Hvad er en vandalarm?

En vandalarm går også under navne som fugtalarm, lækagemelder og vanddetektor.

De bliver alle aktiveret med en høj lyd ved vandspild – fx når vandhanen drypper, toilettet løber, eller vandrørene er utætte (drikkevandsledninger, faldstammer, radiatorrør og fjernvarmerør).

De mange navne for en vandalarm er også et udtryk for, at der er mange forskellige modeller på markedet i lige så mange prisklasser. Men generelt kan vandalarmer/vandalarmsystemer til private fås fra omkring 100 kr. og op til 2.000-3.000 kr.

Vandalarmer med sms’er og automatisk vandstop

Nogle alarmer kan sende sms’er/e-mails via GSM-teknologi (Global System for Mobile Communications). Andre alarmer kan både sende sms’er/e-mails og lukke for vandet, selvom du ikke er hjemme. Enkelte typer vandalarmer kan også kombineres med en GSM-drevet tyverialarm.

Nogle vandalarmer kan du selv montere, andre skal din vvs-installatør installere.

Mange slags vandalarmer på markedet

De mange forskellige slags vandalarmer fås på lige så mange forskellige måder: Du kan købe dem hos bl.a. producenten, visse vvs-installatører, elektronikforhandlere, byggemarkeder og alarm/sikkerhedsfirmaer.

Søg selv efter vandalarmer på nettet og indhent evt. yderligere information hos forhandlere og/eller vvs-firmaer.

Hvordan virker en vandalarm, og hvad koster den?

Her kan du få et overblik over nogle af de forskellige typer vandalarmer, der er på markedet, og hvad de koster.

Vandalarmer, der ligner røgalarmer

De mest simple – og også billigste – vandalarmer ligner en røgalarm og fungerer lidt på samme måde, da de kører på batteri og begynder at bippe/hyle, når særlige sensorer på undersiden kommer i kontakt med vand. De kan også fås som små, firkantede bokse.

Den slags vandalarmer placerer du i områder, hvor der er risiko for vandudstrømning – fx ved opvaske-/vaskemaskinen, i kælderen, bryggerset eller under rørinstallationer, især ved rørsamlinger.
De aktiveres allerede ved en vandstand på få millimeter og har typisk batteri nok til at give lyd fra sig i mindst 50 timer i træk.

Nogle alarmer kan indstilles til at først at gå i gang med ’sirenen’ ved en særlig vandhøjde, så alarmen passer til forholdene i det rum, hvor den placeres.

Vandalarm med GSM-modul

Nogle ’vand på gulvet’-alarmer kan kobles på et GSM-modul og evt. også virke sammen med en tyverialarm.

Ved en GSM-alarm bør du undgå, at den virker sammen med et taletidskort, da alarmen ikke virker, hvis dit taletidkort er opbrugt/udløbet. Du er på mere sikker grund, hvis du i stedet køber et billigt abonnement, får et ekstra simkort til dit abonnement eller tilkøber en månedlig simkort-service hos alarmfirmaet.

Pris: De modeller, der har et GSM-modul installeret, koster mindst 900 kr., men ofte omkring 2.000 kr. Nogle alarmfirmaer tilbyder også abonnementsordninger.

Vandalarmer, der måler temperaturforskelle mellem vandrør og rum

En særlig type vandalarmer fungerer ved at måle temperaturforskellen på rumtemperaturen og vandet i rørene og kan ud fra disse målinger afsløre, om der er utætheder i dit rørsystem – inklusive løbende vandhaner og toiletter. 

Alarmen bliver typisk først aktiveret ved et konstant vandforbrug i 48 timer, hvilket betyder, at du i princippet kan nå at miste meget vand, hvis fx et rør sprænger.

Pris: Minimum 500-600 kr.

Intelligente alarmer med Smart Home

Den teknologiske udvikling med Smart Homes har også ramt vandalarmer. Det gør, at det nu er muligt at få en vandalarm, som kan give dig besked direkte på din smartphone, hvis der opstår utætheder i rummet.

Alarmen sørger for at sende beskeder til din telefon via din WIFI-forbindelse, hvorfor du ikke skal tænke på udgifter til mobilabonnementer.

Ligesom i de andre kategorier findes der mange forskellige udgaver med varierende funktioner og i alle prisklasser - ofte starter prisen fra omkring 250 kr.

Vandalarm med lasermåler og automatisk vandstop

En særlig type alarm, Aqua Alarm fra producenten Dansk Vandalarm, registrerer ved hjælp af et ’laserøje’, om vandmåleren bevæger sig.

Hvis den gør det i mere end 30 minutter – uanset om det handler om utætte rør, dryppende vandhaner, løbende toiletter eller skader i boligens skjulte vandinstallationer – aktiveres en særligt installeret kugleventil, der lukker for al vandtilførsel. Kugleventilen skal installeres af en autoriseret vvs-montør.

Systemet, som kræver tilslutning til el, kan indstilles til at reagere efter kortere eller længere tid på et uafbrudt vandforbrug. Hvis du fx vander have, kan du måske godt få brug for et ubrudt vandforbrug på mere end en halv time.

Pris: 2.200 kr. + autoriseret vvs-montering af en kugleventil på vandinstallationen (ca. ½ times arbejde).

Luk for alle vandhaner og hold øje med din vandmåler

En simpel og helt gratis måde at tjekke, om du har utætte rør eller et toilet, der løber, er at lukke for alle vandhaner og andre ting i huset, der bruger vand (fx vaskemaskine, opvaskemaskine), og herefter kigge på dit vandur/vandmåler for at, om det står helt stille. På de fleste vandure er der en lille pil, som drejer rundt ved selv et lille vandforbrug – helt ned til 1 liter i timen.

Hvilke ’skjulte’ vandskader kan der opstå, og hvad koster de?

Der er mange måder at spilde vand på, fx:

  • En dryppende vandhane
  • Et løbende toilet
  • Skjulte utætheder i installationen
  • En frostsprængt udendørshane
  • Et tæret vandrør støbt ind i gulv eller væg
  • En utæt sikkerhedsventil.

Et løbende toilet kan koste 10.000 kr. om måneden

Et løbende toilet kan spilde mange hundrede liter vand i døgnet, som kan blive til en ekstraudgift på 10.000 kr. om måneden. Det kan blive til en meget stor regning, hvis flyderen i toilettet ikke virker, og vandet bare løber ud. Det vil svare til en løbende vandhane og ende med at koste dig mange penge.

Hvis du fx har et toilet, der løber, så det ikke kan ses på overfladen, spilder du 100.000 liter rent drikkevand om året, hvilket, ud over at det er ressourcespild, let kan koste 7.100 kr. – alt efter, hvad vandprisen er i din kommune. I gennemsnit koster en liter vand i Danmark 7,1 øre (2019).

En dryppende vandhane kan koste 7.000 kr. om året

En dryppende vandhane kan koste dig 500-7.100 kr. ekstra om året, da den lækker 7.000 liter vand om året ved blot et langsomt dryp og 100.000 liter ved meget hurtige dryp.

Kan du få dækket ekstraudgifter ved vandspild?

Du har visse muligheder for at få dækket udgifter til vandspild, både via dit forsikringsselskab og kommunen.

Delvis kommunal dækning af vandspild fra skjulte vandinstallationer

Hvis du får ekstra udgifter til vand på grund af en lækage på et skjult vandrør/vandinstallation, har du ifølge lovgivningen mulighed for via din kommune at ansøge om at få noget af udgiften retur.

Det drejer sig om den udgift, der er tilbage, når der ud over normalforbruget er fratrukket en selvrisiko på udgiften til 300 m3 vand – hvilket svarer til 300.000 liter vand. Dvs., at du kun kan få eftergivet den del af vandforbruget, der er over normalforbruget + prisen for 300 m³.

Ved en gennemsnitspris på 7,1 øre pr. liter betyder det, at du selv skal betale mindst 21.300 kr., før du kan få dækket udgifterne for et evt. resterende vandspild.

Skjulte vandinstallationer er en jordledning fra skel til bygning, jordledninger mellem og under bygninger, skjulte vandinstallationer og rørføringer inden i bygningen.

Refusionsordningen gælder IKKE synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere m.v.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, og hvor det er sket, vedlagt en kopi af regningen fra den autoriserede vvs-mester, der har udbedret skaden.

Kontakt dit forsyningsselskab for nærmere information og ansøgningsskema.

Udvidet rørskadedækning dækker skjulte vandinstallationer

Udsivning af vand er kun dækket, hvis det sker fra skjulte rør, og du har købt en udvidet rørskadedækning.

Forsikringen dækker reparation af det utætte rør og evt. følgeskader/vandskader. Dog dækker forsikringen ikke prisen for selve vandspildet.

Nogle selskaber tilbyder en ekstra udvidet vandskadedækning, hvor bl.a. vandtabet kan være dækket efter skader på skjulte rør- og stikledninger.

Tjek dit forsikringsselskab og hør, hvad din police dækker.

I øvrigt giver forsikringsselskaber ofte rabat på en rørskadeforsikring, hvis du har installeret en vandalarm med automatisk vandstop.

Hvordan kan du ellers opdage vandspild?

Du kan normalt kun opdage vandspild ved selv at installere en vandalarm og/eller købe et overvågningsabonnement hos en leverandør af alarmer. Men få kommuner/forsyningsselskaber – bl.a. Forsyning Helsingør – har installeret fjernaflæsning på forbrugernes vandmålere, hvilket betyder, at forsyningsselskabet efter noget tid kan reagere på et unormalt højt vandforbrug ved at sende en sms eller e-mail (det kræver, at du har oplyst disse kontaktdata).

I Helsingør sender det kommunale forsyningsselskab en sms eller e-mail om en mulig lækage, hvis selskabets måler registrerer, at vandmålerne hos en forbruger aldrig står stille hen over et døgn – hvilket fx kan skyldes et løbende toilet/vandhane eller en utæt sikkerhedsventil i en varmtvandsbeholder.

Forsyning Helsingør sender også en sms, hvis selskabet registrerer, at vandstrømmen overskrider en forprogrammeret grænse i over 30 minutter – hvilket både kan skyldes en mulig rørsprængning, vanding af haven og lange bade i træk.