Har du længe gået og overvejet at få konverteret til en varmepumpe, isoleret ydervæggen eller måske udskiftet dine vinduer? Så er det måske muligt at få et tilskud til det.

15. oktober 2020 åbnede Bygningspuljen, hvor du kan søge om tilskud til dine energiforbedringer. I alt er der 245 millioner kr. i tilskudspuljen i 2020, men 30. oktober havde Energistyrelsen allerede modtaget flere end 14.500 ansøgninger, og dermed forventer styrelsen, at puljen er opbrugt for 2020.

Der er afsat nye tilskudsmidler i 2021 og hvert år frem til og med 2026. I 2021 er der afsat 375 millioner kr. til puljen. Senere i 2020 melder Energistyrelsen ud, hvornår Bygningspuljen åbner for ansøgere i første kvartal i 2021. Puljen fungerer fortsat efter først til mølle-princippet, så det gælder formentlig om at være hurtig, når man kan ansøge igen.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til en lang række energiforbedringer af din bolig. Herunder er den liste, Energistyrelsen har offentliggjort.

 • Udvendig isolering af massiv ydervæg
 • Udvendig isolering af let ydervæg
 • Efterisolering af uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af udnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel
 • Udskiftning af ovenlysvindue
 • Montering af forsatsvindue
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

Du kan se præcis, hvad du kan få tilskud til på SparEnergi.dk/tilskud.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af størrelsen og typen af din energiforbedring. Tilskuddet er sat, så det dækker op til 30 % af investeringen.

For at finde det præcise tilskud til netop din energiforbedring, skal du indtaste din adresse og beregne tilskuddet på Sparenergi.dk/tilskud.

Sådan søger du

Det er også gennem den side, at du ansøger om tilskuddet. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, før du får foretaget energiforbedringen. Du må heller ikke købe materialer eller sætte håndværkere i gang, inden du har tilsagn på, at du har fået tilskuddet.

Når du har fået tilsagnet, har du to år til at få gennemført energiforbedringen. Dvs., du kan godt søge i 2020, hvor tilskuddet gælder, men først bruge det i 2021 eller 2022. 

Eksempler på tilskud

Energistyrelsen har lavet følgende eksempler på typiske tilskudsbeløb i et 140 m2 hus

Tiltag

Markedspris

Tilskud i kroner

Isolering af massiv ydervæg

200.000

60.000

Efterisolering af loft

55.000

17.000

Udskiftning af vinduer

225.000

68.000

Skift til luft til vand- varmepumpe

94.000

28.000

Hvem kan søge tilskuddet fra Bygningspuljen?

Tilskudspuljen er til alle typer boliger og ejerforhold, så længe boligen er registreret som helårsbolig i BBR. Dvs., du kan bruge tilskuddet som fx privatperson i eget hus eller lejlighed og som en andels-, ejer- eller grundejerforening, men faktisk også som virksomhed, forening eller lignende. Momsregistrerede virksomheder får dog 20 % mindre i tilskud.

Betingelser

 • Din bolig skal have et gyldigt og gældende energimærke - lavet efter 1. oktober 2012.
 • Du kan kun bruge tilskuddet til din helårsbolig.
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kan tilskuddet bedre betale sig end fx håndværkerfradrag.
 • Du må ikke have igangsat energiforbedringen, inden du får tilsagnet om, at du har fået tilskuddet. 
 • Du kan ikke kombinere dette tilskud med ordningen om at låne varmepumpe på abonnement. 

Tilskuddet uddeles efter først til mølle.