Hvorfor skal husets kviste tjekkes?

Kviste sidder oven på tagkonstruktionen, og vedligeholdes de ikke, kan tagkonstruktionen blive ødelagt og nedbrudt af for meget vand. Det kan give store råd- eller svampeskader. Skader, som det kan være meget dyrt at få udbedret.

Du bør derfor tjekke husets kviste 2 gange om året og få repareret eventuelle skader. 

Et typisk problem på gamle huse er, at kvistene ofte er meget ringe isoleret. Det kan give mugpletter på lofter og vægge, fordi den indendørs varme luft kondenserer på overflader, som er kolde på grund af manglende isolering.

Problemet kan udbedres med en indvendig isolering af kvisten med efterfølgende beklædning. Man kan fx lave et skelet af træ eller stål, som man isolerer og derefter beklæder med gips. En sådan løsning hører til blandt de mere komplicerede typer af gør det selv-arbejde. Det er derfor en god idé at få teknisk vejledning, hvis du selv ønsker at lave det.

Hvis du isolerer udenpå kvisten, vil det i mange tilfælde ødelægge kvistens og tagets proportioner.

Sådan undersøger du husets kviste udvendigt

Det udvendige tjek af kvisten er bedst at foretage fra en stige. Herfra kan du se mest og bedst. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du forsøge dig fra kvistens vindue.

For at kunne lave en grundig undersøgelse er det vigtigt at kende kvistens opbygning. Dermed kan du nemmere lokalisere eventuelle problemer.

I korte træk kan kvisten deles op i følgende områder, som du skal tjekke: 

 • Tag 
 • Front
 • Flunker (sider)

Taget 

Taget kan være årsag til problemer, hvis tagbelægningen ikke er udført korrekt, eller selve tagbelægningen er slidt op.

Paptag

Et paptag vil være bulet og kan være revnet flere steder. I begge tilfælde skal tagbelægningen skiftes.

Tag af zink/metal

Er kvistens tag af zink eller andet metal, bør du gennemgå false og bukninger (samlingerne mellem pladerne) for at se, om der er revner, buler eller andre tegn på, at vand kan trænge ind mellem pladerne til den bagvedliggende trækonstruktion.

Tegltag

Vinden kan nemt komme ind under tagstenene på en kvist, da dens hældning ikke er specielt stejl. Tjek derfor, at teglstenene ligger forsvarligt og er bundet fast. Det kan du gøre ved at løfte op i én eller flere af dem.

Sidder de løst, og er kvisten ny, bør du kontakte det firma, som har lagt dem op, for at få det udbedret. Er kvistens tegl gamle og sidder løst, kan en murer sætte dem forsvarligt fast.

Skotrende

Det er også vigtigt at undersøge kvistens skotrender, som er den buede metalinddækning, der ligger der, hvor 2 tage mødes. En skotrende må ikke have revner, buler eller andre skader, der kan lade vandet trænge ind.

Fronten

I kvistens front er der ofte bygget et eller flere vinduer ind. Typiske problemer på fronten opstår omkring: 

 • Inddækninger
 • Vinduer
 • Sålbænk ved vinduer
 • Træværk.

Det er altså her, du skal se efter eventuelle fejl.

Inddækninger

Inddækningerne er det metal, der ligger, hvor bygningsdele stikker op af taget, i dette tilfælde en kvist. 

Tjek, at de ligger solidt oven på tagbelægningen og sidder forsvarligt og korrekt op ad fronten. Er der tegn på revner eller buler, bør en inddækning skiftes.

Vindue

Tjek kvistens vindue. Er træets overflade fx porøs, vil fugt kunne trænge ind, og så er vejen banet for mikroorganismer, der kan føre til råd og svamp og ødelægge træet.

Svampeangreb kan du opdage, fordi de giver mørke eller hvide aftegninger på træets overflade, mens råddent træ er flosset og let smuldrer.

Ud over råd kan der også være tale om revner og sprækker, der tillader vandet at komme ind i trækonstruktionen. I så fald skal træet udskiftes.

Kontakt en tømrer, hvis du ikke har erfaring med den slags arbejde.

Sålbænk

Det skrå stykke af fx tegl, metal, beton eller skifer, der sidder under et vindue, kaldes en sålbænk. Den skal også være fri for fejl, da den sørger for at lede regnvand væk fra facaden. Det vil sige at den ikke må være revnet eller knækket eller utæt på anden måde.

Træværk

Er kvisten beklædt med træ, bør du også tjekke, om det trænger til vedligeholdelse. Over kvistens vindue er der ofte udsmykket med en eller anden form for træbeklædning, der også skal vedligeholdes.

Træbeskyttelse og holdbarhed

 • Farveløse eller transparente produkter som træolie holder kun ½-1 år
 • Halvdækkende træbeskyttelse kan holde 2-4 år, før du skal behandle træet igen.
 • Heldækkende træbeskyttelse og maling kan holde op til 8 år, hvis behandlingen er grundigt og korrekt udført.

Du kan tjekke træets stand ved at holde øje med:  

 • Farven
 • Er træet lysnet, trænger det til vedligeholdelse i form af træbeskyttelse. 
 • Er overfladen grå med tegn på mug eller skimmel, er træets tilstand dårlig. Denne farve tyder på, at træet er begyndt at optage fugt.
 • Træets fasthed
 • Du kan prøve at stikke i træet med en skruetrækker. Er der tegn på råd i form af blødt træ, der let smuldrer, bør de rådne dele udskiftes. 
 • Træ bør have en fugtprocent under 20. Du kan måle træværkets fugtighed med en fugtmåler, som kan købes eller lejes i et byggemarked. 
 • Overfladens struktur
 • Er træbeskyttelsen begyndt at skalle af, er det tid til at give træet en ny omgang beskyttelse. 
 • Se efter, om der revner eller sprækker i træet, hvor vand kan trænge ind.

Flunker

Flunkerne er kvistens sider, og det er her, der typisk opstår fejl i både projekteringen og udførelsen.

Inddækninger

Flunkerne skal lede vandet fra taget og ned i skotrenden, hvorfra det løber videre ned i tagrenden. Skotrenden er den skrå inddækning, som ligger der, hvor 2 tagflader mødes.

I tilfælde af skybrud kan der komme meget vand på én gang. Det kræver derfor en solid opbygning og inddækning af flunkerne, hvis alt vandet skal ledes forsvarligt væk. Er der tegn på revner og utætheder ved flunkernes inddækninger, bør du kontakte en fagmand, som kan undersøge det nærmere. Læs nederst i artiklen, hvilke håndværkere der reparerer hvilke skader.

Undertag

Undertaget op ad siden på flunkerne skal også være udført korrekt, ellers kan vandet løbe bagom og ned i konstruktionen. Det kan resultere i råd eller svampeskade. Undertaget er dog i de fleste tilfælde ikke muligt at tjekke. Fejlene opdages derfor ofte først, når skaden har udviklet sig.

Træværk

Vær også opmærksom på træværkets stand, hvis kvistens sider er beklædt med træ. 

Sådan undersøger du husets kviste indvendigt

Husk også at undersøge kvisten inde i huset.

Skjolder

En vandskade vil typisk vise sig som skjolder i loftet i kvisten eller på væggene. Vær også opmærksom på sorte mugpletter, der er tegn på manglende isolering.

Vinduer

Kontrollér, at alle vinduer kan lukke, som de skal. Et vindue, der ikke kan lukkes korrekt, kan give et stort varmetab.

Binder et vindue, skal kanterne høvles. Følg punkterne herunder: 

 1. Lokalisér, hvor vinduer støder imod karmen. 
 2. Afmontér vinduet, og læg det på et par høvlebænke eller et sted, hvor det kan ligge plant og stabilt. 
 3. Fjern det træ fra vinduet, som forhindrer det i at lukke ordentligt. Det er nemmest at bruge en elektrisk høvl, men har du ikke en, kan du sagtens bruge en almindelig manuel høvl.
 4. Pas på ikke at fjerne for meget træ. Det er en god idé at prøve sig lidt frem og løbende sætte vinduet tilbage igen for at tjekke, om det ønskede resultat er opnået.
 5. Tjek, om der er den rette afstand mellem vinduet og karmen, ved at køre en tommestok rundt i hulrummet. En god rettesnor er nemlig, at der skal være, hvad der svarer til et tommestoksled, mellem vinduet og karmen. På denne måde er der plads til både grunder og maling, uden at det får vinduet til at støde imod. Du er nødt til at tjekke dette udefra, men har kvisten 2 vinduer, kan du arbejde gennem det ene. 
 6. Slib vinduet med sandpapir, når du har høvlet nok af. 
 7. Mal vinduet med grunder og maling. Du får det pæneste resultat, hvis du maler hele vinduet. Husk at fjerne eksisterende maling med en limskraber, og puds efter med sandpapir, inden du maler.

Hvor ofte bør du tjekke husets kviste?

Husets kviste bør tjekkes mindst 1 gang om året, men gerne 2.

Det bedste tidspunkt er om foråret, hvor taget oftest er tørt og tilgængeligt, og sidst på efteråret. 

Forår

Sommermånederne kan i perioder give kraftige regnskyl, og er skotrender og inddækninger på kvisten ikke, som de bør være, kan det give store fugtskader på huset.

Tjekker du din kvist i løbet af foråret, sikrer du, at den er klar til at modstå en våd sommer.

Husk dog, at trænger træværket på kvisten til maling eller træbeskyttelse, kan du først gøre det fra omkring maj. Og vær opmærksom på, at fugten i træet ikke må være mere end 15 procent, når det skal males.

Efterår

Når de sidste blade er faldet af træerne, bør du fjerne grene, blade og andet, der kan hindre vand i at løbe korrekt ned i tagrenden.

Inden vinteren sætter ind, er det også en god idé at sikre, at alle skotrender og inddækninger på kvisten er, som de skal være.

Hvordan skal du reagere på eventuelle fejl og skader?

Hvis du ser tegn på fejl eller skader, bør du kontakte en fagmand, som kan rådgive dig om, hvad der skal gøres. Hvilken fagmand du skal kontakte, afhænger af den type skade, du finder. 

 • Fejl på kvistens træværk: Tømrer. 
 • Skader på inddækninger/skotrender: Tømrer. Evt. en blikkenslager, hvis inddækninger/skotrender er af zink. 
 • Vinduer: Tømrer. 
 • Tag: Murer eller tømrer. Er taget af zink- eller metalplader, er det en blikkenslager, du skal ringe til.

Bliver skaderne ikke repareret, kan relativt store mængder vand trænge ind i den underliggende konstruktion med stor risiko for råd- eller svampeskader til følge. Du bør derfor reagere så hurtigt som muligt, hvis du finder fejl eller skader.

Tjekliste, når husets kviste skal have et eftersyn

 • Tjek, om tagbelægningen er skadet, utæt eller sidder løs. 
 • Kontrollér, at kvistens vinduer kan lukke, som de skal. 
 • Kig efter tegn på råd eller svamp i kvistens trækonstruktioner.
 • Se efter, om der er revner eller sprækker i trækonstruktionen, og om træet trænger til at blive malet. 
 • Tjek, at inddækningerne på kvistens front og flunker (sider) sidder forsvarligt og korrekt og ikke har revner eller buler.
 • Kontrollér, at skotrenderne ikke har skader. 
 • Fjern blade, kviste og grene, som kan forhindre vandet i at løbe ned i tagrenden.