Ændringer i Bygningspuljen

Et politisk flertal har i juni 2021 besluttet at ændre lidt på Bygningspuljen. Ændringerne betyder, at:

 • Der kun bliver to ansøgningsrunder i 2021 i stedet for tre (april og september).
 • Tilskuddet kun er til boliger med energimærke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper)
 • Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil - til gengæld kan flere søge.
 • 60 procent af pengene i puljen skal bruges på skift af opvarmningsform til varmepumpe. Derfor er der større chance for at få tilskud, hvis du søger til varmepumpe.
 • Du kan få tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.
 • Du kan få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det også er muligt at få tilskud til en stor varmepumpe - fx, hvis man bor i en boligforening uden for et fjernvarmeområde.

Kilde: SparEnergi

Har du længe gået og overvejet at få konverteret til en varmepumpe, isoleret ydervæggen eller måske udskiftet dine vinduer? Så er det måske muligt at få et tilskud til det.

Hvornår kan jeg søge om tilskud fra Bygningspuljen?

15. oktober 2020 åbnede Bygningspuljen, hvor du kan søge om tilskud til dine energiforbedringer, for første gang, men de 245 millioner kr. i tilskudspuljen for 2020 blev hurtigt brugt.

I 2021 er der sat 675 millioner kr. af i to puljer. Den første pulje, hvor der var afsat 250 millioner kr., åbnede for ansøgninger 7. april 2021, og den blev tømt på blot en dag. Den anden og sidste pulje på ca. 340 millioner kr., blev åbnet 28. september 2021 med lidt flere begrænsninger på, hvem der kunne søge. Denne pulje blem tømt og lukket for ansøgninger 29. oktober 2021.

I løbet af 2022 åbner Bygningspuljen igen - Spar Energi har ikke meldt ud, hvornår det sker.

Hvor mange penge er der i Bygningspuljen?

I finansloven for 2021 blev der sat flere penge af til at søge om tilskud til energiforbedringer. Det betyder, at der også kommer flere penge i Bygningspuljen. Følgende beløb er sat af:

 • 2021: 675 millioner kr.
 • 2022: 375 millioner kr.
 • 2023: 320 millioner kr.
 • 2024: 315 millioner kr.
 • 2025: 230 millioner kr.
 • 2026: 200 millioner kr.

Puljen kan blive større endnu, da der i finansloven yderligere blev afsat mellem 60 og 225 millioner kr. fra 2021-2025, som skal fordeles mellem Bygningspuljen, Skrotningsordningen, Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen. Det er ikke besluttet, hvor mange af de penge der går til hver af puljerne/ordningerne.

Kilde: Energistyrelsen

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til en lang række energiforbedringer af din bolig. Bemærk dog, at det fra september 2021 kun er muligt at få tilskud, hvis din bolig har et energimærke E, F eller G. Det skal sikre, at tilskuddet støtter de boliger, der trænger mest og giver den bedste klimaeffekt.

Tilskud til varmepumper afhænger ikke af energimærket. Dog skal du - eller boligforeningen, bo uden for et fjernvarmeområde for at søge tilskud til varmepumpe. Man vil gerne have, at flere skifter opvarmningsform til de miljøvenlige varmepumper, og derfor er der større chancer for at få tilskud, hvis man søger om det.

Herunder er den liste, Energistyrelsen har offentliggjort.

 • Udvendig isolering af massiv ydervæg
 • Udvendig isolering af let ydervæg
 • Efterisolering af uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af udnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue
 • Udskiftning af ovenlysvindue
 • Montering af forsatsvindue
 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg fra varmepumpe eller fjernvarme
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe
 • Varmepumper i kombination med ventilation. 
 • Udarbejdelse af energimærke - også bagudrettet - der er udarbejdet højst 24 måneder før, der søges om tilskud via Bygningspuljen. Energimærket må dog ikke være udarbejdet før d. 15. marts 2020.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af størrelsen og typen af din energiforbedring. Tilskuddet var i 2020 sat, så det dækkede op til 30 % af investeringen. I 2021 bliver tilskudssatserne dog sat lidt ned, så der er penge til, at flere kan få tilskud.

For at finde det præcise tilskud til netop din energiforbedring, skal du indtaste din adresse og beregne tilskuddet på Sparenergi.dk/tilskudsberegner.

Hvordan søger jeg tilskud fra Bygningspuljen?

Det er også gennem Sparenergi.dk/tilskud, at du ansøger om tilskuddet. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskuddet, før du får foretaget energiforbedringen. Du må heller ikke købe materialer eller sætte håndværkere i gang, inden du har tilsagn på, at du har fået tilskuddet.

Når du har fået tilsagnet, har du to år til at få gennemført energiforbedringen. Dvs., du kan godt søge i 2021, hvor tilskuddet gælder, men først bruge det i 2022 eller 2023. 

Eksempler på tilskud

Energistyrelsen har lavet følgende eksempler på typiske tilskudsbeløb i et 140 m2 hus

Tiltag

Tilskud i kroner

A+++ varmepumpe

19.000

A++ varmepumpe

14.000

25 m2 vinduer i energiklasse 1

7.750

25 m2 vinduer i energiklasse 2

27.500

Isolering af uudnyttet tagrum med u-værdi før på >= 0,20

8.400

Hvem kan søge tilskuddet fra Bygningspuljen?

Tilskudspuljen er til alle typer boliger og ejerforhold, så længe boligen er registreret som helårsbolig i BBR. Dvs., du kan bruge tilskuddet som fx privatperson i eget hus eller lejlighed og som en andels-, ejer- eller grundejerforening, men faktisk også som virksomhed, forening eller lignende. Momsregistrerede virksomheder får dog 20 % mindre i tilskud.

Betingelser

 • Din bolig skal have et gyldigt og gældende energimærke E, F eller G - lavet efter 1. oktober 2012 (dog ikke, hvis du søger tilskud til konvertering af varmepumpe).
 • Du kan kun bruge tilskuddet til din helårsbolig.
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag. Oftest kan tilskuddet bedre betale sig end fx håndværkerfradrag.
 • Du må ikke have igangsat energiforbedringen, inden du får tilsagnet om, at du har fået tilskuddet. 
 • Du kan ikke kombinere dette tilskud med ordningen om at låne varmepumpe på abonnement. 

Tilskuddet uddeles efter først til mølle-princippet.

Hvornår får jeg svar på, om jeg får tilskud?

Hvis du har søgt om tilskud til Bygningspuljen i oktober 2021, får du senest 30. december 2021 svar på, at du får tilskuddet. Hvis du ikke har fået svar i perioden, får du afslag på din ansøgning.