Har du længe gået og overvejet at få konverteret til en varmepumpe, isoleret ydervæggen eller måske udskiftet dine vinduer? Så er det måske muligt at få et tilskud til det.

15. oktober 2020 åbnede Bygningspuljen, hvor du kan søge om tilskud til dine energiforbedringer, for første gang, men de 245 millioner kr. i tilskudspuljen for 2020 blev hurtigt brugt.

I 2021 er der sat ekstra penge af, og puljen åbner i uge 14 (ugen efter påske) i begyndelsen af april. Der bliver flere ansøgningsrunder i 2021 - formentlig tre - så du ikke skal vente et helt år med at søge igen, hvis du får afslag.

Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

I finansloven for 2021 blev der sat flere penge af til at søge om tilskud til energiforbedringer. Det betyder, at der også kommer flere penge i Bygningspuljen. Følgende beløb er sat af:

 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Puljen kan blive større endnu, da der i finansloven yderligere blev afsat mellem 60 og 225 millioner kr. fra 2021-2025, som skal fordeles mellem Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Det er ikke besluttet, hvor mange af de penge der går til hver af puljerne/ordningerne.

Kilde: Energistyrelsen

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til en lang række energiforbedringer af din bolig. Herunder er den liste, Energistyrelsen har offentliggjort.

 • Udvendig isolering af massiv ydervæg
 • Udvendig isolering af let ydervæg
 • Efterisolering af uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af udnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel
 • Udskiftning af ovenlysvindue
 • Montering af forsatsvindue
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.

Du kan se præcis, hvad du kan få tilskud til på SparEnergi.dk/tilskud.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af størrelsen og typen af din energiforbedring. Tilskuddet var i 2020 sat, så det dækkede op til 30 % af investeringen. I 2021 bliver tilskudssatserne dog sat lidt ned, så der er penge til, at flere kan få tilskud.

For at finde det præcise tilskud til netop din energiforbedring, skal du indtaste din adresse og beregne tilskuddet på Sparenergi.dk/tilskud.

Hvordan søger jeg tilskud fra Bygningspuljen?

Det er også gennem Sparenergi.dk/tilskud, at du ansøger om tilskuddet. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, før du får foretaget energiforbedringen. Du må heller ikke købe materialer eller sætte håndværkere i gang, inden du har tilsagn på, at du har fået tilskuddet.

Når du har fået tilsagnet, har du to år til at få gennemført energiforbedringen. Dvs., du kan godt søge i 2021, hvor tilskuddet gælder, men først bruge det i 2022 eller 2023. 

Eksempler på tilskud

Energistyrelsen har lavet følgende eksempler på typiske tilskudsbeløb i et 140 m2 hus

Tiltag

Markedspris

Tilskud i kroner

Isolering af massiv ydervæg

200.000

60.000

Efterisolering af loft

55.000

17.000

Udskiftning af vinduer

225.000

68.000

Skift til luft til vand- varmepumpe

94.000

28.000

Hvem kan søge tilskuddet fra Bygningspuljen?

Tilskudspuljen er til alle typer boliger og ejerforhold, så længe boligen er registreret som helårsbolig i BBR. Dvs., du kan bruge tilskuddet som fx privatperson i eget hus eller lejlighed og som en andels-, ejer- eller grundejerforening, men faktisk også som virksomhed, forening eller lignende. Momsregistrerede virksomheder får dog 20 % mindre i tilskud.

Betingelser

 • Din bolig skal have et gyldigt og gældende energimærke - lavet efter 1. oktober 2012.
 • Du kan kun bruge tilskuddet til din helårsbolig.
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kan tilskuddet bedre betale sig end fx håndværkerfradrag.
 • Du må ikke have igangsat energiforbedringen, inden du får tilsagnet om, at du har fået tilskuddet. 
 • Du kan ikke kombinere dette tilskud med ordningen om at låne varmepumpe på abonnement. 

Tilskuddet uddeles efter først til mølle.