De kunne have bygget, som de fleste bygger i dag. Et enfamiliehus på omkring 200 kvadratmeter med et fundament og et skelet i beton, isolering af mineraluld og en facade af mursten. 

Men sådan har de ikke gjort. Et partnerskab bag projektet ’Levesteder’ har bygget to enfamiliehuse på 147 kvadratmeter med et fundament af skruer, et skelet af træ, isolering af træfibre og en facade af træ. 

Levesteder

Levesteder er et koncept, der vil bygge boliger med et markant lavere klimaaftryk end de standardboliger, der bliver bygget i dag. 

BoligVærkstedet er det første byggeri inden for konceptet. Det er opført i Jernbanebyen i København. 

Området er åbent for offentligheden hele døgnet. Det er også muligt at deltage i en offentlig eller privat rundvisning. 

Læs mere her.
 

Og dermed belaster disse to huse klimaet tre gange mindre end et gennemsnitligt enfamiliehus. 

– Hvis vi stod i supermarkedet og kiggede på indholdet af fedt og sukker i disse huse, så er der ikke lige så mange tomme kalorier som i de typiske nybyggede huse i Danmark i dag, siger Lone Feifer, der er direktør for bæredygtigt byggeri hos Velux. 

Bag opførelsen står partnerskabet bestående af Velux, Effekt, Enemærke & Petersen og Artelia. Husene er opført sammen med fem pavilloner i Jernbanebyen i København og indgår i Arkitekturhovedstad 2023, og de er designet for adskillelse, så de kan pilles ned og opføres et nyt sted. 

Klimabelastning markant lavere 

Et standardhus belaster klimaet med omkring 11 kg CO2e pr. kvadratmeter om året, mens de nye huse har en rekordlav klimabelastning på 3,8 kg CO2e pr. kvadratmeter. Klimabelastningen bliver målt i CO2e, det vil sige CO2-ækvivalenter, som er CO2 og andre klimagasser, der bliver udledt fra byggeriet. 

Fundamentet med skruer fremfor beton har sparet 88 procent på klimabelastningen, mens facaderne af træ fremfor mursten har sparet 62 procent. 

– Der er rigtig meget vanetænkning, når vi bygger huse. Da min far fik konstateret diabetes 2, var der ikke længere så meget brun sovs til aftensmaden, men der kom i stedet mere salat på middagsbordet. Når vi bygger, skal vi stoppe og spørge, om vi egentlig behøver de tomme kalorier, eller om vi kan finde et alternativ, som sviner mindre, siger Lone Feifer. 

Hun tilføjer, at de to boliger er bygget med velkendte materialer, så vi kan bygge mere bæredygtigt her og nu og skal ikke vente på udvikling af nye teknologier. 

Ligner almindelige boliger

Husene er et godt eksempel på de huse, vi skal bygge fremover, mener fagekspert i Videncentret Bolius, Henrik Bisp

– Det er et eksempelbyggeri, der skal inspirere, og det viser, at det er denne type hus, vi skal vænne os mere til i fremtiden. Vi skal bruge materialer med et lavere klimaaftryk end dem, vi traditionelt har været vant til. Og det er disse huse et godt eksempel på, siger Henrik Bisp. 

Det er muligt at få en rundvisning i husene, så man selv kan opleve, at et hus bygget af mere bæredygtige materialer godt kan ligne en helt almindelig bolig.  

– Beregninger viser, at hvis vi skal nå målene i Parisaftalen, så skal vi lave et byggeri, der har et klimaaftryk tæt på 0 kg CO2e pr. m2. Det kan ikke lade sig gøre, men dette byggeri kommer tættere på, samtidig med at det er hus, der lever op til de nutidige værdier i forhold til antal værelser til en gennemsnitsfamilie, siger Henrik Bisp.