Regeringen har igen udskudt de nye ejendomsvurderinger, som nu først bliver udsendt til boligejerne successivt fra 1. juli 2020 med skattemæssig effekt i 2021. I 2019 udsendes alene vejledende vurderinger.

Oprindeligt havde regeringen regnet med, at det nye vurderingssystem skulle træde i kraft i 2019, så boligejerne med det samme skulle betale grundskyld på baggrund af de nye vurderinger. 

Men i maj 2018 meddelte skatteminister Karsten Lauritzen (V), at de nye vurderinger ville blive udsendt løbende i 2019. Dermed ville boligejerne først skulle betale grundskyld af de nye vurderinger i 2020.

Hvorfor udskydes det nye vurderingssystem?

Nu udskydes de nye ejendomsvurderinger altså igen. Ifølge Skatteministeriet skyldes det, bl.a., at sagsbehandlingssystemet, der skal sikre, at hver enkelt boligejers sag kan håndteres på en sikker og ensartet måde af Vurderingsstyrelsen, ikke når at blive endeligt klar, Dermed er der risiko for, at sagsbehandlingen ikke vil være juridisk holdbar, og det ønsker skatteministeren ikke.

Forsinkede vurderinger giver gevinst i og omkring København

Forsinkelsen er en gevinst for mange boligejere i hovedstadsområdet, mens boligejerne i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet økonomisk ikke vil mærke det store til udskydelsen af ejendomsvurderingen. 

Ifølge beregninger fra Danske Bank ventes besparelsen at ligge på omkring 3.700 kr. i 2020 for husejere på Frederiksberg, mens husejere i Gladsaxe og Hvidovre står til en besparelse på et par tusinde kroner.   

I eksempelvis kommuner som Vesthimmerland, Tønder og Morsø betaler boligejerne meget lidt i grundskyld, og samtidig har huspriserne ikke ændret sig nævneværdigt gennem de senere år, og det betyder, at boligejerne i disse kommuner derfor ikke vil opleve nogen besparelse på den udskudte ejendomsvurdering.

Samlet forventes det, at udskydelsen af det nye vurderingssystem vil koste staten 700 millioner kr., som staten vil dække.

Hvorfor slipper nogle boligejere billigere i grundskyld?

Når en del husejere slipper billigere i grundskyld, hænger det sammen med den måde, som grundskatten beregnes på. 

I øjeblikket beregnes grundskylden på baggrund af enten den faktiske vurdering eller den såkaldte grundskatteloftværdi. Sidstnævnte er beregnet ud fra, at grundskylden højst må stige 5–7 procent årligt. 

Den årlig stigning i grundskylden fortsætter, indtil grundskatteloftværdien har nået den faktiske vurdering af boligen, hvorefter stigningerne ophører. 

Udskydelsen af de nye vurderinger vil derfor gavne alle de boligejere, der har udsigt til stigende vurderinger, og hvor der betales grundskyld af den aktuelle vurdering. Det er derfor, besparelsen er størst i omegnskommunerne til København.

- Man kan sige det på den måde, at for de boligejere, hvor der er stor afstand mellem den faktiske vurdering og grundskatteloftværdien, har udskydelsen af de nye vurderinger ikke nogen betydning. 

- Men hvis loftet er nået, vil boligejere i områder med stigende vurderinger slippe for en stigning i grundskylden i kraft af udsættelsen, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Tilbagebetalinger udskydes

Mens nogle boligejere altså får endnu et år med rabat på ejendomsskatterne, må de boligejere, som har betalt for meget i boligskatter på grund af for høje vurderinger vente et år mere på at få penge tilbage. I ventetiden forrentes pengene dog.

Ejendomsværdiskat nedsættes som følge af boligskattereform

Når vurderingen er udsendt, vil boligejerne kunne tage bestik af, hvor meget der fremover skal betales i samlede ejendomsskatter – eksklusiv skatterabatten.

Vær dog opmærksom på, at ejendomsværdiskatten fra og med 2021 nedsættes til 0,55 procent af vurderingen fra de aktuelle 1,0 procent. 

Tilsvarende bliver den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsat fra 26 promille til 16 promille fra og med 2021. Endvidere fratrækkes der 20 procent fra vurderingerne som følge af det såkaldte ”forsigtighedsprincip”.

Da provenuet fra boligskatterne fastholdes uændret, indebærer forsigtighedsprincippet dog reelt, at vurderingen af en bolig kan afvige med op til plus/minus 20 procent fra den reelle værdi – uden at boligejeren kan få medhold i sin klage.  

De nye ejendomsvurderinger kort fortalt

  • 2013: Rigsrevisionen kritiserer SKAT's vurderingssystem for at være upræcist.
  • 2013: Den nye vurdering for 2013 suspenderes og 2011-vurderingen gælder frem til et nyt vurderingssystem er udarbejdet.
  • 2016: Regeringen indgår en bred politisk aftale om den fremtidige boligbe-skatning.
  • 2018: Det nye vurderingssystem skulle efter planen være færdigudviklet.
  • 2019: I andet halvår 2019 vil op mod 80.000 boligejere få mulighed for at få testvurderet deres ejerbolig, ligesom der i efteråret 2019 udsendes informationer til samtlige boligejere om vurderinger og boligskat.
  • 2020: I andet halvår 2020 udsendes de første bindende vurderinger, der får skattemæssig effekt fra 2021.
  • 2020: I andet halvår 2020 modtager boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, løbende besked om tilbagebetalingens størrelse. De nye vurderinger udsendes løbende gennem året. 
  • 2020: I løbet af 2020 bliver der åbnet op for adgang til klager over vurderingen. 
  • 2021: Vurderingsstyrelsen starter sagsbehandlingen af klager i januar.

Opdateret 17. juli 2019