Bor du i Storkøbenhavn, og har du købt din bolig for nogle år tilbage, har du sandsynligvis opsparet en pæn friværdi i kraft af afdrag på lånet og kraftige prisstigninger på ejendomme i og omkring København.

Og netop den type af boligejere er målgruppen for it-iværksætteren Morten Lund og finansmanden Peter Kubicki, der sammen planlægger et udlånskoncept, som ifølge de to iværksættere vil føre til billigere boliglån for de eksisterende boligejere.

- Vi vil skabe et lån, der samlet set er lidt billigere end realkreditselskabernes lån, og som har de samme egenskaber som det traditionelle, fastforrentede lån, siger Peter Kubicki, der har en mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, til bolius.dk.

Boliglån i 1797 kun for eksisterende boligejere i Storkøbenhavn

Den nye låntype er kun beregnet for eksisterende boligejere, der vil lægge deres lån om og på den måde spare penge på de samlede omkostninger. Det bliver altså ikke muligt for nye boligejere at få et lån.

Det bliver kun muligt at få lån inden for 60 procent af vurderingen, og lånet er i første omgang kun til boligejere i Storkøbenhavn.

De to iværksættere planlægger på det grundlag start af en virksomhed med arbejdstitlen, 1797, som ventes at formidle de første lån til boligejere inden for års tid. Også tidligere driftsdirektør i Skype, Michael Jackson, tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt er med i 1797.

Synligheden over for boligejerne vil finde sted gennem en hjemmeside og en app, mens selskabets samarbejdspartnere i skikkelse af en række pensionsselskaber, vil tage sig af markedsføringen.

Lån fra 1797 er et traditionelt pantebrevslån

Mens et traditionelt realkreditlån finansieres ved, at realkreditselskabet udsteder nogle obligationer, der sælges til bl.a. pensionsselskaberne gennem fondsbørsen, vil lån fra 1797 bliver udstedt som traditionelle banklån, hvor pensionsselskabet får sikkerhed gennem et ejerpantebrev.

Den slags lån koster typisk 6 til 8 procent i rente i banken, men da sikkerheden for pensionsselskabet er markant højere, er det tanken, at pensionsselskabet vil stille sig tilfreds med en rente, der matcher den effektive rente på et fastforrentet obligationslån plus et mindre tillæg.

Peter Kubicki ønsker ikke at sætte tal på pensionsselskabernes rentetillæg, men oplyser dog, at de to iværksættere allerede har modtaget "positive backing fra et af landets største pensionsselskaber", som han heller ikke ønsker at sætte navn på.

LÆS OGSÅ: Realkreditlån

Sådan bliver boliglånene i 1797

Den planlagte udlånsvirksomhed gennem 1797 vil fungere som en formidler af pantebrevslån mellem boligejeren og en række pensionsselskaber, der stiller en aftalt sum penge til rådighed for 1797.

Boligejeren indtaster sine lånedata og personlige oplysninger via en hjemmeside eller en app til 1797, der foretager en kreditvurdering af kunden og en vurdering af boligen. Derefter bliver det gamle lån opsagt og erstattet af et nyt pantebrevslån, der får de samme vilkår som et fastforrentet realkreditlån. Det indebærer, at boligejeren kan indfri og omlægge sit lån efter samme principper som et almindeligt realkreditlån.

Tallet 1797 refererer til det årstal, hvor det første realkreditinstitut blev dannet.

Kun lån op til 60 procent

Afgørende for at kunne tilbyde boligejerne en lavere samlet udgift til renter og gebyrer er derfor pensionsselskabernes rentetillæg og gebyret til låneformidler. For at sikre et lavt rentetillæg, vil 1797 kun yde lån inden for 60 procent af vurderingen, hvor der historisk set har været de mindste tab.

Dertil kommer, at lån i første omgang kun ydes i Storkøbenhavn, hvor boligmarkedet er præget af kraftige prisstigninger, hvilket yderligere reducerer tabsrisikoen for pensionsselskaberne.

Bidragssats for høj på realkreditlån

Peter Kubicki vil ikke udtale sig om priser på det nye låneprodukt, men fortæller dog, at låntagere samlet set vil opnå en besparelse set i forhold til det traditionelle lån i realkreditselskabet. Besparelsen skal bl.a. hentes hjem gennem en mere effektiv sagsbehandling og dermed lavere startomkostninger på lånet.

I dag koster etablering af et fastforrentet lån på 2 millioner kroner ca. 18.000 kr. til banken, hvilket med en forenklet lånebehandling giver gode muligheder for besparelser, lyder det fra Peter Kubicki.

Dertil kommer, at mange boligejere i vækstområder betaler bidrag som om, at boligen er 80 procent belånt, mens den i realiteten kun er belånt inden for 60 procent af vurderingen. Det indebærer, at boligejerne betaler 0,7 procent i bidrag, men faktisk kun burde betale 0,525 procent, som er gennemsnitssatsen for lån op til 60 procent af vurderingen.

Men med høje flytteomkostninger, vælger mange boligejere at blive i det eksisterende realkreditselskab frem for for at skifte selskab og få en lidt lavere bidragssats. Og netop her er det tanken, at 1797 skal stå parat med sine tilbud til boligejerne.

 

Nyt realkreditselskab på vej: Boligejernes Realkredit

Boligejernes Realkredit er udsprunget af foreningen Fair Bidragssats og er også en ny aktør på markedet for boliglån, der planlægger at tilbyde traditionelle realkreditlån til priser, der ligger væsentlig under de aktuelle bidragssatser.

Et fastforrentet lån koster i dag i gennemsnit 0,7 procent i bidrag, og Boligejernes Realkredit satser på en bidragssats på maksimalt 0,5 procent for et fastforrentet lån. Den lavere bidragssats indebærer en besparelse på ca. 28 procent.

En boligejer med et fastforrentet realkreditlån på 2 millioner kr. betaler i dag ca. 14.000 kr. i bidrag. Med en nedsættelse af bidraget til 0,5 procent giver det en årlig besparelse på ca. 4.000 kr. før skat. Boligejernes Realkredit forventer, at de første udlån bliver en realitet i slutningen af 2019 eller primo 2020.

LÆS OGSÅ: Hvad er bidragssatser?

Udsigt til pæn besparelse på boliglån

Selv om de to iværksættere ikke vil ud med konkrete tal, er det alligevel muligt at levere et bud på det niveau, som en evt. besparelse for boligejerne vil havne på. Det skal dog understreges, at der er tale om et sæt antagelser, som i sagens natur sagtens kan vise sig at være mere eller mindre forkerte.

Men antager vi, at pensionsselskabets rentetillæg skal placeres omkring 0,25 procent-point, og låneformidler skal have et honorar på 0,15 procent-point, er der allerede "brugt" 0,4 procent-point ud af de 0,7 procent, som realkreditselskabet kræver i bidrag for lån op til 80 procent af vurderingen.

Med andre ord er der "plads" til en besparelse for boligejeren på 0,3 procent-point, hvilket for et lån på 2 millioner kr. giver en besparelse det første år på 6.000 kr. før skat.

Hvis vi i stedet sammenligner med realkreditselskabernes gennemsnitlige bidragssats på 0,525 procent for lån op til 60 procent af vurderingen, skrumper første års besparelse ind til 2.500 kr. før skat.