Sygdomme og helbredsproblemer relateret til partikler fra brændeovne kostede i 2014 den danske stat 800 millioner kr.  I alt udgjorde skadeomkostningerne som følge af danskernes energiforbrug 3,2 milliarder kr. i 2014, men brændeovne er eneste større faktor, der ikke er pålagt afgifter.

Det viser en rapport fra Skatteministeriet, der udkom i januar 2017. Rapporten er tredje ud af seks delrapporter, der til sammen skal kortlægge omfanget af afgifter og tilskud på energiområdet.

På baggrund af rapporten konkluderer Skatteministeriet, at det ud fra en udelukkende økonomisk betragtning giver mening at have afgifter for brug af brændeovne. 

Radikale, Enhedslisten og Alternative overvejer afgifter på brændeovne

Skatteministeriets rapport vækker bekymring hos Alternativet, Enhedslisten og De Radikale. De mener, at politikerne skal tage ansvar og finde en løsning på problemet. De Radkale kalder det over for Altinget uholdbart, at der ingen afgifter er på brændsel til varme, når grøn el-produktion beskattes.

Folketingets nyeste parti, Alternativet, vil bygge Danmarks energi op på mere vedvarende og miljøvenlige energikilder. Derfor mener partiet, at der skal være afgifter på brændeovne, evt. gradueret, så det bliver dyrere, jo mere du bruger brændeovnen, men samtidig tager højde for økonomisk trængte familier.

- Hele energiområdet er voldsomt prisreguleret, men netop brændeovne er ikke. Så Alternativet kæmper for en afgift på fast biomasse, fx med en måler på brændeovnen, så vi kan mindske antallet, der bruger brændeovnen som primær varmekilde, siger Christian Poll, energiordfører i Alternativet, til Bolius.dk.

Enhedslisten overvejer forbud af brændeovne

Enhedslisten er også åben for afgifter eller anden regulering, så det samlede antal brændeovne kan nedbringes. Partiet vil også kigge på et evt. forbud af brændeovne i tætbebyggede områder, hvor der i forvejen er fjernvarme.

- Det er ikke fair konkurrence, at der ikke er afgifter på fast biomasse, så vi vil gerne have en regulering, så vi kan få færre brændeovne. Samtidig er vi åbne over for et komplet forbud af brændeovne i bestemte områder, siger Søren Egge Rasmussen, energiordfører i Enhedslisten.

-    Det er uholdbart, at vi i dag har et brændsel til varme, som ingen afgift har, mens vi ved siden af har en grøn el-produktion, som vi beskatter helt vildt hårdt. Det skal vi have gjort op med, siger Andreas Steenberg, energiordfører for Radikale til Altinget.

Højrefløjen: Nej til afgifter på brændeovne

Et klart flertal i Folketinget er dog modstandere af afgifter på brændeovne eller fyring i dem.

Liberal Alliance siger til både P4 Sjælland og Altinget, at det ikke er en del af deres politik at lægge afgifter på brændeovne. Folketingsmedlem for Liberal Alliance og rådmand i Frederiksberg Kommune, Laura Lindahl, pointerede i november 2016 at staten ikke skal begrænse boligejernes brug af brændeovne, da danskerne er ”fornuftige mennesker”.

-    Der er mange undersøgelser, der viser, at alle mulige ting er skadelige for os, og hvis vi skal forholde os nøgternt til det hele, tror jeg, vi begrænser os selv unødigt meget her i livet. Jeg er ikke ligeglad med partikeludledningen, men vi behøver ingen Big Mother her.
Laura Lindahl stemte i 2015 som den eneste imod forslaget om at forbyde natfyring i brændeovne i Frederiksberg Kommune.

Dansk Folkeparti afviser ifølge Ingeniøren at forbyde eller lægge afgifter på brændeovne, der ifølge partiet fungerer som vigtig opvarmningskilde for økonomisk trængte befolkningsgrupper. Dansk Folkeparti vil i stedet stille krav til brændeovnene samt den måde, vi fyrer på.

Ifølge Altinget.dk afventer regeringen at tage endelig stilling til analysen, indtil alle 6 delrapporter er fremlagt.

Socialdemokraterne afventer ligesom regeringen hele analysen, men udtaler til Ingeniøren, at de vil arbejde videre på at få skrottet gamle brændeovne og samtidig rådgive danskerne til at benytte mere energirigtige brændeovne og fyringsmetoder.  

Brændeafgift blev droppet

Det er ikke første gang, at afgifter foreslås. I 2013 foreslog den daværende regering at indføre en brændeafgift med virkning fra 2014, men forslaget blev taget af bordet efter massive protester fra især brændeovnsejere.

Brændeovne koster årligt 300 menneskeliv

I marts 2016 udkom en rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd, der konkluderer, at forurening fra brændeovne koster over 300 menneskeliv om året.

I den forbindelse udtalte miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen, at der burde pålægges en afgift, der udregnes på baggrund af brændeovnens miljøbelastning og antal timer, den er i brug. Fx skulle det koste 41 kr. i timen at bruge en ældre, forurenende brændeovn i tætbebyggede områder, mens det skulle koste 1 kr. at bruge en moderne, miljøvenlig brændeovn på landet. Konkret ville det betyde, at alle brændeovne skulle måles af en temperaturføler. 

Ekspert: Udviklingen af brændeovne går den rette vej

Det vurderes i Skatteministeriets rapport, at den miljøorienterede udvikling af brændeovne samt skrotningen af gamle brændeovne, medfører en faldende udledning af partikler fra brændeovne. Denne udvikling kan ifølge rapporten dog gå den forkerte vej, hvis brændeforbruget stiger.

Fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson, vurderer også, at udviklingen af brændeovne går i den rigtige vej, og at partikeludledningen derfor kan blive mindre i fremtiden. Han fremhæver bl.a. den danskproducerede brændeovn Bionic Fire, der i maj 2015 blev godkendt som fyringsmetode i New Zealand, der ellers har forbud mod brug af brændeovne.

-    Udviklingen af brændeovnes miljøbelastning går den rigtige vej, men det går langsomt, og de mest miljøvenlige løsninger er markant dyrere end andre brændeovne. Men man kan selv gøre meget for at mindske forureningen af sin egen brændeovn, siger Tue Patursson.

3 råd: Mindsk udledningen af partikler fra brændeovnen

  • Brug udviklede, miljøvenlige brændeovne: Partikelforureningen kan mindskes og i visse tilfælde næsten fjernes gennem nyudviklede metoder. Læs mere om grønne brændeovne her
  • Tænd brændeovnen korrekt: En korrekt optænding af brændet mindsker udledningen af partikler. Se hvordan her
  • Fyr korrekt: Fyr med tørt brænde, ved høj varme og godt med ilt. Få alle rådene til korrekt fyring i brændeovnen her

Kilde: Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius