Hvad er fordelen ved at sætte en ny kvist i husets tag?

En kvist kan tilføre en etage med skråvægge gode kvaliteter som:

 • Meget og godt lysindfald til rummet.
 • Mere plads/gulvplads.
 • Mere areal med god rumhøjde, hvilket får rummet til at virke større, og gør det nemmere at møblere, da du bedre kan placere skrivebord, siddeplads, seng osv. ude ved væggen.

Hvilke tilladelser kræver det at sætte en kvist op?

En kvist øger arealet i tagetagen på dit hus. Ofte er det ikke mere end et par kvadratmeter, men det er nok til, at du skal søge kommunen om byggetilladelse, inden du går i gang med projektet.

Tjek også lokalplanen for dit område. Den kan indeholde regler for fx etablering af kviste eller brug af bestemte tagmaterialer. Både lokalplan og regler for byggetilladelse kan du sandsynligvis finde på kommunens hjemmeside. Ellers kan du kontakte kommunens tekniske afdeling.

Husk også, at bor du i et fredet hus, skal du have tilladelse fra Kulturstyrelsen til alle ombygninger og ændringer. Bevaringsværdige bygninger administreres af kommunerne, og reglerne, for hvilke byggeprojekter du må udføre, vil ofte være beskrevet i lokalplanen.

Hvilke typer kviste findes der?

Der findes et væld af forskellige kviste, men der er 4 hovedtyper:

 • Traditionelle kviste.
 • Taskekviste eller pultkviste.
 • Fabrikskviste.
 • Front- eller gavlkviste.

De traditionelle kviste

Disse kviste har et selvstændigt lille tag, enten som sadeltag, dvs. et almindeligt tag med hældning, et fladt tag eller et tag med buet rygning. Denne type kvist er den mest udbredte. 

Taskekvisten

En taskekvist har en ensidig taghældning i samme retning som taget. Taskekvisten kræver et forholdsvis stejlt hustag, for at der kan skabes et tilstrækkeligt fald på kvistens tag.

I nogle tilfælde starter kvisten helt oppe fra tagets rygning, men det er klart smukkest at lade den begynde et par sten nede under rygningen, da kvisten ellers går for meget i ét med taget. Hvis den starter længere nede end rygningen, kaldes den også en pultkvist.

Fabrikskvisten

Fabrikskvisten ligner en taskekvist eller en pultkvist. Den er blot bredere og fylder typisk to tredjedele af tagets længde. I nogle tilfælde ødelægger den desværre husets arkitektoniske linjer, da den med sin størrelse forvrænger husets proportioner. 

Front- eller gavlkvisten

Frontkvisten eller gavlkvisten flugter med facaden. Kendetegnende er, at kvisten indgår i husets facadeudtryk, og det er derfor vigtigt at få den placeret rigtigt og udført i de rigtige materialer. De øvrige kvisttyper kan noget lettere placeres stor set hvor som helst i tagfladen.

Der findes desuden kviste, som passer specifikt til bestemte tagtyper. Bl.a.:

 • Mansardkvist, der er designet til huse med mansardtag.
 • Stråtagskvist, der, som navnet antyder, passer på stråtagshuse.

Flere kviste fås med eller uden glas i flunkerne (kvistens sider). Glasset kan variere i bredden eller gå helt til gulv - en såkaldt altankvist.

Desuden kan det variere, hvilke materialer kvisten er bygget af. Der kan fx være inddækninger af zink eller træ på flunkerne og tagpap, zink eller tegl på taget. 

Hvor i taget skal kvisten placeres?

En kvist giver både ændringer inde og ude. Indenfor er det vigtigt at få placeret kvisten korrekt i forhold til brugen af rummet og det lys, kvisten tilfører rummet.

Den rette placering betyder meget for rummets anvendelighed og muligheden for at indrette det. Derudover har en kvist stor betydning for, hvordan dit hus ser ud udefra. Du bør derfor vælge en kvist, der passer til dit hus.

Endelig skal kvisten placeres bedst muligt i forhold til tagkonstruktionen, både når det gælder tagsten og spær. I den forbindelse er det vigtigt at undersøge, om der er behov for at skære spær over for at skabe plads til kvisten.

En byggesagkyndig, fx en tømrer, en ingeniør eller en bygningskonstruktør, kan fortælle dig, hvor i tagryggen du bør placere kvisten. Skal der ændres i tagkonstruktionen, ved fx at skære spær over, skal du have en ingeniør til at foretage beregninger.

Hvordan vælger du en kvist, der passer til dit hus?

Når du skal vælge en kvist til dit hus, kan du søge idéer og inspiration i dit lokale kvarter, på nettet eller i bøger om huse og hustyper.

Hav bl.a. øje for disse tre faktorer:

 • Hustype.
 • Størrelse.
 • Materiale- og farvevalg.

Hustype

For rigtig mange huse er kvisten et element, der nøje er tilpasset den enkelte hustype. En kvist til en patriciervilla ser ofte meget anderledes ud end en kvist på et hus i 1½ plan fra 1970’erne.

Disse arkitektoniske aspekter er værd at tage med i overvejelserne, når du skal vælge nye kviste til dit hus.

Til nyere typehuse kan det være svært at finde originale eksempler. Her er det vigtigt at se nøje på, hvordan huset vil tage sig ud med nye kviste.

Størrelse

Det er vigtigt, at du vælger den rette størrelse på kvistene. Størrelsen skal harmonere med huset og tagets størrelse - både for små eller for store kviste vil se forkerte ud.

Materiale- og farvevalg

Tænk også på, hvor mange nye materialer og farver du "introducerer" til dit hus. Har dit hus i forvejen zinkinddækninger, kan det være flot at bruge samme slags ved kvisten. Har huset flotte afslutninger ved tagudhænget og et tag af tegl, kan det også videreføres i kvisten. Du kan også overveje at gå i en helt modsat retning og vælge noget meget enkelt.

Er du i tvivl om, hvilke kviste du skal vælge, og hvordan de skal placeres, er det en god idé at søge råd og flere idéer hos en arkitekt.

Hvilke fordele er der ved præfabrikerede kviste?

Når du vil have en ny kvist på huset, kan du både få en tømrer til at bygge den direkte på taget, eller du kan købe en præfabrikeret kvist.

At kvisten er præfabrikeret betyder, at den er lavet færdig på et værksted eller en fabrik og bare skal sættes op på taget. Visse producenter tilbyder ligeledes "saml selv-kviste", hvor du får leveret en næsten færdig kvist i større dele, som du så selv skal samle på stedet.

Der findes flere både store og små producenter på markedet, bl.a. Quattro FærdigkvistQuinntus og Vestkvisten. Derudover kan du finde flere producenter på nettet.

Nogle præfabrikerede kviste kan være lidt dyrere end kviste, der er bygget på stedet, men de præfabrikerede kviste har den fordel, at de er samlet "nede på jorden", hvor de er nemme at komme til. Håndværkeren har udført arbejdet i tørvejr, og det kan betyde færre fejl og mindre indbygget fugt end ved en kvist, der er samlet af en håndværker, der har siddet i silende regn på et koldt, vådt tag.

Nogle producenter er gode til at udføre specialordrer efter kundens ønsker. Og du kan også få lavet en kvist på stedet i samarbejde med en tømrer, så du får den, som du gerne vil have den. Men jo mere specialiseret, jo dyrere bliver det som regel.

Hvordan påvirker en kvist husets værdi?

En kvist bidrager uden tvivl positivt til en loftsetage. Rummene vil virke større og mere anvendelige, og lyset vil også være godt og tiltalende. Er disse forhold til stede, og er kvistene velvalgte og velplacerede, øger det sandsynligvis husets værdi.

Der vil derfor være gode chancer for, at du kan hente en del af investeringen hjem, når huset engang skal sælges. Men om det ligefrem er en god forretning at sætte kviste op, afhænger af, hvor vellykket det er gjort, samt af hvordan huset fremstår som helhed.

Hvordan påvirker en kvist den offentlige ejendomsvurdering?

Den offentlige ejendomsvurdering og dermed ejendomsværdiskatten beregnes og reguleres bl.a. efter BBR-meddelelsen.

Når du søger kommunen om tilladelse til etablering af nye kviste, vil den lille etageudvidelse fremgå af BBR-meddelelsen, og det vil kunne betyde en lille stigning i den offentlige ejendomsvurdering.

Hvilke alternativer er der til at etablere nye kviste?

Er det umuligt eller for besværligt at etablere kviste, eller passer det slet ikke til huset, er der også andre måder, du kan skabe et godt lysindfald på.

Du kan fx sætte ovenlysvinduer i taget. Ovenlysvinduer bidrager ikke med samme fornemmelse af ekstra plads som en kvist, men de er både nemmere og billigere at etablere.

Desuden findes der producenter af ovenlysvinduer, der laver udfoldelige altaner. Ud over at sende godt med lys ind fra gulv til loft giver en udfoldelig altan også mulighed for at gå ud på en lille altan.