Fra 1. januar 2023 bliver det dyrere at lave aftensmad rigtig mange steder i landet. Hos netselskabet Radius stiger transporttariffen fra 96 til 191 øre pr. kWh for elforbrug i tidsrummet 17 til 21, mens netselskabert Cerius har indført en lignende prisstigning.

De to net-selskaber dækker – med mindre undtagelser – hele Sjælland og Lolland-Falster.

Transporttariffen – eller nettariffen – er net-selskabets betaling for at levere strøm til forbrugerne. Afgiften varierer hen over døgnets timer, uanset om du har en elaftale med variabel timeafregning eller en fast pris. 

Tariffen dækker omkostninger til drift og vedligeholdelse af el-nettet og det såkaldte nettab. Nettab forekommer, når der transporteres elektricitet i elnettet, og en del af energien omdannes til varme i blandt andet kabler og transformerstationer.

Døgnet inddeles i tre zoner

I den aktuelle model er døgnet inddelt i to zoner med den dyreste zone i tidsrummet 17-20, mens resten af døgnet er normalpris.

Bag de annoncerede prisstigninger i 2023 ligger en ny tarifmodel 3.0, som inddeler døgnet i tre zoner. Den dyreste zone udvides med en time til kl. 21. Samtidig stiger transportprisen pr. kWh fra 96 øre til 191 øre hos Radius.

Net-selskabet har derudover varslet en prisstigning på sine transporttariffer på yderligere 8 procent gældende fra den 1. februar. Dermed stiger transporttariffen i vinterhalvåret til 207 øre i højlastperioden.

Så meget udgør betaling for transport af strømmen

Transportpriser pr. 1. januar 2023

Kilde: Radius

 

Lastperiode (klokkeslet)

Transporttarif i øre pr. kWh

Vintertarif (oktober-marts)

Lavlast (24-06)

21,27

 

Højlast (6-17 + 21-24)

63,79

 

Spidslast (17-21)

191,35

Sommertarif (april-september)

Lavlast (24-06)

21,27

 

Højlast (6-17 + 21-24)

31,89

 

Spidslast (17-21)

82,92

Ekstraregning på 117 kr. om måneden

Ifølge Radius vil de to prisstigninger koste en familie med et forbrug på 4.000 kWh årligt 117 kr. ekstra om måneden.

Beløbet dækker over både den forhøjede transporttarif og et forhøjet månedligt abonnement til net-selskabet på 55,94 kr.  

Hvad angår abonnementsprisen er der tale om mere end en fordobling af prisen, der i 2022 ligger på 26,25 kr. månedligt.

Elafgiften forsvinder i seks måneder

I modsat retning trækker, at Folketinget i efteråret blev enige at reducere el-afgiften til 1,0 øre i første halvår af 2023. Set i forhold til december 2022 udgør besparelsen 89,375 øre pr. kWh.

For en husstand med et halvårligt forbrug på 2.000 kWh løber besparelsen op 1.788 kr. svarende til 298 kr. månedligt. For kunderne i Radius giver det i første halvår 2023 et samlet overskud på  181 kr. månedligt.

Så meget kan strømmen koste i 2023

Den samlede elpris er sat sammen af spotprisen på el, afgifter til net-selskabet og Energinet, eventuel elafgift samt moms af hele beløbet.

Eksempel på sammensætning af elprisen hos en kunde i Radius i højlastperioden

Kilde: Energinet.dk, Nordpool, Radius

 

December 2022 (17-20)

Januar 2023 (17-21)

Eksempel på rå elpris (kr. pr. kWh)

1,5000

1,5000

Radius: Nettraif (spidslast)

0,7651

1,6533

Energinet: Transmissionstarif

0,0490

0,0490

Energinet: Systemtarif

0,0610

0,0610

Energinet: Balancetarif

0,0023

0,0023

Elafgift

0,7230

0,0080

Elpris ekskl. moms

3,1004

3,2736

Moms

0,7751

0,8184

Elpris inkl. moms

3,8755

4,0920

Ved en samlet elpris på ca. 4 kr. udgør prisen på den rå el den mindste post på 1,50 kr. Dernæst kommer afgifter til net-selskabet og til Energinet samt en eventuel elafgift.

Slutteligt skal der beregnes moms af hele beløbet, hvorefter vi havner med en forbrugerpris på 3,88 kr. i december 2022 og 4,09 kr. i januar 2023.

Har du godt gang i både el-ovn og kogeplader under tilberedning af aftensmaden, ryger elforbruget hurtigt op på mellem 2 og 4 kWh i tidsrummet 17 til 21.Omregnet svarer det til mellem 8-16 kr.

Netselskab og elselskab – hvem tager sig af hvad?

Elselskabet leverer strømmen og udskriver regninger. Elselskaber er også kendt under navne som elhandelsselskaber og elleverandører

Netselskabet sørger for transport af strømmen og driver ledningsnettet. Der findes 39 net-selskaber i Danmark. Selskaberne (fx Radius, Cerius og N1) er under offentligt tilsyn, da de har monopol på drift af ledningsnettet. Alle takster og gebyrer skal derfor godkendes af Forsyningstilsynet. Du finder en liste over samtlige net-selskaber her.