Planlæg årets vedligeholdelse

Store og små vedligeholdelsesopgaver trænger sig hele tiden på for husejeren. Læs her, hvordan du prioriterer opgaverne og lægger en plan for årets vedligeholdelse.

Hvornår skal jeg vedligeholde mit hus?

Rensning og eftersyn af tagrender og nedløbsrør skal udføres hvert efterår, når bladene er faldet af. Arkivfoto.

Hold øje med dit hus 

Uanset om du bor i et gammelt eller et nyt hus, er vedligeholdelse ikke noget, du kan slippe for. 

Danske huse er udsat for voldsomme og omskiftelige påvirkninger fra vejr og vind - frost og sne om vinteren, blæst og masser af regn om efteråret og strålende sol og varme om sommeren. Det slider på materialer, konstruktioner og nedbryder overflader - indendørs er det mest vores egen færden og brug, der slider. 

Da der ikke findes nogen facitliste for, hvordan man bedst vedligeholder sit hus, er det vigtigt, at du løbende efterser og vurderer husets tilstand, så du kan prioritere vedligeholdelsesarbejdet både på kort og lang sigt. 

Er du i tvivl om, hvad der skal prioiteres hvornår, er det en god idé at konsultere fagfolk, der på baggrund af deres viden og erfaring kan hjælpe dig med at planlægge arbejdet fremadrettet.

Hvad skal jeg overveje, når jeg skal vedligeholde mit hus?

Et tjek af tagets tilstand er vigtigt at huske, da utætheder her kan føre store problemer med sig. Arkivfoto.

Vælg de rette materialer og metoder

Vedligeholdelse er selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Det koster penge at vedligeholde, men det koster endnu flere at lade være. Det, der begynder som almindelig slitage, kan snart udvikle sig til en egentlig skade.

Mange vælger at udføre arbejdet selv, da det er dyrt at bruge håndværkere, og flere opgaver kan da også udmærket udføres som gør det selv-arbejde. Blot skal du huske at sætte dig grundigt ind i sagerne, inden du går i gang, og desuden bruge gode materialer. Igen kan en besparelse her og nu koste dyrt på længere sigt.

Lav det vigtigste arbejde først

Fornuftig vedligeholdelse handler om at prioritere de væsentlige opgaver højest. Tag og facader (klimaskærmen) holder regnen ude af huset, og er deraf en vigtig prioritering. 

Lysten til at investere i et nyt, flot køkken er måske størst og vil give mest glæde i det daglige, men hvis taget er nedslidt og skal skiftes, er det uden diskussion det, der skal prioriteres højest. Et utæt tag kan resultere i råd og svamp i tagkonstruktionen og kan på længere sigt bringe hele husets sundhed i fare.

Afløbs- og vandinstallationer er et andet eksempel på reparationer og vedligeholdelse, der skal prioriteres højt. Til forskel fra taget kan det dog være sværere at forudse, hvornår der et kritisk problem, men når det opstår, er der ikke noget valg. Egentlige skader eller forhold der kan udvikle sig til skader, skal derfor prioriteres fremfor rent kosmetiske problemer. 

I den mindre dramatiske ende trænger trægulvene måske til et ekstra lag lak. Får de det i tide, er det et mindre job, men bliver laklaget først slidt igennem til rent træ, kræves pludselig en afslibning af hele gulvet med efterfølgende 2-3 lakeringer. 

Hvad enten du vil gøre arbejdet selv eller sætte håndværkere til det, er det under alle omstændigheder vigtigt at planlægge, prioritere og sætte penge af til de forskellige opgaver. Da akutte problemer selvsagt ikke kan forudses, er det altid en god idé at have et rådighedsbeløb i baghånden til den slags. 

Kortsigtet og langsigtet vedligeholdelse

Hvilke vedligeholde skal jeg vælge langsigtet?

Maling og pudsning af facaden er et fint sommerprojekt. Dog bør man ikke gøre det, når solen står direkte på huset. Arkivfoto.

De fleste udvendige opgaver skal udføres i sommerhalvåret, men derudover er det af mindre betydning præcis i hvilken måned. Maling og pudsning af facaden udføres fx bedst, når solen ikke står direkte på og forårsager for hurtig fordampning, men omvendt må vejret gerne være lunt og tørt. 

Enkelte aktiviteter som rensning og eftersyn af tagrender og nedløbsrør er sæsonbestemte og skal som minimum udføres hvert efterår, når bladene er faldet af. Man bør dog også gå dem efter om foråret, så de er klar til sommerens kraftigere nedbør, (skybrud).

LÆS OGSÅ: Tjek husets tagrender

Andre opgaver som maling og træbeskyttelse af vinduer, døre og andet udvendigt træværk skal kun gøres med års mellemrum, men er til gengæld meget tidskrævende. 

De fleste opgaver indendørs kan udføres året rundt og kan derfor passende henlægges til vinterhalvåret.

Mange større opgaver som netop vinduer, facader og tag kræver meget tid og/eller mange penge og kan med fordel planlægges et par år i forvejen. Du skal derfor både lægge en langsigtet og en kortsigtet vedligeholdelsesplan. På den måde kan du få afviklet vedligeholdelses- og reparationsopgaverne jævnt i løbet af året, når du har tid, og så forekommer de også mindre uoverskuelige. 

Er der på den måde styr på de store og krævende opgaver, vil du også have mere luft og overskud til de mindre og mere spontane arbejder - såsom at friske stuer eller børneværelse op med en ny farve, selvom der måske egentlig ikke trænger til at blive malet. 

Start derfor i god tid med at planlægge, ikke bare årets vedligeholdelsesarbejder, men så vidt muligt også de næste års.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab