Der kan være mange gode grunde til at opsætte et overvågningskamera i eller uden for dit hjem. Måske har selv oplevet et indbrud, eller måske har naboen haft ubudne gæster, og du forestiller dig, at overvågningskameraer derfor vil give dig en roligere nattesøvn.

Eller det kan være, at du i længere perioder væk fra dit hjem, på ferie eller som en del af dit arbejde, og at du på grund af fraværet gerne vil holde et øje med, hvad der sker på din matrikel.

Overvågningskameraer skal først og fremmest afskrække indbrudstyve eller andre ubudne gæster fra at bryde husfreden, og videokameraer i monteres typisk for at opnå en forebyggende effekt. Men hvis et indbrud optages af et overvågningskamera, kan billederne eventuelt hjælpe politiet med at opklare sagen.

I denne artikel gennemgår vi vigtige aspekter, du skal have i tankerne, hvis du vil sætte et overvågningskamera op. Vi ser også på, om overvågningskameraer virker, når det gælder om at skræmme indbrudstyve væk.

Må du som privatperson sætte et overvågningskamera op?

Det er sikkert ikke gået dig forbi, at overvågningskameraer findes utrolig mange steder i samfundet. Eksempelvis ved du nok godt, at kameraer våger over dig, hvis du har et ærinde i din bank, og en tur i supermarkedet betyder som regel også, at overvågningskameraer følger din færden.

Også i boligkvarterer er overvågningskameraer efterhånden normale at spotte.

Overvåg kun egen grund

Du må gerne sætte overvågningskamera op som privatperson, men du må kun overvåge din egen matrikel. Det vil altså sige, at placerer du overvågningskameraer indendørs eller udendørs, må de ikke optage et område, som ikke hører til din private grund.

Eksempelvis må du ikke sætte et overvågningskamera op på din carport, så du kan se hvad der sker på vejen ud for dit hus. Kameraet på carporten skal i så fald placeres på en måde, så linsen kun fanger, hvad der foregår på din grund. I TV-overvågningsloven står der: Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Det har altså ingen betydning, at et overvågningskamera sidder på dit private hus, som ligger på din private grund – kameraet må ikke sidde på en måde, så det overvåger, hvad der sker på områder, hvor der foregår såkaldt almindelig færdsel.

Du må heller ikke sætte et overvågningskamera op på en måde, så det overvåger hvad der sker på din nabos grund.

Der findes dog en undtagelse i reglerne. Du må godt filme steder med almindelig færdsel og adgang, hvis du sætter et overvågningskamera op for at holde øje med eksempelvis indgangen til dit bolig eller en indhegning. Men i så fald må kameraets optagelser ikke lagres på bånd, computer, harddisk eller lignende. Du må altså i sådanne tilfælde ikke gemme optagelserne fra overvågningskameraet på nogen måde.

Skal du informere om, at et område på din matrikel er videoovervåget?

Hvis du har overvågningskameraer på din matrikel, som ikke overvåger steder, hvor der er almindelig færdsel, behøver du ikke at gøre opmærksom på det med et skilt eller lignende. Men hvis du har sat et kamera op for at forebygge indbrud, er der ingen grund til at lade være med at skilte. I så fald er du jo interesseret i, at en potentiel indbrudstyv bliver vidende om, at et eller flere overvågningskameraer holder øje med ham.

Du skal dog du sørge for skiltning eller på anden måde tydeligt oplyse om, at der foregår videoovervågning, hvis du overvåger steder, hvor der er almindelig adgang.

Må du sætte en attrap op, der ligner et overvågningskamera?

Der findes også et stort marked for ”overvågningskameraer” som ikke er i stand til at filme noget som helst. De ligner rigtige overvågningskameraer på overfladen, men kameraattrapper, som også kaldes dummy kameraer, har intet af den indmad, et rigtigt kamera har.

Mange dummy-kameraer ser særdeles realistiske ud. Nogle har for eksempel små batteridrevne diodelamper, der blinker rødt. Det skal signalere, at kameraet er tændt, og at det holder øje, selv om det ikke er tilfældet.

Derfor tjener attrapper selvsagt kun til at afskrække indbrudstyve og andre ubudne gæster, og de må gerne sættes op på din bolig.

Virker overvågningskameraer forebyggende, når det gælder indbrud?

Det Kriminalpræventive Råd udgav i 2014 rapporten 20 Tyve. Det er en undersøgelse, der bygger på interviews med 20 indbrudstyve, der fortæller om deres erfaringer med indbrud i private hjem.

I 20 Tyve kan du bl.a. læse, hvilken betydning kameraovervågning har, når indbrudstyvene vælger hvilke boliger, de vil bryde ind i. Her står det klart, at skiltning der fortæller at matriklen er kameraovervåget, ikke nødvendigvis får indbrudstyve til at opgive ærindet eller vælge en anden bolig. 

Adspurgt om et skilt om, at der er kameraovervågning, kan afholde dem fra at begå indbrud, svarer 13 ud af 20, at det slet ikke afholder dem.

Lidt anderledes forholder det sig, hvis indbrudstyven ved, at der findes kameraovervågning. Men selv den viden afholder ikke 12 ud 20 indbrudstyve fra et bryde ind i en bolig.

Kameraovervågning med eller uden skiltning er således ikke at finde på en liste over de 10 faktorer, der i højeste grad afholder indbrudstyvene i undersøgelsen fra at begå indbrud.

I undersøgelsen vurderes det derfor, at kameraovervågning har en mindre afskrækkende effekt, fordi indbrudstyven kan trække en hætte over hovedet eller iklæde sig tøj, der gør det svært at genkende ham.

Som en af indbrudstyvene er citeret for at sige: ”Nogle [indbrudstyve] har noget imod kamera, men ikke mig, jeg kan bare tage hætte på. Jeg har altid gjort sådan, at jeg har taget noget gammelt tøj på, som jeg aldrig er blevet set i før.”

Den konklusion bakkes op i rapporten Hvad virker? Viden om indbrud og indbrudsforebyggelse i private hjem i Danmark, som er udgivet af TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd i 2017. I rapporten står der, at overvågningskameraer individuelt har ingen eller meget lille effekt i forhold til at beskytte en bolig mod indbrud.

Kombiner overvågningskameraer med andre forebyggende tiltag

I Hvad virker-rapporten anbefales det, at overvågningskameraer kombineres med andre tiltag for at skabe en mere effektiv indbrudsforebyggelse.

Hvis du kombinerer forbedring af døre, låse og vinduer, der gør det svært for en indbrudstyv overhovedet at komme ind i dit hjem, med kameraovervågning og andre tiltag, opnår du en bedre forebyggende effekt. Andre indbrudsforebyggende tiltag er for eksempel at installere sensor- eller timeraktiveret lys indendørs og udendørs.