Regnvandsanlæggets størrelse

Der findes regnvandstanke på 2, 4 og 6 m3. Spørg forhandleren til råds om, hvilken størrelse der passer dig.

Tanken må ikke være for lille, og den skal kunne dække dit forbrug. Men den må heller ikke være for stor, fordi det er vigtigt, der indimellem er overløb, så flydelaget af skidt bliver renset ud.

  • Tank på 2 m3 - passer normalt til en husstand på 2 personer
  • Tank på 4 m3 - passer normalt til en familie med 2 voksne og 2 børn
  • Tank på 6 m3 - passer normalt til en familie på 6 personer

Regnvandsanlæg i have eller kælder?

I haven

Det er mest almindeligt at grave regnvandstanken ned i jorden. Grav den ned så tæt på huset som muligt, så der skal så lidt rørføring til som muligt. Det kræver haveplads og lidt gravearbejde, men til gengæld er tanken af vejen og står mørkt og køligt, så der ikke udvikler sig flere bakterier i vandet.

Tanken skal stå frostfrit, så den skal være placeret cirka 90 cm under jordoverfladen.

I kælderen

Du kan også vælge at placere din regnvandstank i kælderen. Det kræver dog en del plads, og du skal være sikker på, at din kælder er kølig nok, - tanken må højst udsættes for 18 graders varme.

Du skal desuden sikre din kælder mod oversvømmelse. Placering i kælderen bruges nogle gange til ældre huse, fordi tanken måske kan placeres lige under et badeværelse eller vaskerum, og der i så fald ikke skal installeres så mange nye rør.

Hvordan er økonomien?

Der er stor forskel på, hvor god en forretning et regnvandsanlæg er, alt efter hvor du bor. En del kommuner opkræver fuld vandledningsafgift for det brugte regnvand, du fører tilbage i kloakken via fx toiletskyl og tøjvask, mens det i andre kommuner er gratis.

I Stevns Kommune koster det en typisk familie 4.400 kr., mens det er gratis i bl.a. Københavns Kommune.

Professionelle skal installere regnvandsanlægget

Du får brug for professionel hjælp til at installere dit regnvandsanlæg:

  • En autoriseret vvs'er skal installere og tilslutte regnvandsanlægget
  • En kloakmester skal tilkoble anlægget til kloakken
  • En elektriker skal tilkoble styresystemet

Du kan selv stå for gravearbejdet, men du kan også vælge at lade kloakmesteren eller en anden gøre det.

Giver regnvandstanken vand nok?

På et almindeligt parcelhustag på cirka 150 m2 falder der 65-70 m3 vand om året. Det er rigeligt til at dække forbruget til toiletskyl og maskinvask for en familie på 4. Men hvis der er lange perioder med tørke, kan der godt blive lavvande i regnvandstanken.

Styresystemet, der hører til alle regnvandstanke, er dog sådan sat sammen, at der automatisk bliver trukket drikkevand fra vandværket til toiletskyl og maskinvask, når der ikke er vand nok i regnvandstanken.

Sådan vedligeholder du regnvandsanlægget

Som oftest er filtrene til regnvandsanlægget selvrensende, men de skal alligevel tjekkes nogle gange om året, for at sikre, at der ikke sker tilstopning. Det kan du selv gøre.

Derudover er der ikke meget vedligehold ved tanken.

Det siger loven om regnvandsanlæg

Krav til regnvandsanlægget: Regnvandsanlægget skal leve op til en række krav.  Rørcenteranvisning 003 og Bygningsreglementet. Det kan du sikre dig, ved at anlægget er VA-godkendt.

Ansøgning: Hvis du bor i et enfamilieshus, er det ikke nødvendigt at ansøge om lov til at etablere regnvandsanlæg. Hvis du skal bygge et nyt hus, skal du søge kommunen om lov til at etablere et regnvandsanlæg i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Anmeldelse: Dit regnvandsanlæg skal anmeldes til vandforsyningen og bygningsmyndigheden i kommunen. Det kan vvs-installatøren tage sig af.

Mærkning: Der skal overalt på installationer og rør være tydelig afmærkning af, at der er tale om regnvand - og ikke drikkevand.