mange andre i nabolaget også har plankeværk i skel (men de er jo nok blevet enige naboer i mellem om at sætte det op).

4. Vi overtog huset januar 2018, hvor vi jo godt så hækkens stand, men dog ikke overvejede, at det kunne blive et problem at gøre noget ved det. Kan det have en betydning? Altså den gode gamle "købt som set" påstand.

Jeg håber, I kan hjælpe med at afklare nogle af spørgsmålene. Vi er meget generet af situationen og i vildrede over, hvad vores muligheder er.

Hilsen JS

Kære JS

Nu er billedet taget på et tidspunkt, hvor der ikke er blade på hækken, så det er ikke til at sige, om den bliver mere tæt og mindre gennemsigtig, når den får blade.

Men som svar på dine spørgsmål:

1.)
Du må etablere eget hegn på din side af skel, men "eget hegn" må ikke skade fælleshegn, og skal placeres med en afstand til skel, så det fælles hegn/hæk stadig kan vedligeholdes på begge sider. 
Egne hegn må heller ikke være til større gene end et fælles hegn/hæk. Generelt vil hegnssyn bestemme en højde på hegn i skel på 180-200 cm, og egne hegn have den højde + afstand til skel. Det betyder i praksis, at hvis "eget hegn" placeres 50 cm fra skel, må det være 180 cm + 50 cm = 230 cm højt.

2.)
Vi har ikke mulighed for at forudse, hvordan et hegnssyn vil vurdere de konkrete forhold på stedet - men generet vi hegnssynet vurdere forholdene på stedet, høre begge parter og så forsøge at opnå enighed ud fra hegnslovens bestemmelser. Ellers kan de træffe en afgørelse, som begge parter så skal følge.

3.)
Hvis det står i tinglyst servitut, at det skal være levende hegn, må I ikke opsætte plankeværk – det gælder også uanset, hvad andre har gjort

4.)
Umiddelbart vil jeg ikke tro, at forholdene omkring hækkens tilstand ved køb af ejendommen vil have nogen betydning for hegnssynets afgørelse 

Generelt gælder, at en hæk skal markere skellet og skærme for indblik, den må have den udformning, man som naboer kan blive enige om og have den højde og vedligeholdes på den måde, som man som naboer kan blive enige om.

Men hvis I som naboer ikke selv kan blive enige, kan et Hegnssyn træffe en afgørelse, som begge parter skal følge.

Hegnssyn rekvireres gennem kommunen og koster (2019) 1.869 kr., og hegnssynet fastsætter, hvem der står for udgiften, eller om den fordeles mellem jer.

Generelt er der oftest hensigtsmæssigt, hvis man som naboer selv kan blive enige – men hvis det ikke er muligt, kan hegnssynets afgørelse måske i visse tilfælde skåne de involverede for unødvendige uenigheder med naboen, og på den måde give mulighed for fremover at få et bedre naboskab.

Læs mere her: Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

og her: Hegnsloven og hegnssyn

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden