Rhododendron: Sådan planter og passer du dem i haven

Rhododendron kræver sur jord og let skygge, og vælger du forskellige sorter, kan du anlægge en smuk have. Læs her om de forskellige arter, plantning og pleje.

Rhododendron anses af mange mennesker for en lidt vanskelig plante at have med gøre. Men det er faktisk ikke rigtigt, hvis du bare ved, hvad du skal.

I dag regner man med at der globalt set findes lidt under 1000 forskellige vild-arter. Til dette antal skal der lægges flere tusinde forskellige hybrider som er fremelsket i forskellige planteskoler og botaniske haver, verden rundt.

LÆS OGSÅ: Hvad kan du plante i et surbundsbed?

Kom godt i gang med dit rhododendron-bed

Rhododendron – bliv klog på navnet

Rhododendron er et af de vanskeligste plantenavne at udtale. Men hvis du deler ordet op i fire stavelser er det ikke så svært:

Rho – do – den – dron siger: Rhododendron.

I øvrigt har det botaniske navn græsk oprindelse. Det er sat sammen af rhodon = rose og dendron = træ. Rhododendron betyder simpelthen rosentræ.

I dag anvendes det botaniske navn Rhododendron også på dansk uden h. Tidligere var det danske navn alperose, men det anvendes kun til arten R. ferrugineum, som er den vildtvoksende rhododendron, der findes overalt i Alperne.

Inden du begynder at købe rhododendron hos plantehandlerne, så er der nogle vigtige ting, som skal være afklaret. Lad være med at anlægge rhododendron-bede på steder som er beliggende i fuld sol.

Bedet må gerne ligge i sol lidt af dagen, men lettere skygge, værdsætter rhododendron virkelig. Der må meget gerne være nogle såkaldte ”overstandere” større buske og træer som giver lettere skygge. Nåletræer er at anbefale.

Plant aldrig rhododendron under store træer som f.eks. birk, poppel, pil eller lignende. Disse træer suger fugtigheden væk fra tørvestrøelsen hvori der er plantet rhododendron.

LÆS OGSÅ: Flotte rhododendron i haven

Varier og få et bed med lang blomstringstid

Et rododendron-bed med lang blomstringstid er at foretrække. Prøv at variere de forskellige sorter og arter, så du udstrækker blomstringstiden til mere end bare 3 uger som er normalt i mange bede.

Det er også en god idé at prøve at variere mellem arter med forskellige bladformer, så undgår du lettere, at bedet udenfor blomstringsperioden bliver meget stereotypt.

Læg også mærke til højderne og farverne, når du køber nye rododendron.

Hvad trives sammen med rhododendron?

I et rhododendron-bed skal der også være andre planter end rhododendron. Rhododendron vokser altid i en sur jord, og her er det ikke alle planter, som kan vokse og trives.

Alle former for lyng stortrives sammen med rhododendron sammen med vintergrøn, vedbend, hasselurt og vinterglans. Hjertetræ, alle arter af kristtorn, Kalmia, Pieris, tørvemyrte, Skimmia, vinterlue, blåbær, tyttebær og alle former for bambus og græsser er også gode til rhododendron-bedet.

Der findes heldigvis også mange flerårige urteagtige planter som hører naturligt hjemme i et rhododendron-bed blandt andet alle former for bregner, liljekonval, fingerbøl, primula og akelejer.

Snyd dig til planter, der ikke trives i sur jord

Og hvilke planter trives så ikke i sur jord? F.eks. elsker mange løg, liljer og knoldvækster ikke de samme jordbundsforhold som rododendron. For at sådanne planter ikke skal udelukkes fra rhododendron-bedet, så kan man snyde lidt.

1. Rododendron-blade med gnav af ”billetklipperen”.
2. God dækning af sarte arter med gran. Grangrenene skal altid stå imellem solen og bladene. Svidning og frostskader sker hyppigst i januar, februar, marts og april.
3. Hjørne med rododendron. Bedet ligger i tilpas skygge. Som overstandere er der plantet serbisk gran eller omorica graner. De er meget slankt voksende og gode sammen med rododendron. Som afgrænsning af bedet er der lagt kampesten som holder geotekstildugen nede. Der kan også anvendes sveller, træstammer og tørveblokke.

Du lægger eller planter simpelthen disse løg/ planter i en potte, som passer til den/dem. Jordblandingen i potten tilpasses de pågældende planter. Derpå kan du så plante hele potten i rhododendron-bedet og dække lidt med nogle nåle eller blade. Så bruger planterne kun den jord, som findes i potten og kommer ikke i kontakt med den sure jord.

Sådan planter og passer du din rhododendron

I dag dyrkes de fleste rhododendron i potter. Særligt store eksemplarer sælges som almindelige klumpplanter med hessian omkring klumpen. Fælles for de 2 kategorier er, at de i princippet kan plantes hele året. Selv blomstrende eksemplarer kan plantes/omplantes, bare du sørger for godt med vand ved plantning i meget tørre perioder. Det eneste tidspunkt du ikke kan plante i, er når jorden er frosset.

I stedet for at grave huller til rhododendron i den eksisterende jord, så kan det meget anbefales at lave et bed ovenpå jorden. Inden udlægning af den nye jordblanding, placeres en geotekstildug ovenpå den eksisterende jord, så vand kan trænge igennem dugen.

Sørg for at der er ca. 20 cm. sphagnum 50% og samme mængde fyrrenåle under klumpen. Gran kan bruges, men nedbrydes hurtigere. Sphagnum skal helst være så grov som mulig, da grov sphagnum har et større iltindhold.

Rhododendron-rødderne vokser ikke så meget nedad, de breder sig ud til siderne. Så du behøver ikke plante klumpen dybere end de 20 centimeter. Klumpen kan dækkes med et tyndt lag sphagnum.

Rhododendron må ikke stå i vand udenfor vækstsæsonen, hvis dette er tilfældet, så drukner de simpelthen. I vækstsæsonen skal jorden være fugtig hele tiden. Opsamlet regnvand er at foretrække til vanding.

Gødning af rhododendron

Hvis du har brugt den rigtige jordblanding, er gødning ikke så nødvendig. Det vigtigste er, at jordens pH. er 5 – 5,5. (sur). Hvis den er det, så kan planterne optage og bruge det naturlige mineralindhold, som findes i jorden.

Hvis ikke pH. er korrekt, så ses det tydeligt på bladene – de bliver gule. Du kan modvirke dette ved at anvende en kvælstofgødning: NPK.(15-4-12). Du udstrør det ovenpå jorden i bedet, ligesom du drysser salt på en fedtemad. Det må ikke gøres senere end maj. Ved for sen udstrøning når planterne ikke at afmodne de nye skud inden vinteren.

Hvis du vil studere rhododendron nærmere:

 • Sverige: I Sofiero Slotshave lidt nord for Helsingborg findes der tæt ved 10.000 rhododendron i haven. Der er både mange vilde arter og hybrider.
 • Tyskland: I området omkring Bremen, Oldenburg er der mange rhododendron-planteskoler og plantesamlinger som også kan anbefales at studere nærmere.
 • Danmark: Dansk Rhododendron Forening har en stor samling af rhododendron. Den findes og kan ses i Gammel Kjøgegaards Park, 4600 Køge. Åben for besøgende onsdag, lørdag og søndag i tidsrummet 14 – 18. Fri adgang.

Sygdomme og skadedyr

Når gødning og jordbundsforholdene samt god vanding er i orden, så ses der sjældent sygdomme og skadedyr. Undertiden kan man se nogle ”klip” i bladene. ”Billetklipperen” er den voksne øresnudebille, som gnaver i bladene, men det har kun kosmetisk betydning.

Er problemet stort, kan du evt. når det er blevet mørkt, gå ud til planterne med stavlygte og prøve at indfange de gnavende øresnudebiller. De ses ofte på undersiden af bladene. I sjældne tilfælde kan øresnudebillens larver give problemer, fordi den gnaver ved rodhalsen. Der findes ingen anerkendte bekæmpelsesmetoder til disse larver.

Formering af rhododendron

Du kan godt fremstille dine egne rhododendron ud fra stiklinger. Det letteste er at skære skud af i en længde på ca. 10 cm. uden for mange blade og ingen blomsterknopper. August er det bedste tidspunkt at gøre det på.

Nedkrogning er også en mulighed. Her bøjes en gren ned på jorden, og der lægges en sten på, så grenen holdes nede. Dæk med sphagnum. I løbet af 1-2 år kommer der rødder, og grenen kan klippes af og plantes som en ny plante.

Frøformering er relativt let. De modne frø sås på traditionel vis. Problemet med rhododendron-frø er at de let angribes af skadelige svampesygdomme, hvis du anvender almindelig såjord. Inkarnerede rhododendron dyrkere anvender hvid mos, der holdes fugtigt hele tiden. Her drysses frøene ud. Efter spiring og når kimplanterne er til at arbejde med, kan de prikles ud i potter. Frøformering er for meget tålmodige sjæle. Der kan let gå fra 5-8 år, inden der kommer blomster på frøplanterne.

En hurtigere metode og en garanti for, at du får de samme planter hele tiden ved en formering, er podning. Her overføres skuddet til en grundstamme ved podning. Skuddet, som skal give en ny plante, podes på en grundstamme. Det kan du læse mere om på nettet under podning af rhododendron.

Kan rhododendron beskæres?

Det bedste tidspunkt at beskære rhododendron er april-maj. F.eks. kan en 2-3 meter R. catawbiense hybrider skæres helt ned til ca. 50 cm. Allerede første år er nyvæksten i gang og efter ca. 3 år er der blomster igen, men det tager naturligvis nogle år, inden de er lige så høje som før beskæringen. Ved en beskæring opnår du, at planterne igen bliver tætte helt fra basis.

Oversigt over rhododendron

De fleste forbinder rhododendron med de almindelige catawbiense hybrider. Denne gruppe omfatter mange gamle og afprøvede sorter, som er hårdføre, sunde og for visse sorters vedkommende af en forbavsende skønhed. Udover disse hybrider findes der andre grupper af hybrider og vild arter. Nogle af de bedste nævnes her.

Catawbiense hybrider:

 • ”Blue Peter”. 2-3 meter. Blomstrer start maj. Lavendelblå blomster med violet ganeplet.
 • ”Album”. 2-3 meter. Blomstrer maj-juni. Hvide blomster.
 • ”Grandiflorum”. 2-3 meter. Blomstrer maj-juni. Violette blomster.
 • ”Dr. H. C. Dresselhuys”. 2-3 meter. Blomstrer start juni. Hvid/rosa blomster.
 • ”Jacksonii”. 2-3 meter. Blomstrer i april. Hvid/rosa blomster.
 • ”Le`s Dark People”. 2-3 meter. Blomstrer i maj-juni. Mørkviolette blomster.

Repens hybrider:

 • ”Scarlet Wonder”. 40-50 cm. Blomstrer i maj. Røde blomster.
 • ”Elisabeth Hobbie”. 40-50 cm. Blomstrer i maj. Røde blomster.

Williamsianum hybrider:

 • ”Oldenburg”. 2 meter høj og hurtigt voksende. Blomstrer maj-juni. Rosa blomster.

Yakusimanum hybrider:

Den vilde art R. yakusimanum er brugt til et stort krydsningsarbejde. I dag er det vel nok den art, som har lagt arvemateriale til flest sorter. Der findes flere hundrede sorter. De findes med farverne hvid, rød, rosa, gule, orange og i blandingsfarver. De blomster i maj. Blomsterne er nærmest klokkeformede. Usædvanligt smukke blade. Højderne varierer mellem ca. 0,7 – 2,0 meter.

Andre gode hybrider:

 • ”Blue Tit”. Dværgagtig vækst ca. 20-30 cm. Blomstrer start maj med blå blomster.
 • ”Lavendula”. 1 meter. Blomstrer start maj. Lavendelblå blomster.
 • ”Multiflorum”. Ca. 30-40 cm. Blomstrer start juni med rosa blomster.
 • ”Praecox”. Ca. 1 meter. Blomstrer marts-april. Violette/rosa blomster. Skal beskyttes især, hvis der er nattefrost under blomstringen.

Azalea:

Azalea ynder at vokse i fuld sol. De tre nævnte sorter bliver alle ca. 1 meter høje og er løvfældende. De blomstrer alle i maj/juni.

 • ”Harvest Moon”. Gul.
 • ”Persil”. Hvid/gul.
 • “Satan”. Rød.

Rododendron vild arter:

En hel del af de vilde arter har meget dekorative blade/bladundersider. Mange af de storbladede arter kræver en beskyttet vokseplads af hensyn til sen nattefrost om foråret.

 • R. auriculatum. Sjælden, får hvid/rosa duftende blomster i juli/august. Bladene er 30 cm. lange. Skal beskyttes. Kan blive et lille træ.
 • R. campanulatum. Ca. 2 m. Klokkeblomst lignende rosa blomster i april-maj. Smukke rødligt brune bladundersider.
 • R.dauricum. Ca. 2-3 m. Blomstring jan - marts. Violette blomster. Skal stå på et meget beskyttet sted.
 • R. d. alba. Er en hvid variant af hovedarten.
 • R. impeditum. ca. 30 cm. Blomstring april-maj. Lyseblå blomster.
 • R. nakaharari. Ca. 20 cm. Blomstring juni-juli. Store røde blomster.
 • R.orbiculare. Ca. 2-3 meter. Blomstring april-maj. Rosa blomster. Meget dekorative blade. Eksklusiv i anskaffelse.
 • R. schlippenbachii. Løvfældende azalea. Ca. 4 meter. Blomstring april-maj. Rosa blomster.
 • R.smirnowii. Findes i mange udgaver. Er frø formeret. Ca.2-3 m. Blomstring maj-juni. Rosa blomster. Smukke hvidfiltede bladundersider.
 • R.wardii. Ca. 4-5 meter. Blomstring maj. Gule blomster. Store dekorative blade.
 • R.williamsianum. Er hovedarten. Ca. 1 meter. Blomstring april-maj. Lyserøde blomster. Nye blade er bronzefarvede.
 • R.yakusimanum. Er hovedarten. Ca. 1 meter. Blomstring i maj. Hvide blomster. Ualmindeligt smukke dekorative blade.
Kilder og henvisninger

Kommentarer (10)

 1. Erni Tempte
  Kan man plante Rhododendron på samme sted, hvor den gamle gik ud???? Det er måske bedst at finde et nyt sted?
  (0)Svar og se andres svar


 2. Steve Balleby
  Har brug en rhododendron ekspert til at tilse min store gamle busk idet den har taget skade fra stormene i vinters. Hvem kan anbefales?
  (0)Svar og se andres svar


 3. Jes
  Alle anbefaler at plante Rhododendron i let skygge/halvskygge og ikke i fuld sol. Jeg undrer mig bare over hvorfor der i Kongens Have kan stå to lange rækker af de vel flotteste Rhododendron, som står i direkte sol det meste af dagen - og nej, de får ikke skygge af de omkringliggende træer.
  I det tidligere Joguslavien har jeg også set planten i naturlige omgivelser og der stod de flotteste planter i direkte sol ugen skygge overhovedet.
  Er der nogen der har et logisk svar på dét?
  (1)Svar og se andres svar
  1. Vermund
   Afhængig af stamforældrene vil rhododendron trives i alt fra fuld sol til vandrende skygge. Mange vildarter gror på højsletter, hvor de udgør den dominerende plantevækst - dvs. fuld sol mange timer hver dag og kun skygge fra naboen af samme art. De småbladede lave typer gror ofte på steder, som er snedækkede om vinteren - derfor den lave vækst og små blade, så de ikke bliver rippet når sneen smelter, men også en muligvis mindre hårdførhed end hos de arter, som står uden at være dækket af isolerende sne.
   Andre arter, typisk med de største blade er skovplanter og har således mere skyggede forhold i naturen - enten under andre større træer eller i lysninger og skovbryn, hvor de kun får fuld sol nogle timer hver dag.
   I planteskolen står de fleste rhododendron planter i fuld sol hele sommeren for at få størst mulig tilvækst og dermed værditilvækst. Er de dyrket i potter skal disse beskyttes om vinteren, da de små mængder spagnum hurtigt bundfryser fra alle sider og derved får planten svært ved at tilføre bladene vand til at dække fordampningen fra bladene. Og det skiller de stærke sorter fra de mere skrøbelige. De bedste sorter har en meget ringe fordampning fra bladene, og klarer dermed udtørringen fra sol og blæst, mens typerne med tynde blade og ringe vokslag kommer i krise og får udtørringsskader på løvet. Nogle klarer opgaven ved at rulle bladene helt sammen og derved nedsætte overfladearealet markant og således begrænse væsketabet.
   Den farligste periode er ikke januar og februar, da solen endnu ikke har særlig meget kraft på det tidspunkt. Derimod i slutningen af vinteren (marts-april) med nattefrost og gode solrige dage, hvor vi menesker får lyst til at smide trøjen henne i solkrogen - her lurer skaderne. For jorden er dybfrosset mange dage efter nattefrosten har sluppet og solen har enorm magt på skyfrie dage.

   mvh Vermund@rhodo-roskilde.dk


 4. Birthe
  Nogle af min rhododendrons blade har brune pletter på oversiden. Hvad skyldes det mon? Sygdom? det er mest på de nederste blade. Jeg har fået den af en sød nabo. Håber ikke den ved siden af bliver smittet, hvis det er en sygdom.
  (0)Svar og se andres svar


 5. Birthe
  Nogle af min rhododendrons blade har brune pletter på oversiden. Hvad skyldes det mon? Sygdom? det er mest på de nederste blade. Jeg har fået den af en sød nabo. Håber ikke den ved siden af bliver smittet, hvis det er en sygdom.
  (0)Svar og se andres svar


 6. Eigild Buchwald
  Hej. Kan rhododendron tåle et lag træflis
  Ca. 5 cm omkring planten ?
  (0)Svar og se andres svar


 7. jytte
  Min ene rhodondron kommer me hvide/lyse spidser og ingen blomster.Hvorfor?
  (0)Svar og se andres svar


 8. bent koch hansen
  jeg har plantet mine rhod. på en lang række øst/vest i fuld sol, for tyve år siden. mine børn gravede en rende på ca. 15 gange 1m , som blev fyldt med grov spagnum. vanding i en uge, og derpå plantning.
  her kommer så tusindkroners spørgsmålet. jeg vil gerne udvide med de planter jeg har, plus andre sorter,
  men kan jeg tage stiklinger af dem jeg har, og skal det være om foråret.

  m.v.h. bent
  (0)Svar og se andres svar


 9. Erik Borsholt
  Min erfaring er, at Serbisk gran (Picea omorika) som overstander for Rhododendron stjæler alt vand og medfører, at understående Rhododendrom dør af tørst. Problemer synes at kunne løses ved at plante Rhododendronen i potte fx. 40 til 90 l sort plastbalje (murerbalje) med 5 huller i bunden, idet planten får alt tilført vand.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab