Grundskyld

Grundskyld er en skat på jord - altså kun af grunden, ikke af boligen. Ejendomsskatten opkræves af kommunerne og skal være mellem og 1,6 og 3,4 procent.

Grundskylden betales ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering af grunden. På grund af problemerne med ejendomsvurderingerne betaler du grundskyld ud fra ejendomsvurderingen fra 2011 minus 2,5 procent.

De danske boligejere kan se frem til en stor besparelse, hvis grundskylden fastfryses i de kommende år. Beregninger fra Skatteministeriet viser, at en gennemsnitlig boligejer vil spare mellem 250 og 21.830 kr., hvis grundskylden fastfryses frem til 2020, alt afhængig af, i hvilken kommune de bor.

I 2016 blev grundskylden fastfrosset, så boligejerne betalte det samme i grundskyld, som de gjorde i 2015. Og det samme er tilfældet i 2017, besluttede partierne i blå blok i forbindelse med Finansloven for 2017.

Grundskyld fastfryses frem til og med 2020

Meget tyder på, at grundskylden fastfryses frem til og med 2020. Politikerne er i øjeblikket ved at få et nyt ejendomsvurderingssystem på plads, og i den forbindelse skal det også vedtages, hvordan boligskatterne skal se ud i fremtiden. Her har de politiske udmeldinger fra regeringen og i særdeleshed De Konservative været, at grundskylden skal forblive den samme til og med 2020.

Størst besparelser på grundskyld i hovedstadsområdet

Skatteordfører for Socialdemokratiet, Jesper Petersen, har bedt skatteminister Karsten Lauritzen (V) om en opgørelse af den gevinst, som opretholdelsen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden giver for en gennemsnitlig boligejer i landets forskellige kommuner fra 2016-2020. 

Ifølge opgørelsen er det især boligejerne i hovedstadsområdet, der får de største besparelser. Det skyldes, at det er dem, der betaler mest i grundskyld. De første 23 kommuner på listen over de største besparelser ved en fastfrysning af grundskylden ligger alle i hovedstadsområdet, mens Aarhus er nummer 24.

I 18 kommuner får en gennemsnitlig boligejer en samlet besparelse på mindst 10.000 kr på grundskylden fra 2016-2020. Boligejerne i Rudersdal Kommune i Nordsjælland får den største besparelse på 21.830 kr.

I 10 kommuner er den gennemsnitlige besparelse på under 1.000 kr. Boligejerne i Tønder sparer mindst med en samlet besparelse på 250 kr.

På landsplan skal en gennemsnitlig boligejer af med 5.780 kr. mindre i grundskyld, hvis grundskylden fastfryses fra 2016-2020. Samlet skal boligejeren betale 50.740 kr. i grundskyld i samme periode.

Anm.: Fritidshuse indgår ikke i beregningen. Beregningerne er foretaget på baggrund af foreløbige 2015-vurderinger fra Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), hvor fastfrysningen sammenlignes med en fortsættelse af gældende regler. De nye vurderinger er grundlag for grundskyldsbeskatning fra 2019, jf. aftale om nyt ejendomsvurderingssystem november 2016. Der er ikke taget højde for adfærd i form af kapitaliseringseffekter. Tabellen er sorteret efter den samlede skattebesparelse i kommunen. Beregningerne er opgjort for den gennemsnitlige ejerbolig. Der er således ikke taget højde for, hvor mange personer, der har ejerandele i ejendommen.

Kilde: Beregninger fra Skatteministeriet